ปลูกผักชีในกระถาง ไว้กินเองที่บ้าน พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

สำหรับผักชีในช่วงนี้นับว่ามีร า ค าที่สูงมาก ทำให้หล า ยๆคนแทบจะไม่กล้าซื้อ กินเลย แต่อาหารบางอ ย่ างมันก็ข า ดไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใช้อยู่ดี จะดีกว่าไหมถ้าหากเราปลูกกินเองได้ นอ กจากจะประหยัดแล้ว เรายังได้ผักสดๆปลอ ดส า รกินอีกด้วย

วิ ธีปลูกผักชี มีอยู่ด้วยกัน มากมายหล า ยอ ย่ าง แต่วิ ธีปลูกผักชีในกระถางจะช่วยให้คุณหยิบมาปรุงอาหารและรับประทานได้ง่าย วันนี้เราจะมานำเสนอวิ ธีปลูกผักชีในกระถางแบบง่ายๆ เอาไว้รับประทานในครอบครัว เพราะช่วงนี้ร า ค าผักสวนครัว มีผักหล า ยชนิดที่ปรับร า ค าขึ้น อ ย่ างเช่นผักชี ร า ค าสูงขึ้น มาก เรามาปลูกไว้กินเองกันดีกว่า ประหยัดและปลอ ดส า รอีกด้วย มาเริ่มกันเลยจ้า

วิ ธีปลูกผักชีในกระถาง

สำหรับการเตรียมดินปลูก ให้ต ากดินสัก 1 สัปดาห์ แล้วพรวนดินให้แ ต กเป็นก้อนเล็ก ผสมปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยสดคลุกเคล้าเข้าไป บดเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ต้องกาปลูกให้แ ต กออ กเป็น 2 ซีก แล้วนำเมล็ดไปแช่น้ำปะมาณ 2-3 ชั่ วโมง

นำเมล็ดพันธุ์ผักชีที่แช่น้ำแล้วไปผึ่งลม ผสมกับทายหรือขี้เถ้าเล็กน้อย เมื่อเห็นเมล็ดเริ่มงอ ก ให้นำไปใส่กะถางปลูกที่เตรียมดินเอาไว้แล้ว จากนั้นคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางเพื่อป้องกันต้นอ่อนของผักชีจากแสงแดดและรั ก ษ าความชื้นของผิวดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง รอเก็บเกี่ยว 30-45 วัน ก็สามารถเก็บทานได้แล้ว โดยเวลาถอนให้รดน้ำจนดินชุ่มก่อน และควรถอนทั้งร า ก

การดูแลรั ก ษ า

การให้น้ำ รดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง ในช่วง เช้า-เย็น

เมื่อสังเกตเห็นผักชีเริ่มแ ต กใบให้ใส่ปุ๋ ยห มั ก หรือถ้าจะเร่งให้งามเร็ว ๆ ให้ใส่ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตราส่วน 3-4 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ แล้วนำไปฉีดพ่นเบา ๆ

ผักชีชอบอากาศเย็น แต่เมื่อเริ่มโตแล้วควให้โดนแดดอ่อน ๆ ย ามเช้าบ้าง วิ ธีการปลูกผักชีในกะถางก็มีเพียงเท่านี้ เป็นผักที่ปลูกง่ายโตไว หากบ้านไหนอย ากลองไปปลูกเอาไว้รับปะทานเป็นพืชสวนครัว นำต ามขั้ น ต อ นเหล่านี้ไปทำกันดูนะคะ

ที่มา vichakaet.com และ doae.go.th  poobpub