ปลูกต้นกวักมรกต ไว้ในบ้านกวักเ งิ นทองเข้าบ้าน

ไม้มงคลมีอยู่มากมายหล า ยชนิด ต ามที่เป็นความเชื่อสืบต่อ กัน มาจากคนโบราณมาสู่ลูกหลานในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิต แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเชื่อเหล่านั้นสูญห า ยไปต ามกาลเวลาเลย

เมื่อได้มีบ้านสักหลัง นอ กจากจะต้องตกแต่งภายใน เพื่อสร้างบรร ย า กาศให้น่าอยู่แล้ว สิ่งสำคัญอีกอ ย่ า งก็คือ การจัดสวน และการปลูกต้นไม้ ให้มีความร่มรื่น สดชื่นอยู่ในบ้าน หรือตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่รอบตัวบ้าน การเลือ กต้นไม้เข้ามาปลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อมา แต่เราต้องคิดก่อนว่าเราปลูกเพื่ออะไร เอาไว้ให้มีประโยชน์อะไรได้บ้าง

หากยังคิดไม่ออ กก็ไม่เป็นไร แต่เราอ ย า กให้คุณลองมองหาไม้มงคลเพื่อประดับบ้านดูบ้าง เพราะนอ กจากจะให้ความร่มรื่นสวยงาม ยังเสริมด ว ง ช่วยให้ชีวิตในด้านต่างๆดีขึ้น หนึ่งในนั้นที่เราจะแนะนำก็คือ ต้นกวักมรกต ที่เขาเชื่อ กันว่าจะช่วยกวักเรียกโชคลาภ ท รั พ ย์สินเ งิ นทอง เสริมด ว ง ให้กับคนในบ้านร่ำร ว ย เก็บเ งิ นได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งต้นกวักมรกตนี้จะปลูกตกแต่งไว้ในบ้าน หรือปลูกประดับสวนนอ กบ้านไว้ก็ได้

วิ ธีการปลูกต้นกวักมรกต

การข ย า ยพันธุ์ของต้นกวักมรกตนั้น ทำได้ด้วยการแยกหัวออ กแล้วเอาไปปักไว้ในดิน คอยรดน้ำเท่านี้ก็จะได้ต้นใหม่ที่พร้อมจะเติบโต หรือจะใช้ใบในการปลูก โดยเราจะตัดให้เหลือก้านเพียงเล็กน้อย แล้วนำไปแช่น้ำเพื่อเร่งให้รากงอ ก พอรากงอ กออ กมาแล้วก็สามารถนำไปปักไว้ในดินได้เลย แต่เมื่อเปรียบเทียบดูแล้ว การปลูกด้วยหัวจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกด้วยใบ เมื่อเติบโตจนได้ที่แล้วก็นำไปปลูกตกแต่งในสวน หรือนำมาใส่กระถางเพื่อตกแต่งไว้ในบ้านก็จะทำให้ภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยอากาศดีที่ร่างกายต้องการ

วิ ธีการดูแลต้นกวักมรกต

ต้นไม้ชนิดนี้สามารถเติบโตเองได้ ไม่ต้องคอยประคบประหงม ไม่มีปัญหาเรื่องแ ม ล ง ไม่ต้องคอยรดน้ำมาก หากจะใส่ ปุ๋ ย ให้นำ ปุ๋ ย มาละล า ยน้ำแล้วรดลงไปที่โคนต้น เพียงเดือนละ 1 ครั้งก็พอ แต่ต้องระวังอ ย่ า รดน้ำมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ส่วนที่เป็นหัวในดินเกิดเน่า ส่งผลให้รากเน่าต ามไปด้วย

ข้อ ดีของต้นกวักมรกต

ปลูกในที่ที่มีแสงน้อยได้ เช่น ประดับภายในบ้าน ออฟฟิศ หรือในห้องน้ำเพื่อ กรองอากาศ เมื่อมีด อ ก ก็มีด อ ก ออ กมาสวยงามเหมือนด อ ก เดหลี เพิ่มความสวยงามให้กับห้องที่ประดับอยู่ แต่ถึงจะไม่ออ กด อ ก ก็ยังดูสวย ด้วยใบที่มีสีเขียวเข้มเป็น มันนั้น จะขับให้ห้องดูมีสีสัน และสบายต ามากขึ้น เป็นต้นไม้ที่ช่วยในการฟอ กอากาศภายในห้องได้ดี ปลูกไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับเป็นไปอ ย่ า งมีประสิทธิภาพ

ไม่เฉพาะช่วยส่งเสริมในด้านโชคลาภเ งิ นทองเท่านั้น ต้นกวักมรกตยังเป็นไม้มงคลที่ให้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ก็ยังช่วยทำให้อากาศภายในห้องนั้นๆดีขึ้น แถมยังปลูกง่ายโตเร็ว ไม่ต้องคอยดูแลมาก หากมีคนรู้จักขึ้นบ้านใหม่ เราสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญได้อีกด้วย ให้ความห ม า ยที่ดีจริงๆ

ที่มา Postsod  krustory