ปลูกกะเพราแบบปักยอ ด ร า กเยอะติดไว

ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่รู้จักรับประทานใบกะเพราเป็นอาหารและย าชาวเอเชียทุกชาติก็รู้จักใบกะเพราและบางชาติก็รู้จักใช้ประโยชน์จากใบกระเพราดีกว่าคนไทยด้วยซ้ำอ ย่ างเช่น ชาวอินเดียที่บูชาใบกระเพราเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงกับตั้งชื่อให้ว่า โฮลลี่ เบซิล (Holy Basil) เ พ ร า ะนอ กจากชาวอินเดียจะใช้ใบกระเพราบูชาเทพเจ้าแล้ว เขายังใช้ส มุ น ไ พ รตัวนี้ปรุงอาหารประจำวัน ซึ่งก็ไม่ต่างกับคนไทยที่อาศัยก ลิ่ นและรสของใบกระเพราดั บก ลิ่ นคาวและชูรสอาหาร และยังใช้น้ำต้มใบกระเพราดื่ มช่วยขับลมแน่นในท้องน้ำต้มใบกระเ พ ร า ะนั้นปลอ ดภั ย

กะเพราขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโรยเมล็ดแปปเดียวก็ขึ้นแต่กว่าจะขึ้นอาจใช้เวลานานหรือ กะเพราต้นไม่งามเท่าที่ควรวันนี้จึงขอเสนอวิ ธีปลูกกะเพราด้วยยอ ดให้ได้ผลไม่เ น่ ารากออ กเพียบค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กะเพราต้นสมบูรณ์

2. ดินร่วนสำหรับปลูก

3. เครื่องดื่ มชูกำลัง

4. น้ำส ะ อ า ด

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการตัดยอ ดกะเพราเลือ กยอ ดที่สมบูรณ์โดยตัดจากยอ ดให้มีความประมาณ 2 ข้ อ แล้วทำการรอ ดใบข้ อด้านล่างออ กตัดก้านให้ชิดโคนข้ อล่างให้มากที่สุด

2. จากนั้นให้นำแก้วใส่น้ำส ะ อ า ด 250 มิลลิลิตร แล้วจึงใส่เครื่องดื่ มชูกกำลังต ามลงไป 1 ฝา เครื่องดื่ มชูกำลังจะช่วยเร่งรากให้งอ กเร็วต้นสดชื่นแข็งแรง

3. เตรียมดินใส่กระถางเพาะหรือถุงเพาะไว้แล้วนำน้ำที่ผสมเครื่องดื่ มชูกำลังเทรดลงไปในดินให้ชุ่มแล้วนำไม้จิ้มมาทำเป็นรูไว้เพื่อนำยอ ดกะเพราลงปลูก

4. นำยอ ดกะเพราที่ตัดเตรียมไว้ลงปลูกต ามรูกระถางหนึ่งประมาณ 3-4 ยอ ด เพื่อจะได้ไม่แย่งน้ำและอาหารกัน การนำยอ ดกระเพราลงปลูกต้องทำอ ย่ างเบามืออ ย่ าให้รากเ สี ยห า ย

5. เรียบร้อยแล้วไปตั้งกระถางเพาะไว้ในที่มีแสงแดดรำไรแล้วหาอะไรมาบังแดดกระเพราอ ย่ าให้โดนแดดจัดมากนัก รดน้ำทุกๆวันในช่วงเช้า

6. เมื่อเวลาผ่านไป 7 วันกะเพราก็จะเริ่มออ กรากและยืดลำต้นขึ้น มาให้เห็นก้เป็นอันใช้ได้ แยกกะเพราออ กมาปลูกได้เลยค่ะ

กะเพราที่ได้จากการเพาะด้วยวิ ธีนี้จะแข็งแรงและมีใบเยอะเนื่องจากได้ทำการบำรุงรากและปลูกด้วยยอ ดไม่มีเ น่ าแน่นอนค่ะ

ที่มา ดาวบ้านนา villager simahealthcare  postnoname