ปลูกผักง่ายๆ ใช้พลาสติกคลุมดิน ได้ประโยชน์เพียบ

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งวิธีการทำแปลงปลูกผักที่หล า ยๆคนอาจจะมองว่าทำให้ยุ่งย ากหรือเปล่า แล้วทำไมต้องทำแปลงแบบนี้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันว่าทำแปลงแบบไหนแล้วมัน มีข้อ ดีอ ย่ างไร

ส่วนใหญ่เราปลูกพืชผักเราจะทำร่องแล้วปลูกกันเลยใช่หรือไม่ แล้วเคยเห็นคนที่ปลูกพืชผักที่ใช้พลาสติกคลุมดินหรือไม่ สงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงต้องคลุม วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาทำความเข้าใจเรื่องพลาสติกคลุมดิน ว่าทำไมต้องคลุม ดีอย่ างไร มีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับใช้คลุมหน้าดิน คลุมแปลงเกษตร

มีประโยชน์ในการใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนอบอ้าวหรือเย็นจนเกินไป ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ล ดแ ร งกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก ช่วยให้น้ำซึมผ่ านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้นานยิ่งขึ้นถ้าใช้ปุ๋ ยน้ำพืชจะได้ผลจากปุ๋ ยอ ย่ า งเต็มที่

ทำให้หน้าดินร่วนซุย อากาศไหลเวียนได้ดี ไม่อับชื้น ป้องกันและกำ จั ดวั ช พื ชได้ ทำให้วั ช พื ชต า ยแบบถอนรากถอนโคนกล า ยเป็นปุ๋ ยให้พืชผักที่ปลูกได้ ทำให้ล ดค่าใช้จ่ายด้านแ ร งงานและทำให้เกษตรกรสัมผัสหรือใช้ส าร เ ค มีในการควบคุมวั ช พืชน้อยลง ช่วยล ดปัญหาการเกิดโ ร คที่สะสมภายในดิน ล ดปัญหาแ ม ล งศั ต รูพืชรบกวน ซึ่งพลาสติกคลุมดินนั้นจะส่งผล ดีอ ย่ า งมากต่อ การทำเกษตรอินทรีย์

คําแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกคลุมดิน คลุมแปลงเกษตร

โดยปกติแล้ว พลาสติกสำหรับคลุมแปลงเกษตรทั่วไปนั้นจะมี 2 ด้าน คือด้านสีเ งิ นและด้านสีดำ การปูที่เหมาะสมและถูกต้องจริงๆนั้นจะต้องปูโดยเอาสีเ งิ นขึ้นด้านบน แล้วสีดำลงด้านล่าง เ พ ร า ะด้านสีเ งิ นจะมีการเคลือบส าร สำหรับป้องกันแสงแดด UV Stabilizer ช่วยให้สะท้อนแสงแดด ล ดความร้อนได้อย่ างดีเยี่ยม อีกทั้งแสงและสีที่สะท้อนออ กมายังช่วยป้องกันและขับไ ล่แ ม ล งศั ต รูพืชไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณพืชผักที่ปลูกได้ในระดับหนึ่ง

จึงเป็นเหตุผลที่ต้องปู พลาสติกคลุมดิน โดยให้ด้านสีเ งิ นอยู่ด้านบน ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของพลาสติกคลุมดินส่งผลได้อย่ างดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านสีดำนั้นไม่ควรที่จะเอาไว้ด้านบน เ พ ร า ะว่าจะทําให้อมความร้อนและไม่ได้รับประโยชน์จากด้านสีเ งิ นต ามที่กล่าวมา ส่วนเกษตรกรบางท่านอาจเป็นกังวลในเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแปลงดิน การใช้พลาสติกเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในแปลงดินนั้น ไม่ว่าจะใช้ด้านไหนคลุมขึ้นด้านบนหรือด้านล่าง ก็ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในแปลงดิน

ตัว อ ย่ างพืชผักที่เหมาะสมกับการใช้พลาสติกคลุมดิน

1ประเภทพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

2ประเภทผลไม้ ได้แก่ แตงโม แตง ไ ท ย สตรอเบอรี่

3ประเภทดอ กไม้ ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ

4ประเภทผัก ได้แก่ แตงกวา ถัวฝักย าว พริก มะเขือเทศ มะนาว มะกรูด ผักกาด

5และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย

พลาสติกคลุมดิน คลุมแปลง นั้นสามารถใช้งานได้ดีมีประโยชน์ในทุกช่วงฤดูกาล โดยในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะช่วยเก็บรั ก ษ าและควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ส่วนในฤดูฝนก็สามารถช่วยควบคุมเหล่าพวกวั ช พื ชได้ เป็นที่นิยมใช้กัน มากต ามโรงเรือนเพาะชำ และแปลงเพาะปลูก อายุการใช้งานของ พลาสติกคลุมดิน จะขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกหรือเกรดคุณภาพของ พลาสติกคลุมดิน

โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี แต่ถ้าหากจะใช้งานได้นานๆ ก็ต้องปูเอาด้านสีเ งิ นขึ้น เ พ ร า ะว่าด้านสีเ งิ นจะมีเม็ดพลาสติกใหม่อยู่ด้วย ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของพลาสติกคลุมดินได้อย่ างย าวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับพืชผักที่มีอายุการปลูกนานๆ หรือพวกพืชล้มลุก

ที่มา me-panya sangkomonline yakkinn999  sit-smiling