ปลูกครั้งเดียวขุดกินได้ตลอ ดปี ปลูกข่าในย างรถยนต์

วันนี้เราจะพามาดูการปลูกข่าในย างรถยนต์สามารถปลูกในพื้นที่น้อยและระบายน้ำได้ดี โดยได้หัวข่าที่ใหญ่และมีสีสันสวยงามอีกด้วย การปลูกข่าไม่ย ากอ ย่ างที่คิดและเก็บเกี่ยวได้เร็ว จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ต้นพันธุ์ข่า

2. ย างรถยนต์เก่า

3. น้ำย าเร่งราก

4. ขุยมะพร้าว

5.ปุ๋ ย 46-0-0

6.ปุ๋ ย 0-0-60

7.ดินสำหรับลปูก

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการก รี ดย างรถยนต์ด้านบนออ กก่อนเพื่อทำเป็นกระถาง แล้วหาไม้มาขัดกันรองก้นย างรถยนต์ไว้เพื่อไม่ให้ดินร่วง

2. จากนั้นให้นำดินร่วน มาผสมขุยมะพร้าวแล้วใส่ให้เต็มย างแล้วเตรียมต้นพันธุ์ข่า คัดเลือ กต้นพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 1.6 ปี ล้างดินออ กแล้วตัดรากออ กเล็กน้อย

3.นำต้นพันธุ์ไปแช่น้ำย าเร่งรากประมาณ 15-30 นาที แล้วจึงนำมาลงปลูกในย างรถยนต์

4.ก่อนจะนำข่าลงปลูกให้ดูทิศทางก่อนว่าข่าจะแทงออ กในทิศทางใด เมื่อนำข่าลงปลูกหน่อจะได้ไม่โตมาชนกัน และได้หน่อใหญ่เต็มที่

5.นำข่าลงปลูกแล้วกลบดินแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มดี ในช่วง 2-3 สัปดาห์ให้รดน้ำ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1และ16 ของเดือน หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย

6.ในช่วงปลูก 1-4 เดือนแรกให้ใส่ปุ๋ ย 46-0-0 และในช่วง 5-7 เดือน ให้ใช้ปุ๋ ยสูตร 0-0-60 บำรุงต้นข่า ไม่นานต้นข่าก็จะเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

เ ค ล็ ด ลั บในการปลูกข่า เมื่อขุดข่าออ กไปแล้ว ให้ทำการกลบหลุมปลูก ด้วยแกลบดำให้พูน จะช่วยให้ข่ามีสีสันที่สวยและขุดได้ง่ๅยมๅกขึ้นในครั้งต่อไป

ที่มา Postnoname