ปลูกผักต ามเดือน ปลูกถูกฤดู มีผักกิน ผักข า ยตลอ ดทั้งปี

บางครั้งการปลูกผักให้ได้ผลก็ขึ้นอยู่ฤดูกาลในแต่ละช่วง ถ้าสังเกตุเราจะพบชนิดของผักที่พอถึงช่วงฤดูของผักนั้นๆจะออ กเยอะ วันนี้เราจึงจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักต ามฤดูกัน ซึ่งใครที่กำลังทำสวนผักลองนำเ ท คนิ คเหล่านี้ไปลองดูกันได้เลย

เมืองไท ยเราเป็นเมืองที่มีฤดูหลากหล า ยหลัก ๆ เลยก็ 3 ฤดูคือ ร้อน หนาว และ ฝน ซึ่งส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของพืชชนิดต่าง ๆ และไม่ใช่ว่าพืชผักทุกอย่ างจะปลูกได้ทุกฤดู เพราะแบบนี้มันถึงได้มีช่วงที่ผักร า ค าถูกและบางช่วงผักก็ร า ค าแพง นั่นเป็นเพราะว่าบางฤดูผักจะค่อนข้างปลูกย ากนั่นเอง แต่ว่าในแต่ฤดูในแต่ละเดือนนั้นจะมีผักที่เหมาะแก่การปลูกในช่วงนั้น ๆ อยู่ มีผักชนิดไหนเหมาะที่จะปลูกช่วงใดมาดูกันเลย

1 ช่วงฤดูฝน

เรียกว่างานหินของการปลูกผักก็คือหน้าฝนนี่เอง แน่นอนว่าหน้านี้ต้ น ไ ม้ หล า ยชนิดเขียวชอุ่ น เ จ ริ ญเติบโตได้ดี แต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้ดิน มีความชื้นสูง เสี่ยงน้ำท่วมขัง ทำให้ผักการเกิดเ น่ าเ สี ยได้ง่ายเหมือนกัน ผักบางชนิดโดนฝนเพียงน้อยนิดก็เปื่อยแล้ว ข า ยไม่ได้ร า ค า แต่ก็มีผักที่ปลูกง่ายในฤดูนี้อยู่เช่น ถั่วฝักย าว มะเขือ พืชตระก ูลขิง ข่าต่าง ๆ รวมไปถึง ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักก ูด ตำลึง ด อ กขจร ผักปลัง เป็นต้น

2 ช่วงฤดูหนาว

เป็นช่วงฤดูที่ผักหล า ยชนิดเติบโตได้ดีไม่ว่าจะเป็นผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักกาด กะหล่ำ เรียกว่าเป็นยุคทองของผักเหล่านี้เลยสำหรับหน้าหนาว รวมไปถึงพืชผักอื่น ๆ ที่มีหัวด้วย เช่น แครอท เป็นต้น ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีผักอื่นด้วย เช่น หอมแบ่ง กุยช่าย ผักชี คึ่นฉ่าย ดอ กแค สะเดา เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้จะเห็นกันเยอะในหน้าหนาวเพราะว่าจะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง

3 ช่วงฤดูร้อน

หน้าร้อนแดดจะแ ร งและยังมีน้ำน้อยอีกด้วย เราจะเห็นข่าวบ่อย ๆ ว่าเกษตรกรประสบปัญหาข า ดแคลนน้ำในหล า ยพื้นที่ ฉะนั้นแล้วหากจะปลูกผักหน้าร้อนก็ควรจะเตรียมระบบน้ำให้ดีและเลือ กผักที่เหมาะสม ซึ่งในฤดูนี้ผักที่เหมาะจะปลูกนั้นจะเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็น แก้ร้อนใน แก้กระห า ยได้ดี เช่น แตงกวา บวบ ฟัก ผักกาดขาว ผักกาดฮ่องเต้ รวมถึงผักไม้เลื้อยต่าง ๆ ด้วย จะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูร้อนนั่นเอง

ก่อนที่จะลงมือปลูกพืชผักชนิดไหนก็ต ามควรเลือ กให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และ ช่วงฤดูกาลด้วย จะทำให้เราลดปัญหาต่าง ๆ ได้ แต่ปัจจุบันก็มีหล า ยวิ ธีทำให้ปลูก ผั ก น อ กฤดูได้แล้ว สนใจแบบไหนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไปพร้อมกับการลงมือทำจริงได้เลย

ที่มา  kasetchaoban