ปลูกต้นแคไว้กินเอง ปลูกง่าย ประโยชน์เยอะ

ต้นแคเป็นผักพื้นบ้านที่คนนิยมปลูกกันทั่วๆไป ซึ่งปัจจุบันแคบ้านได้มีการนําสายพันธุ์เตี้ยมาปลูกกันแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับแคบ้าน เพียงแต่ว่าแคพันธุ์เตี้ยจะมีลักษณะต้นเตี้ย ทำให้ง่ายต่อ การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยแคบ้านจะมีความสูงของต้นประมาณ 3-10 เมตร ส่วนแคพันธุ์เตี้ย จะสูงประมาณ 1.5-2 เมตร นั่นเอง วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นแคกัน

การปลูกแคนั้นก็ไม่ย ากเลย สามารถเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ควรปลูกในบริเวณโล่งแจ้ง และไม่มีน้ำท่วมขัง สำหรับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมการปลูกแค ร า ยละเอียดและขั้ น ต อ นจะเป็นเช่นไร ไปชมกันเลยค่ะ

ขั้ น ต อ นวิ ธีการปลูก มีด้วยกัน 2 วิ ธี

วิ ธีแรกคือ การปลูกโดยใช้กล้า

1.เตรียมต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 1 เดือน หรือ สูงประมาณ 50-80 ซม.

2.นำต้นกล้ามาลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้

3.กลบดินโดยกลบโคนต้นให้แน่น แล้วนำไม้มาปักเพื่อเป็นหลักยึดไม่ให้ต้นกล้าล้ม

วิ ธีที่สองการปลูกโดยการหยอ ดเมล็ด ขั้ น ต อ น มีดังนี้

1.เมื่อได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว ให้นำผ้าไปจุ่มน้ำให้เปียกพอหมาดๆ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์มาวางใส่ผ้า แล้วนำไปใส่ภาชนะ ปิดฝาทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้เมล็ดมีความชื้นทั่วกันอย่างสม่ำเสมอ

2.เมื่อบ่มเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้ว นำไปหยอ ดลงแปลง จากนั้นกลบด้วยดิน

3.รดน้ำให้ชุ่มชื้น นำฟางมาคุลมหลุมไว้ เพื่อรั ก ษ าความชื้นในดิน

4.เมื่อแคเริ่มงอ ก ต้นสูงได้ประมาณ 20-30 ซม. ให้ทำการเด็ดยอ ดออ กให้หมด เพื่อ กระตุ้นให้ต้นแคแตกแขนงได้ดีขึ้น

การเตรียมดิน

ขั้ น ต อ นคือไถพรวนดินให้ละเอียด

จากนั้นขุดหลุมปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร โดยขุดหลุมกว้างประมาณ 50 ซม. ความลึก 50 ซม. ต่อมาพรวนดินในหลุมจนละเอียด จากนั้นผสมปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั ก สามารถโรยปุ๋ ยรองพื้นหลุมได้ ใช้ปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 อัตราส่วน 10-15 กรัม/หลุม

การดูแล

การให้ปุ๋ ย ให้ปุ๋ ยสู ต ร 13-27-13 หรือ 12-24-12 อัตราส่วน 50 กก./ไร่

การให้น้ำ ดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เช้า-เย็น เมื่อแคเริ่มโตแล้ว ให้น้ำ 2 วันครั้งก็พอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินด้วยนะครับ ควรรั ก ษ าความชื้นในดินให้พอเหมาะ ไม่ควรรดน้ำแฉะมากเกินไป จะทำให้ร า กเ น่ าได้

การกำ จั ดวั ชพื ช หากพบว่ามีวั ชพื ช ควรรีบกำ จั ดทันที เ พ ร า ะจะมาแย่งอาหารในดินของต้นแค ทำให้โตช้า

โ ร คและแ ม ล ง หากพบเจอเพลี้ยอ่อน กำ จั ดได้โดยนำพริกหรือพริกไทยมาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ำ ห มั กทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนใช้นำมาผสมน้ำย าล้างจานแล้วนำไปฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน

การเก็บเกี่ยว

หลังจากการปลูกไปได้ประมาณ 3 เดือน แคจะออ กดอ กออ กผลให้ได้เก็บผลผลิตกันเลย ให้เลือ กเก็บเกี่ยวดอ กที่โตเต็มวัย จะเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง

แหล่งที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้  sangkomonline