ปลูกต้นหอมบนนํ้า วิ ธีง่ายๆ เก็บกินได้หล า ยรอบ งอ กไว

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีไมาแนะนําเพื่อนๆ ต้นหอม เป็นพืชผักสวนครัวที่ส่วนใหญ่เรานํามาทําอาหารกันอยู่แล้ว บางครั้งเราซื้ อมาแต่ท่านในครั้งเดียวไม่หมดก็ทิ้งเ สี ยดาย เราจึงมีเ ท ค นิ คดีๆง่ายๆพาเพื่อนๆมาปลูกไว้ทานกันเอง ไปดูพร้อมกันค่ะ

เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

หัวหอมแดง

ปากกาเมจิก

ขวดนํ้า

เหล็กสําหรับเจาะรู

ขั้ น ต อ นการทํา

นําขวดมาเจาะรู โดยการนําเหล็กไป ล น ไ ฟ แล้วนํามาเจาะรูให้ทะลุขวด

จากนั้นตัดส่วนบนของหัวหอมออ กเล็กน้อย เพื่อ กระตุ้นให้ร า ก งอ ก

ต่อมาให้เทนํ้าลงไปในขวดจนเต็มและนําหอมแดงที่ตัดส่วนบนเสร็จแล้วมาวางด้านบนขวดที่เจาะรูไว้

ประมาณ 3-4 วันหอมแดงจะเริ่มมีใบงออ กออ กมา พร้อมกับรากที่อยู่ในขวด

พอครบ1อาทิตย์ใบจะย าวขึ้น รอไปจนครบ10 วัน ต้นหอมโตพร้อมให้เก้บไปรับประทานได้

ให้ทําการตัดเฉพาะส่วบใบ เหลือหัวเอาไว้ เพราะใบจะสามารถงอ กออ กมาใหม่ได้อีก

เมื่อใบของต้นหอมเริ่มมีสีเหลือง แนะนําให้นําต้นหอมลงปลูกในดินต่อ เพราะจะสามารถเก้บมารับประทานได้อีกหล า ยรอบ วิ ธีง่ายๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ

ที่มา thaitopnews  sangkomonline.