ปลูกผักชีฝรั่งง่ายๆ โตเร็ว ต้นสวย เก็บกินได้ทั้งปี

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการปลูกต้นผักชีฝรั่งกัน หล า ยคนอาจจะกำลังหาวิ ธีปลูกกันอยู่ แต่อาจจะไม่ทราบว่าต้องปลูกจากอะไร เมล็ดหรือใช้ต้นปลูก ฉนั้นเราจะพามาดูการปลูกพร้อมวิ ธีดูแลเพื่อให้ต้นผักชีนั้นโตเร็ว จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

ฝักชีฝรั่งเป็นพืชผักสวนครัวที่จำเป็นต้องใช้เวลาทำอ า ห า ร บางเมนูจะข า ดไม่ได้เลยและยังเป็นผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลง่ายอีกด้วย ทุกคนสามารถปลูกไว้ทานเองที่บ้านได้ ต่อให้พื้นที่มีน้อยก็ปลูกได้เพราะว่าสามารถปลูกลงกระถางได้อีกด้วยนั่นเอง หรือหากมีที่เยอะหน่อยก็ขุดแปลงยกร่องปลูกได้เลย เอาล่ะมาดูวิ ธีการปลูกผักชีฝรั่งให้โตเร็วต้นสวยใบงามกันได้เลย

การเตรียมแปลงปลูกผักชีฝ รั่ ง

หากปลูกบนแปลงนั้นเราจำเป็นจะต้องยกร่องด้วย เพื่อป้องกันน้ำท่วมง่ายอีกด้วยเป็นการป้องกันโ ร คไปในตัว ทำให้รากไม่เ น่ า ทำให้ใบของผักชีนั้นสวยงาม น่าทานอีกด้วย หรือจะไถแล้วทำแปลงแล้วให้มีร่องด้านข้างแปลงก็ได้ โดยการไถเตรียมแปลงนั้นให้ทำการไถดะด้วยผานใหญ่ก่อน ไถลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เสร็จแล้วก็ต ากดินให้แห้งก่อนสัก 10 วัน เป็นการกำจัดวัชพืชด้วย

ต่อไปก็ให้หว่านปุ๋ ยคอ กและปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 หากดินบริเวณนั้นเปรี้ยวเกินไปควรโรยปูนขาวไปด้วย แล้วค่อยไถพรวนอีกครั้งโดยใช้ผานเล็ก แล้วก็ค่อยต ากดินให้แห้งอีก 5 วัน จากนั้นก็ไถยกร่องให้กว้างขึ้นสัก 1.5 – 2 เมตร ความย า วของแปลงนั้นก็ต ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เลย

การเพาะกล้าผั ก ชี ฝ รั่ ง

สำหรับการเพาะกล้านั้นให้เอาภาชนะมาใส่น้ำอุณหภูมิปกติผสมกับน้ำร้อนให้ได้น้ำอุ่ น ที่ พ อ ดี แล้วก็เอาเมล็ดผักชีมาแช่เลย จากนั้นก็ทิ้งเอาไว้ข้ามคืนสัก 1 คืน แล้วก็เอาเมล็ดที่ทิ้งค้างไว้นั้น มาห่อผ้าที่ชุบน้ำหมาด ๆ ทิ้งไว้ในร่มข้ามคืนอีก 1 คืน

การหว่านเมล็ดพันธุ์

พอเราเตรียมการเพาะเสร็จแล้ว ก็เอาเมล็ดผักชีฝรั่งมาหว่านลงในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ได้เลย จากนั้นก็ใช้คราดที่ซี่ขนาดเล็กคราดเกลี่ยหน้าดินเพื่อ กลบเมล็ดสัก 1 รอบ แล้วก็รดน้ำได้เลยแบบไม่ต้องกลบหน้าดิน จากนั้นก็บำรุงดูแลไปปกติเลย

การบำรุงดูแล

สำหรับการรดน้ำนั้นหลังจากหว่านเมล็ดเสร็จแล้วก็ให้รดน้ำทุกวัน 1 ครั้ง/วัน โดยรดให้ดินชุ่มหรือจะทำระบบน้ำก็ได้ พอปลูกไปอีกสัก 10 – 15 วัน แล้วจะเห็นว่าเริ่มมีการงอ กเมล็ดออ กมาแล้ว ในส่วนของปุ๋ ยนั้นก็ให้ใส่เป็นปุ๋ ย คอ กหรือปุ๋ ยห มั กก็ได้ หรือจะใช้เป็นสูตร 16 – 8 – 8 บำรุงก็ได้

จากนั้นก็ย้ ายไปปลูกโดยพอเราเพาะต้นผักชีได้สัก 10 – 20 วัน ก็สามารถย้ ายต้นกล้าไปลงแปลงปลูกจริงได้เลย โดยเฉพาะแปลงไหนที่ถี่มาก ๆ ก็จะต้องย้ ายจากตรงนั้นก่อน ย้ ายลงปลูกแล้วก็รดน้ำปกติให้เหมาะสมเลย พอปลูกไปได้สัก 45 – 60 วัน ก็สามารถเด็ดใบหรือถอนต้นออ กมาจำหน่ายหรือนำไปประกอบ อ า ห า รได้เลย

ที่มา  kasetchaoban