ปลูกขนุนให้งาม โตเร็ว ออ กผลดก ลูกใหญ่

สำหรับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้การปลูกขนุนยังไงให้โตเร็ว งามไว ออ กลูกผลโตๆ มีรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยกัน เพราะเชื่อว่าหล า ยคนคงอย ากจะปลูกไว้กินเองสักต้น แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ทั้งมือใหม่หัดปลูกต้นไม้ และบางคนปลูกต้นอะไรก็ไม่รอ ด เรามาลองกับต้นขนุนกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยจ้า

นอ กจากขนุนจะเป็นไม้มงคลนามแล้ว ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยอีกด้วย และยังนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหล า ยเมนู แต่สำหรับผู้ที่เป็นเ บ า ห ว า นควรหลีกเลี่ยง

การรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวาน นอ กจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นย าสมุนไพรอีกด้วย ส่วนที่นำมาใช้เป็นย า รั ก ษ า อาการต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ยวง เม็ด แก่น ส่าแห้งของขนุน

ต้นขนุนจัด เป็น 1 ใน 9 ไม้ ม ง ค ล ของไทย ไม้ขนุน มีความหมายว่า การช่วยหนุนบารมี เงินทอง ความร่ำ ร ว ย ให้ดียิ่งขึ้น มีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ โดยนิยมปลูกไว้หลังบ้าน

ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พั น ธุ์ ขนุน มีอยู่หล า ยสายพั น ธุ์ ซึ่งสีของเนื้อก็แตกต่างกันออ กไปด้วยต ามแต่ละสายพั น ธุ์ ขนุนบางสายพั น ธุ์ มีรสหวานใช้รับประทานได้ แต่บางพั น ธุ์ มีรสจืดไม่นิยมนำมารับประทาน

การเตรียมเม็ด

เป็นผลที่แก่เต็มที่หรือสุกแล้ว เมื่อเอา เนื้ อ อ อ กแล้วให้ล้างเม็ดด้วยน้ำจนสะอาด และนำไป เ พ า ะ ทันทีอ ย่ าเก็บเม็ดไว้ นานเกิน 15 วัน

การ เ พ า ะ ในแปลง

แปลง เ พ า ะ ควรเป็นแปลงดินอยู่ในที่ร่มรำไร หรือมีการ พรางแสงไม่ให้โดนแดดจัด โดยขุดแปลง เ พ า ะ เป็นร่องขนาดกว้าง 1 – 1.5 เมตร ความย า ว แล้วแต่ต้องการ ควรยกแปลงให้สูงจากพื้นประมาณ 3O-5O เซนติเมตร ปรับปรุงดินในแปลง เ พ า ะ ให้ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีโดยการผสมปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มั ก

การเ พ า ะ เม็ด

เม็ดที่ล้างสะอาดดีแล้ว การ เ พ า ะ ในแปลงและในกะบะ เ พ า ะ ให้ เ พ า ะ เป็นแถว ๆ ห่างกันประมาณ 5 นิ้ว ฝังเม็ดลึกประมาณ 5 เชนติเมตร กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม การ เ พ า ะ ในภาชนะ ให้หยอ ดเม็ด 2 เม็ดต่อภาชนะแต่ละใบ เพื่อจะ ได้เลือ กต้นที่แข็งแรงไว้เพียงต้นเดียว หลังจาก เ พ า ะ เม็ดแล้ว ให้รดน้ำทุกวันเช้า เย็น อ ย่ าให้ดินแห้ง หรือแฉะเกินไป

การย้ายกล้า

ต้นกล้าที่ปลูกในแปลง เ พ า ะ หรือในกะบะ เ พ า ะ นั้น เมื่อ ต้นกล้าสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ให้ขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับนำไปทาบ กิ่ง ส่วนต้นที่ต้องการนำไปปลูกในแปลงจริงให้ขุดแยกออ กไปปลูกในภาชนะ หรือนำไปปลูกในแปลงชำ การเตรียมแปลงชำ ทำเช่นเดียวกับแปลง เ พ า ะ กล้า คือยกเป็นร่องแล้ว ปรับปรุงดินให้ร่วนชุย แล้วนำต้นกล้ามาปลูกเป็นแถว ๆ ห่างก้นประมาณ 1O- 12 นิ้ว

วิ ธีปลูกขนุน และสภาพแวดล้อมในการปลูกให้ติดผลดก

เพื่ออจะได้เติบโตต่อไปอ ย่ างรวดเร็วเมื่อปลูกเสร็จให้หาไม้มาปักเป็นหลักผูกต้นกันลมโยกแล้วรดน้ำทันทีให้โชก ควรใช้ทางมะพรัาวช่วยคลุมแดดให้บ้างในระยะแรก เพราะถ้า โดนแดดจัดต้นอาจจะเฉาชะงักการเจริญเติบโตได้

หลังจากปลูกแล้วให้คอยดูแลรดน้ำอยู่เสมอ ถ้าฝนไม่ตกการใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมบริเวณโคนต้นจะช่วย รั ก ษ า ความชื้นของดินได้ดี การปลูกขนุนด้วยกิ่งตอนและกิ่งทาบจะใช้เวลา ประมาณ 3-4 ปีกว่าจะให้ผล และการปลูกด้วยเม็ดใช้เวลาประมาณ 4-6 ปี

การดูแล รั ก ษ า หลังปลูกขนุน

การให้น้ำ สัปดาห์แรกหลังจากปลูก ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำให้ทุกวัน หลังจากนั้นถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และตลอ ดฤดูแล้ง ถ้าเห็นว่าดินแห้งเกินไปต้องรดน้ำช่วยจนกว่าต้นขนุน มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ค่อยจะปลอ ดภั ยการให้น้ำอาจ ห่างออ กไปบ้างก็ได้ การปลูกโดยทั่วไปมักให้น้ำเพียง 1-2 ครั้งแล้วปล่อยต ามธรรมธาติ

ก็สามารถเจริญเติบโตให้ด อ กให้ผลได้เช่นกัน เพราะโดยปกติขนุนเป็นพื ชที่ทนแล้งอยู่แล้ว แต่อ ย่ างไรก็ต ามการปลูกเพือให้ได้ผลอ ย่ างเต็มที่นั้นควรให้น้ำอยู่อ ย่ างสม่ำเสมอ

ป ร ะ โ ย ช น์ ของขนุน

ช่วยแก้อาการเมา สุ ร า (ผลสุก)

แก่นของต้นขนุน นำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ำต าลแก่ นิยมนำมาใช้ย้อมสีจีวรพระ

ส่าแห้งของขนุนนำมาใช้ทำเป็นชุดจุดไฟได้

เนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้

เม็ดและยวงสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้

เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขน มได้หล า ยชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอ ดช่อง กินกับข้าวเหนียวมูน นำไปอบแห้ง

ขนุนอ่อนนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มตำ ตำมะหนุน แกงขนุน ยำ ขนุนอบกรอบ เป็นต้น

เม็ดขนุน ช่วยบำรุงน้ำน ม ขับน้ำน ม ทำให้น้ำน มของแม่เพิ่มมากขึ้น (เม็ดขนุน)

ใช้ห มั กทำเ ห ล้ า (เนื้อหุ้มเม็ดสุก)

ที่มา คนทำงานเกษตร  poobpub