ปลูกกวางตุ้งฮ่องเต้ ต้นงามไว แค่เดือนเดียวเก็บกินได้

การปลูกผักไว้เพื่อรับประทานเอง เป็นเรื่องที่น่าสนใจของสายรักสุ ข ภ า พเป็นอ ย่ างมาก เพราะได้ทั้งความปลอ ดภั ยจากสารเคมีต่างๆ และยังได้กินผักสดๆทุกวัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการปลูกผักไว้กินเอง วันนี้เราจะชวน มาปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้กัน จะปลูกทานเองก็อร่อยหรืออย ากจะปลูกข า ยก็ได้ร า ค าดี ซึ่งมีขั้ น ต อ นการดูแลดังต่อไปนี้

การเตรียมแปลงปลูกผัดกาดฮ่องเต้

เวลาไถเตรียมดินสำหรับปลูกผัดกาดฮ่องเต้นั้นให้ไถลึก 30 เซนติเมตรโดยประมาณ จากนั้นต้องต ากดินเอาไว้ก่อน 7 – 10 วัน แล้วเอาปูนขาวมาหว่านเพื่อช่วยปรับสภาพดิน ใส่ในอัตรา 500 – 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ต ามด้วยปุ๋ ยคอ ก 1,000 – 5,000 กิโลกรัม/ไร่ รวมกับ ปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นค่อยทำการไถพรวนอีกรอบ ให้ดินละเอียดแล้วยกร่องแปลงกว้าง 2 – 3 เมตร ส่วนความสูงจะอยู่ที่ 25 – 30 เซนติเมตร

การปลูกผักกาดฮ่องเต้

ในการปลูกผักกาดฮ่องเต้นั้นจะหวานเมล็ดลงบนแปลงเลยก็ได้ แต่ก่อนจะหว่านนั้นให้เอาเมล็ดไปคลุกผสมกับทรายก่อน โดยใช้เมล็ดผัดกาด 1 ส่วน ผสมกับทรายสะอาด 3 ส่วนแล้วค่อยนำไปหว่านได้เลย หว่านให้กระจายทั่วแปลงแล้วกลบดินละเอียดหรือใช้ปุ๋ ยคอ กมากลบก็ได้บาง ๆ ต ามด้วยเอาฟางข้าวมาคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย อีกวิ ธีคือปลูกแบบโรยเป็นแถวในร่องปลูกที่ลึก 1.5 – 2 เซนติเมตรโดยประมาณ โดยมีระยะห่างระหว่างร่อง 30 เซนติเมตร ก็เช่นเดิมก่อนจะเอามาหว่านนั้นให้เอาเมล็ดผัดกาดฮ่องเต้ผสมทรายก่อน หว่านเสร็จกลบดินได้เลย พอปลูกไป 20 วันจะเห็นต้นกล้างอ กแล้วก็ถอนแยกได้เหลือต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้เพื่อไม่ให้แย่งอาหารกัน

การบำรุงดูแลและการเก็บเกี่ยวผัดกาดฮ่องเต้

หลังจากที่เราปลูกได้ประมาณ 15 วัน จะใช้ปุ๋ ยสูตร 46 – 0 – 0 หรือ 15 – 0 – 0 หรือ 15 – 15 – 15 มาช่วยเพิ่มไนโตรเจนและบำรุงผัด โดยใส่ในอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นพอต้นผัดกาดอายุได้ 30 – 40 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย จะเก็บมาประกอบอาหารหรือจำห น่ า ยก็ต ามสะดวก

การปลูกและดูแลผัดกาดฮ่องเต้ก็มีขั้ น ต อ นเท่านี้เอง เป็นพืชผักสวนครัวที่น่าปลูกเอาไว้ที่บ้าน เวลาอย ากจะทานก็สามารถไปเก็บมาได้เลยแบบไม่ต้องออ กไปจ่ายตลาด นอ กจากผัดชนิดนี้ก็ยังมีอีกหล า ยผักสวนครัวที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ ใครสนใจอย ากจะปลูกก็ลองได้เลย

ที่มา kasetchaoban