ปลูกผักชีไว้กินเองแบบง่ายๆ ในกระถาง

วันนี้เราจะมานำเสนอวิ ธีปลูกผักชีในกระถางแบบง่ายๆ เอาไว้รับประทานในครอบครัว เ พ ร า ะช่วงนี้ร า ค าผักสวนครัว มีผักหล า ยชนิดที่ปรับร า ค าขึ้น อย่างเช่นผักชี ร า ค าสูงขึ้น มาก วิ ธีปลูกผักชี มีอยู่ด้วยกัน มากมายหล า ยอย่าง แต่วิ ธีปลูกผักชีในกระถางจะช่วยให้คุณหยิบมาปรุงอาหารและรับประทานได้ง่าย เรามาปลูกไว้กินเองกันดีกว่า ประหยัดและปลอ ดสารอีกด้วย มาเริ่มกันเลยจ้า

วิ ธีปลูกผักชีในกระถาง

สำหรับการเตรียมดินปลูก ให้ต ากดินสัก 1 สัปดาห์ แล้วพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ผสมปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยสดคลุกเคล้าเข้าไป

บดเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ต้องการปลูกให้แตกออ กเป็น 2 ซีก แล้วนำเมล็ดไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่ วโมง

นำเมล็ดพันธุ์ผักชีที่แช่น้ำแล้วไปผึ่งลม ผสมกับทรายหรือขี้เถ้าเล็กน้อย

เมื่อเห็นเมล็ดเริ่มงอ ก ให้นำไปใส่กระถางปลูกที่เตรียมดินเอาไว้แล้ว

จากนั้นคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางเพื่อป้องกันต้นอ่อนของผักชีจากแสงแดดและรั ก ษ าความชื้นของผิวดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง รอเก็บเกี่ยว 30-45 วัน ก็สามารถเก็บทานได้แล้ว โดยเวลาถอนให้รดน้ำจนดินชุ่มก่อน และควรถอนทั้งราก

การดูแลรั ก ษ า

การให้น้ำ รดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง ในช่วง เช้า-เย็น

เมื่อสังเกตเห็นผักชีเริ่มแตกใบให้ใส่ปุ๋ ยหมัก หรือถ้าจะเร่งให้งามเร็ว ๆ ให้ใส่ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตราส่วน 3-4 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ แล้วนำไปฉีดพ่นเบา ๆ

ผักชีชอบอากาศเย็น แต่เมื่อเริ่มโตแล้วควรให้โดนแดดอ่อน ๆ ย ามเช้าบ้าง 
วิ ธีการปลูกผักชีในกระถางก็มีเพียงเท่านี้ เป็นผักที่ปลูกง่ายโตไว หากบ้านไหนอย ากลองไปปลูกเอาไว้รับประทานเป็นพืชสวนครัว นำต ามขั้ น ต อ นเหล่านี้ไปทำกันดูนะคะ

ที่มา คนบ้านนอ ก vichakaรet.com และ doae.go.th