ปลูกผัก ยุคใหม่ในขวดพลาสติก ทำง่ายไม่เปลืองพื้นที่

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พบกันเช่นเคย สําหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มาปลูกผัก แต่วันนี้เราจะพามาปลูกในยุคใหม่ นั่นคือปลูกในขวดพลาสติก เปลี่ยนจากข ย ะให้เป็นประโยชน์

การนำข ย ะต่างๆมารีไซเคิล กำลั งเป็นที่นิยมรวมถึงวงการเกษตรก็มักหาวัสดุอุปกรณ์การปลูกผักใหม่ๆมาแทน วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกผักด้วยขวดพลาสติกเหลือใช้ซึ่งสามารถใช้แทนกระถางปลูกได้ช่วยลดข ย ะและประหยัดเ งิ นค่าวัสดุปลูกอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.เมล็ดพันธุ์หรือ กล้าผัก

2. ขุยมะพร้าว

3. ดินปลูก

4. ขวดพลาสติกขนาดต่างๆ

5. กรรไกร

6. ที่เจาะรู

7. ปุ๋ ยคอ ก

วิ ธีการปลูก

ขั้นตอนแรกด้วยการนำขวดพลาสติกมาเจาะรู รอบๆขวดแต่อ ย่ าเจาะรูเยอะมากนักเพราะอาจจะมีการระบาย น้ำและอากาศมากเกินไปทำให้พืชผักไม่โตได้

ใช้กรรไกรตัดขวดเป็นช่องรูปแบบต ามต้องการ แล้วนำดินปลูกผสมขุยมะพร้าวและปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วน 2:1:1 จนเป็นเนื้อเดียวแล้วจึงนำใส่ขวดให้เต็ม นำเมล็ดพันธุ์หรือ กล้าผักมาค่อยๆลงปลูกในขวดร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้รากเ สี ยห า ย ถ้าปลูกด้วยเมล็ดก็อ ย่ าหว่านเมล็ดให้หนาแน่นจนเกินไป

ขั้นตอนสุดท้ายให้นำข วดเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแด ดรำไรจะแขวนหรือตั้งขวดเพาะไว้ก็ได้ต ามสะดวกค่ะ ทำการรดน้ำผักอ ย่ างเสมอและให้ปุ๋ ยคอ กเดือนละครั้งค่ะ ใช้ประโยชน์จากข ย ะเหลือใช้นอ กจากจะช่วยลดเ งิ นในข ย ะแล้วยังประหยัดเ งิ นได้อีกด้วย ประหยัดพื้นที่ ปลูกได้หลากหล า ยชนิด ไ อ เ ดี ยดีๆแบบนี้ เพื่อนๆต้องไปปลุกกันเอาไว้ที่บ้านเพื่อได้ผักปลอ ดสารพิ ษไว้ทานเอง

ที่มา  sangkomonline