ปลูกกล้วยแบบผ่ า หน่อ ทำง่าย ได้ต้นเยอะ

การขย ายพันธุ์กล้วยนั้นสามารถทำได้มากมายหล า ยวิ ธี แต่วันนี้จะขอนำเสนอวิ ธีการขย ายพันธุ์กล้วยโดยการผ่ า หน่อแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้มาฝากค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.หน่อ กล้วยสมบูรณ์อายุประมาณ 2-3 เดือน

2.ถุงดำขนาด 4*8 นิ้ว

3.ขี้เถ้าแกลบ

4.กะละมังหรือถังน้ำ

7.ย า กำ จั ด เ ชื้ อ ร า ร า ก (ใช้ปูนแดงแทนได้ค่ะ)

ขั้นตอนการทำ

1.เริ่มจากการนำหน่อ กล้วยมาตัดบริเวณลำต้นและร า ก จากนั้นใช้มีดตกแต่งเหง้าให้เป็นรูปเป็นทรง

2.ขั้นต่อมาทำการแบ่งเหง้าออ กเป็น 2 ส่วน แล้วให้นำแต่ละส่วนแบ่งออ ก 3-4 ชิ้น ให้มีขนาดชิ้นละประมาณ 2-3 นิ้ว

3.ให้นำหน่อ กล้วยผ่ า แบ่งเรียบร้อยแล้วไปแช่ใน น้ำ ย า ฆ่ า เ ชื้ อ ร า ร า ก ประมาณ 5-10 นาที

4.ใส่ขี้เถ้าแกลบลงในถุงดำให้มีความสูงจากก้นถุงประมาณครึ่งถุง แล้วนำหน่อ กล้วยมาใส่ไว้ แล้วกลบด้วยขี้เถ้าแกลบอีกชั้นหนึ่ง

5.การดูแลให้รดน้ำ เช้า-เย็น ในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่ า นไป 45-50 วัน ก็จะได้ต้นกล้วยพันธุ์ไปปลูกกันแล้วค่ะ

ที่มา sharesod Postnoname