ปลูกผักแพรวไว้กินเอง ของดีประโยชน์เยอะ ปลูกง่าย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคย วันนี้เราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย เพื่อนๆเคยได้ยินชื่อผักชนิดนี้กันไหม มันคือผักแพรวนั่นเอง แอดเชื่อว่าหล า ยคนคงคุ้นชื่อ กันบ้างแหล่ะ แต่ถ้าหากยังไม่รุ้จักวันนี้เราจะพามารู้จักกัน ว่าผักแพรวที่ว่านี้เป็นแบบไหน แล้วเอามาทำอะไรได้บ้าง ทำไมถึงอ ย ากให้ปลูกไว้

ผักแพวเป็นพืชผักส มุ น ไ พ รที่ปลูกง่าย โตเร็วในแทบทุกสภาพอากาศ เรียกต ามภาษาท้องถิ่นได้หลากหล า ย เช่น ผักแพรว ผักไผ่ ผักแจว จันทร์แดง จันทร์โฉม เป็นต้น มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก ทอ ดเลื้อยต ามพื้นดิน และยังมีก ลิ่ นหอม มักถูกใช้นำมาเป็นเครื่องเคียงกับการทานน้ำพริกหรือแกง เพิ่มรสชาติของอาหารให้เอร็ดอร่อยมากยิ่งขึ้น

และยังสามารถนำมาประ ก อ บ อ า ห า รและใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ร า กยันใบอีกด้วย ส่วนของยอ ดอ่อน ใบ ลำต้น มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องเคียงประ ก อ บ อ า ห า ร เช่น ทานคู่กับน้ำพริก แกง อาหารเหนือ อาหารอีสาน หรืออาหารเวียดนาม ซึ่งต้องมีผักแนมอยู่เสมอ โดยยังสามารถนำไปปรุงสุกร่วมกับเมนูอย่ า งลา บ หลู้ ข้าวยำปักษ์ ใ ต้ได้อีกด้วย ประโยชน์ของผั ก แ พ ว และวิ ธีการปลูกมีดังนี้

ประโยชน์ของผักแพวนั้น มีส ร ร พ คุ ณทาง ย า โดยต้น มีฤ ท ธิ์เผ็ดร้อน ช่วยเจริญ อา ห า ร ขับปัสสาวะ และขับลมในก ร ะเ พ า ะอาหาร ตัวใบยังมีฤทธิ์ช่วยป้ อ ง กั นโ ร ค หั ว ใ จ แก้ท้องอืด ท้องเ ฟ้ อ แน่นท้องและยังช่วยรั ก ษ าโ ร ค ห วั ด ได้อีกด้วย ส่วนของด อ ก มีฤทธิ์ช่วย ขั บ เ ห งื่ อ และแก้ริ ด สี ด วง ท ว า ร ทั้งยังบำรุงระบบป ร ะส า ท แก้ป ว ด เมื่อ ยต ามข้ อ กร ะดู กได้ดี และยังสามารถปลูกได้ด้วยวิ ธีง่ายๆ คือ

1 นำลำต้นที่เตรียมไว้มาเร่งร า ก ด้วยการนำมาแช่น้ำประมาณ 2-3 ข้ อ ประมาณ 3 วัน จะเห็นว่ามีร า กข า วๆ แตกออ กมา

2 เตรียมพื้นที่ พรวนดินให้ร่วนซุย และเด็ดพวกหญ้ า หรือวั ช พื ชออ ก

3 นำร า กมาลงบน โดยปักชำไว้ให้มีระยะห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร หมั่นรดน้ำ และเจอแสงแดดรำไร ประมาณ 1 เดือน ผักแพวจะเริ่มโต แตกเหง้าเป็นลำต้นใหม่ แล้วนำมาทานได้ในประมาณ 3 เดือน หมั่นรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อผักแพวเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก แค่เพียงวิ ธีง่ายๆ เหล่านี้ก็จะผักพื้นบาน ที่มีประโยชน์ไว้ทาน โดยไม่ต้องออ กไปซื้ อหาที่ตลาดอีก ประหยัดและมีสุขภาพดีด้วย

ที่มา krustory