ปลูกถั่วฝักย า วให้ดกอ ย่ างง่าย เก็บได้นาน

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกถั่วฝักย าวไว้กินเองที่บ้านกัน เพราะบางครั้งราคาของถั่วฝักย าวก็แพง จะดีกว่าถ้าเราปลูกกินเองได้ อีกทั้งยังปลอ ดสารอีกด้วย จะมีวิ ธีการปลูกอ ย่ างไร ย ากหรือง่ายแค่ไหนเราไปดูพร้อมๆกันเลย

สนใจการปลูกถั่วฝักย าวใช่ไหม อย ากจะปลูกให้ได้ผลผลิตดี ผลอวบ ย าว สมบูรณ์แข็งแรง จะปลูกเป็นผักสวนครัวในบ้านเอาไว้เก็บทานเองหรือจะปลูกเป็นผักเพื่อ การจำหน่ายสร้างร า ยได้ก็ดี สำหรับท่านใดที่สนใจอย ากจะปลูกถั่วฝักย าววันนี้เรามีวิ ธีการปลูกแบบไม่ย ากมาให้ได้ลองนำไปปรับทำต ามกันได้เลย มีขั้นตอนการปลูกและการบำรุงดูแลอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

การทำค้างถั่วฝักย า ว

ถั่วฝักย าวนั้นเป็นไม้เลื้อย การทำค้างให้กับถั่วฝักย าวเลยจำเป็นเหมือนกัน โดยทำให้ถั่วมีหลักในการพยุงลำต้น ก็หาไม้มาทำไม้ค้างให้เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ทำให้เราได้ถั่วฝักย าวที่สมบูรณ์ เอาไม้ไผ่มาในความย าว 2 – 2.5 เมตร แล้วปักแบบกระโจมเข้ามาหากัน รวบปล า ยเข้าหากัน หรือจะปักตรง ๆ ก็ได้เหมือนกัน พอปักค้างเสร็จแล้วก็จับเถาถั่วมาพันรอบค้างเลย อาจจะต้องคอยทำ 2 – 3 วัน

การเตรียมดิน

การปลูกถั่วฝักย าวนั้นแปลกปลูกให้ทำการยกร่องกว้าง 1 – 1.20 เมตร ส่วนความย าวก็ต ามสะดวกเลย แล้วให้ต ากดินบนแปลงไว้ก่อนสัก 7 วัน ค่อยทำการไถคราด ใส่ปุ๋ ยคอ กบำรุงผสมลงไปในดินปลูกเป็นการปรับโครงสร้างของดินปลูก

แล้วก็ทำหลุใปลูกหลังปรับร่องแปลงให้ขุดหลุม 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 80 เซนติเมตร จากนั้นรอง ก้ น ห ลุ มด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในอัตรา 1 ช้อนชา/หลุม จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันกับดิน แล้วค่อยทำการหยอ ดเมล็ดถั่วลงไป 2 – 3 เมล็ด แล้วค่อยกลบด้วยปุ๋ ยคอ กผสมดิน แล้วรดน้ำวันละครั้ง

การบำรุงดูแล

ในการบำรุงดูแลต้นถั่วฝักย าวนั้นจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมออย่ าให้ข า ด และในพื้นที่เพาะปลูกจะต้องมีน้ำเพียงพอให้ต้นถั่วฝักย าวด้วย อย่ าปล่อยให้ดินแห้ง และในช่วงระยะการเจริญเติบโต การติดดอ ก ติดผล ก็อย่ าให้ข า ดน้ำเด็ดข า ดเลย และให้รดน้ำ 2 ครั้ง/วัน เพราะว่าช่วงนี้จะต้องการน้ำเป็นพิเศษ รดเช้า – เย็น หากข า ดน้ำจะทำให้ดอ กร่วง และไม่ติดฝัก หรือติดแต่ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นน้ำจะต้องเพียงพอ

ในส่วนของการใส่ปุ๋ ยนั้นในตอนเตรียมแปลงเลยก็จะใส่เป็นสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 1 ช้อนชา/หลุม ต่อไปพอถั่วฝักย าวอายุได้ 15 – 20 วัน ก็ให้ปรับมาใช้เป็นปุ๋ ย 12 – 24 – 12 ในอัตรา 1 ช้อนชา/หลุม แล้วก็หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกอายุ 45 – 50 วัน ก็บำรุงด้วยปุ๋ ยคอ ก

การเก็บเกี่ยวถั่วฝักย าว

หลังการหยอ ดเมล็ดถั่วฝักย าวปลูกแล้วนับไปประมาณ 50 – 60 วัน ก็สามารถทยอยเก็บเกี่ยวถั่วฝักย าวได้เลย โดยเราก็เลือ กเก็บเฉพาะฝักที่ขนาดพอ ดี มีความสมบูรณ์ ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป แล้วก็เก็บในตอนเช้าหรือเย็นจะเหมาะ และควรเก็บในร่มอย่ าให้โดนแดด จากนั้นเราก็ทยอยเก็บได้เรื่อย ๆ 2 – 3 วัน/ครั้ง

การปลูกถั่วฝักย าวก็มีประมาณนี้ ท่านใดอย ากจะปลูกก็หาเมล็ดมาได้เลยหาซื้อเมล็ดถั่วฝักย าวได้ทั่วไป หรือจะเอามาจากถั่วฝักย าวที่แก่แล้ว แห้งแล้วก็แกะเมล็ดออ กมาเตรียมเพาะต่อได้เลย หากพื้นที่น้อยก็ไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้ เอาแค่พอเก็บทานในบ้านก็ได้เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban