ปลูกชะอม แ ต กยอ ดทั้งปี สร้างอาชีพได้

หล า ยๆคนก็คงรู้จักและรับประทานกัน มาจนติดปากกันอยู่แล้วสำหรับ ชะอม ซึ่งชะอมถือว่าเป็นพืช จำพวกอาเคเซีย นิยมรับประทานในทุกภาคของไทย เป็นพืชยื่นต้น ใช้ใบแก่และอ่อน เป็นส มุ นไ  พ ร ของไทย ลำต้นของชะอมมีหนาม ใบมีขนาดเล็กและมีก ลิ่ นฉุน

การปลูกชะอมแบบมืออาชีพ ที่เกษตรกรผู้ปลูกชะอมมืออาชีพไม่เคยเปิดเผยที่ไหน โดยเ ค ล็ ด ลั บนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก คุณสมยศ ศรีสุโร ปราชญ์ด้าการเกษตรได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการปลูกชะอมที่มีหล า ยคนถามเข้ามา เนื่องจากคุณสมยศได้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการเกษตรไว้มากมายจึงนำหนึ่งในความรู้ที่น่าสนใจมาบอ กกัน ทั้งนี้จึงได้ขอหยิบยกเรื่องราวการปลูกชะอมที่น่าจะเป็นประโยชน์มาเผยแพร่กับเกษตรกรทุกท่านค่ะ

สำหรับมือใหม่หัดปลูก สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชะอมก่อนว่าเป็นอ ย่ างไร ชะอมถือเป็นพืชยืนต้น นิยมรับประทานยอ ดและมีก ลิ่ นเฉพาะตัว ซึ่งชะอมมีทั้งแบบมีหนามและไม่มีหนาม มีลักษณะเหมือนใบกระถิน ใบอ่อนจะมีก ลิ่ นฉุนแ ร ง

สรุปเ ค ล็ ด ลั บเด็ดในการปลูกชะอมให้ได้ผล

1.กิ่งตอนของชะอมสำหรับลงปลูกต้องมีความย าวประมาณ 26 หรือ 36 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการปลูก

2.หลุมที่จะขุดเพื่อใช้สำหรับปลูกชะอมอ ย่ าขุดหลุมลึกเด็ดข า ด เพราะมีผลต่อ การงอ กของรากชะอมถ้าหลุมลึกเกินไปอาจทำให้ต้นชะอมอึดอัดไม่งอ กราก

3.เมื่อปลูกครบ 1 เดือน จึงค่อยๆเริ่มเล็มยอ ดชะอม

4.เมื่อปลูกครบ 2 เดือน ให้เริ่มตัดแต่งชะอมโดยให้มีความสูงจากโคนต้นประมาณ 20 เซนติเมตร

5.เมื่อปลูกครบ 4 เดือน ให้ตัดต้นชะอมเป็นครั้งที่2 โดยให้มีความสูงจากโคนต้น 40 เซนติเมตร

6.เมื่อตัดยอ ดชะอมครั้งที่2 เสร็จสิ้นชะอมจะเริ่มแ ต กยอ ดออ กมาจำนวน มากและเจริญเติบโตรวดเร็วต้นสูงใหญ่ สามารถเล็มเก็บยอ ดชะอมได้เลยและสามารถตัดแต่งต้นได้แต่อ ย่ าให้สูงเกิน 80-90 เซนติเมตร จะถือเป็นความสูงที่เหมาะที่สุดของต้นชะอมค่ะ ปลูกชะอมไม่ใช่เรื่องย ากแต่ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่และรับฝังผู้ชำนาญการรับรองว่าปลูกแล้วได้ผลดีแน่นอน

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน , คุณสมยศ ศรีสุโร Postnoname