ปลูกต้นหอมไว้กินเอง แบบดินไม่ต้องรดน้ำ

สำหรับต้นหอมเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่เรามักจะนำมาใส่ในอาหาร ไว้กินแกล้มกับอาหารบางชนิดหรือจะใส่ตกแต่งให้หน้าต าอาหารดูสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น เราเลยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นหอมไว้กินเองที่บ้านได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ดินรดน้ำต้นหอมก็โตและมีต้นหอมกินทุกวัน

ปลูกต้นหอมแบบไม่ใช้ดิน มีหล า ยวิ ธีมาก ๆ สำหรับครั้งนี้เราแนะนำการปลูกในน้ำ โดยใช้ตะกร้าขน มจี น หรือตะกร้าใบเล็กเก่า ๆ ดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำเลย โตเร็ว ปลูกไว้เฉย ๆ ก็ยังโต เก็บทานสะดวกอีกด้วย ใครอย ากจะได้ต้นหอมเป็นผักสวนครัวไว้เก็บลองเอาวิ ธีนี้ไปทำได้เลย ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องหาดินปลูก ไม่ต้องหากระถางให้ยุ่งย ากอีกด้วย มาติดต ามขั้ น ต อ นในการทำได้เลย

เราก็เตรียมหัวหอมแดงเอาจากในครัวก็ได้ ปอ กเปลือ กด้านนอ กออ กก่อนเพราะถ้าปล่อยไว้อาจทำให้เน่าง่าย หากไม่มีก็ซื้ อจากตลาดสดได้เลย ส่วนใหญ่มักจะซื้ อ กัน มาเยอะแล้วกินไม่ค่อยทัน อาจทำให้เป็นเชื้ อร าได้ แล้วนำตะกร้าขน มจี นเก่ามาเจาะรูให้หัวหอมเ สี ยบลงไปได้ ซึ่งใน 1 ตะกร้านั้นจะได้ 4 รู โดยประมาณ

แล้วใส่หัวหอมวางลงไปเลย จากนั้นนำไปลอยในถ้วยหรือ กะละมังที่มีน้ำ เท่านี้ก็เรียบร้อย เราก็ปล่อยเอาไว้เลย ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันหอมแดงก็จะเริ่มแท งยอ ดใหม่ออ กมาแล้ว ถ้าปริมาณนี้ลดลงก็ให้เติมเข้าไปได้เลย

พอต้นหอมแท งใบออ กมาแล้วเราก็ทยอยตัดเก็บมาประกอบอาหารได้เลย หากสนใจอย ากจะมีหอมเอาไว้ทานเองลองปลูกวิ ธีลอยน้ำแบบนี้ ช่วยประหยัดเวลาในการปลูกได้เยอะ ไม่ต้องกังวลเรื่องรดน้ำแต่ละวัน ยกเว้นวันไหนน้ำลดลงเราค่อยเติมแค่นั้นเอง

ที่มา kasetchaoban