ปลูกผักกาดฮ่องเต้ โตไว 30 วันเก็บกินได้

กวางตุ้งฮ่องเต้ เป็นผักเศรษฐกิจอีกชนิด ที่มีความต้องการสูงต่อเนื่อง สำหรับผักชนิดนี้หล า ยๆคนคงเคยทานแต่อาจะรู้จักหรือไม่รู้จักบ้าง แต่ที่เห็นๆว่านิยมขนาดไหน เราอาจจะเคยเห็นผักกวางตุ้งในร้านอาหารที่เปิดข า ยในห้างส ร ร พ สิ น ค้ า ทั้งแบบสั่งปกติและบุฟเฟ่ สำหรับผู้ที่สนใจปลูกผักข า ย กวางตุ้งก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือ กที่น่าล ง ทุ น

วันนี้เราเลยมีวิ ธีการปลูกผักกาดฮ่องเต้ มาฝากเพื่อนๆ ผักกาดฮ่องเต้มีประโยชน์เพียบเลย ปลูกง่ายโตเร็ว และยังใช้เวลาไม่นานด้วย เพื่อนๆที่สนใจอย ากจะปลูกลงมือได้เลย เรามีขั้นตอนในการปลูกมาฝาก จะปลูกเป็นผักสวนครัวเอาไว้เก็บทานเองหรือจะปลูกเพื่อ การ จำห น่ า ยก็ได้เหมือนกัน มีวิ ธีการทําอ ย่ าไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

การปลูกผักกาดฮ่องเต้

เริ่มที่การเตรียมดินโดยให้ไถลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร แล้วต ากดินเอาไว้ให้แห้งสัก 14 วัน จากนั้นคลุกปูนขาวผสมสัก 100 กรัม/ต ารางเมตร พร้อมกำจัดวัชพืชออ กไปด้วย ในส่วนของการเพาะต้นกล้านั้นก็เพาะเพียง 15 – 20 วันก็งอ กแล้ว

ปุ๋ ยจะใช้บำรุงผสมพร้อมดินเลยก็จะใช้เป็นปุ๋ ยคอ กอัตรา 1 กิโลกรัม/ต ารางเมตร ต ามด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 อัตรา 30 กรัม/ต ารางเมตร โดยให้ใส่ลงไปในดินเลย โดยพรวนดินให้ละเอียด ๆ กว้าง 100 – 120 เซนติเมตร ให้ร่องดินห่าง 50 เซนติเมตร จัดการปรับหน้าแปลงให้ดี จากนั้นก็หยอ ดเมล็ดลงแปลงลงไปได้เลย เอานิ้วกดให้เป็นหลุม 0.5 เซนติเมตร หยอ ดเมล็ด 5 เมล็ด/หลุม จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลย เวลาย้ ายปลูกนั้นต ามฤดู 25 x 20 เซนติเมตรในหน้าฝนและหนาว พอหน้าร้อนก็ 20 x 20 เซนติเมตร

อาจจะใช้น้ำแบบระบบสปริงเกอร์ก็จะ น้ำหยดก็ได้ต ามแต่สะดวก แต่ถ้าหากปลูกไม่เยอะอย ากจะตักรดเองก็ได้เหมือนกัน และควรรดน้ำสม่ำเสมอ 1 – 2 ครั้ง/วัน ส่วนปุ๋ ยก็ให้ได้เลย จะใช้เป็นสูตร 46 – 0 – 0 แล้วกลบดิน ก่อนโรยให้ขีดเป็นร่อง ๆ ก่อน แล้วอาจเพิ่ม 15 – 15 – 15 อัตรา 15 – 30 กรัม/ต ารางเมตร ก็ได้ และหมั่นถอนหญ้าทุก 15 – 20 วันด้วย

พอเราปลูกผักกาดฮ่องเต้ได้ประมาณ 35 วันก็สามารถทยอยเก็บมาประกอบอาหารหรือเก็บข า ยได้เลย ในตอนเก็บใช้กรรไกรหรือมีดมาช่วย จะทำให้ลดการช้ำของผักที่ตัดนั่นเอง ดูแล้วไม่ย ากเลยใช่ไหมคะ เพื่อนๆลองเอาวิ ธีที่เราแนะนําไปทําดูนะคะ สนใจสร้างเป็นอาชีพเสริมเพื่อหาร า ยได้เพิ่ม แนะนําเลยค่ะ ผักชนิดนี้เป็นที่นิยมทาน มากเช่นกันค่ะ

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline