ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ชีวิตดี การงานรุ่ง

ต้นไม้นั้นนอ กจากจะปลูกเพื่อความสวยงาม ร่มรื่นแล้วยังปลูกเพื่อเสริมโชคลาภเสริมความปังให้กับชีวิตการงานการเงินอีกด้วย วันนี้เราเลยจะพามาดูต้นไม้มงคลของแต่ละวันเกิดกัน เผื่อใครที่สนใจจะนำไปปลูกดูบ้าง พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

ไม้มงคลประจำคนเกิดวันจันทร์

ต้นวาสนา

ต้นวาสนาถือเป็นนไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตสุขสมหวังดังใจ เพิ่มโชคลาภมากมีดั่งคน มีบุญวาสนาต ามชื่อต้นไม้ที่ปลูก เสริมให้ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝัน

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกในวันอังคาร โดยทิศทางในการปลูกที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ ยิ่งผู้ปลูกเป็น เ พ ศ ห ญิ ง จะยิ่งดี

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

ควรเป็นไม้ที่ให้ดอ กสีข า วนวล เช่น มะลิ มะม่วง กวนอิม แก้ว จำปี เป็นต้น

ไม้มงคลประจำคนเกิดวันอังคาร

ต้นกุหลาบ สีแดงหรือสีชมพู

กุหลาบถือเป็นไม้ดอ กที่หล า ยท่านนิยมปลูก เนื่องจากมีสีสวยและกลิ่นหอม และที่สำคัญยังเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภและความร่ำร ว ยอีกด้วย

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ทิศทางในการปลูกที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออ ก

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

ควรเป็นไม้ที่ให้ดอ กสีแดงชมพู เช่น โป๊ยเซียน พญายอ เข็ม

ไม้มงคลประจำวันพุธ

ต้นพลูด่าง

ต้นพลูด่างถือเป้นพืชมงคลที่ปลูกง่าย ช่วยส่งเสริมความเจริยงอ กงามในชีวิตไม่จบสิ้น และเสริมโชคลาภได้ดี

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกพลูด่างไว้ในมุมอับ ไม่ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายเยอะ

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

กวนอิม กล้วย โกสน วาสนา และควรออ กดอ กเป็นสีข า วเหลือง

ไม้มงคลประจำวันพฤหัส

ต้นพุด

ต้นพุดมักนำดอ กพุดมาร้อยพวงมาลัยถวายพระ ถือป็นไม้มงคลอีกชนิดที่นิยมปลูกและช่วยเสริมสร้างบารมีให้กับคนในบ้าน

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกในวันเสาร์ และปลูกด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

ควรปลูกไม้ดอ กที่มีสีข า ว เช่น มะลิ กุหลาบข า ว แก้ว จำปี

ไม้มงคลประจำวันศุกร์

ต้นชบา

ต้นชบาจะช่วยส่งเสริมด้านความเจริยก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปราศจากปัยหาและอุปสรรค

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกด้านทิศใต้

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

กุหลาบ อัญชัน โป๊ยเซียน เข็ม เป็นต้น

ไม้มงคลประจำวันเสาร์

ต้น มะลิ

ไม้หอมที่หล า ยท่านนิยมปลูก จะช่วยเสริมเรื่องคนรักคนเมตต า เสริมให้มีคนรักที่ดี

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกด้านทิศเหนือ

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

กวนอิม จำปี หรือไม้ผลจำพวก มะม่วง ชมพู่

ไม้มงคลประจำวันอาทิตย์

ต้นโกสน (เลือ กต้นที่มีสีเหลืองแซมเยอะๆ)

ต้นโกศลถือเป็นไม้มงคลที่ปลูกกัน มาอ ย่ างช้านาน เสริมความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในบ้าน เสริมโชคลาภเงินทองมากมี ถือเป็นไม้มงคลที่มีชื่อพ้องกับคำว่า กุศล นั่นเอง

เ ท ค นิ คเสริมโชคลาภ

ควรปลูกในวันอังคาร โดยทิศทางในการปลูกที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออ กของบ้าน

ไม้มงคลอื่นๆเสริมโชคลาภของคนเกิดวันนี้

ควรเป็นไม้ที่ให้ดอ กสีเหลืองส้ม โป๊ยเซียน ชบา ราชพฤกษ์ เป็นต้น

ที่มา True Postnoname