ปลูกผักแบบเจาะกระถาง ปลูกได้หล า ยอ ย่ างในกระถางเดียว

ปลูกผักในกระถางถือเป็นวิ ธีปลูกผักที่หล า ยคนนิยมเนื่องจากสะดวกเคลื่อนย้ายง่ายและประหยัดพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วในหนึ่งกระถางจะปลูกได้เพียง 1-2 ต้น เท่านั้น วันนี้จึงขอนำเสนอปลูกผักในกระถางใหเกระถางหนึ่งสามารถปลูกได้หล า ยต้นด้วยการเจาะกระถางค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดิน

2. กระถาง

3. ขี้เถ้าแกลบ

4. ต้นกล้าพืชผัก

5. ขุยมะพร้าว

6. ลวดสำหรับแขวน

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเตรียมกระถางพลาสติกขนาดต ามต้องการแล้วทำการเจาช่องรอบๆกระถาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 เซนติเมตร

2. จากนั้นให้ผสมวัสดุปลูก ดิน 3 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำใส่กระถางจนเต็มดี

3. ขั้นต่อมาให้นำต้นกล้าพืชค่อยๆใส่ต ามช่องที่เจาะช่องไว้และด้านบนกระถาง ด้านล่างกระถาง อ ย่ างเบามือระมัดระวังอ ย่ าให้เกิดความเ สี ยห า ยกับต้นกล้า

4. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ทำการร้อยลวดเข้ากับกระถางแล้วนำไปแขวน รดน้ำให้ชุ่มให้ทั่วกระถาง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไม่นานพืชผักในกระถางก็จะเติบโตรอบๆเต็มกระถางค่ะ โดยการปลูกพืชเจาะกระถางนี้สามารถปลูกผักต่างชนิดกันได้โดยสามารถเลือ กพืชที่ช่วยส่งเสริมกันได้อีกด้วยค่ะ

ที่มา Postnoname