ปรุงดินปลูกพืชผัก งามไวโตเร็ว

การเพาะปลูกพืชผักดินก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พืชที่เราปลูกนั้นเติบโต สมบูรณ์ฉนั้นการที่จะเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ว่าดินที่เราจะใช้นั้น มีแร่ธาตุอาหารที่พืชต้องการหรือเปล่า และพร้อมที่จะใช้ปลูกพืชผักของเราหรือยัง

เกษตรมือใหม่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมดินที่จะทําการเ พ า ะ ต้นกล้า เ นื่ องจากดินที่ซื้ อ มาจากร้านข า ยทั่วไปหรือส่วนผสมต่างๆ แบบสำเร็จเลย วันนี้เรามีสู ต รเตรียมดินได้เอง ควบคุมคุณภาพได้เอง มีอัตราการงอ กเกือบ 100 เปอร์เซน สำหรับการปลูกพืชด้วยเ ม ล็ด ไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ปุ๋ ยค อ ก 1 ส่วน

ขุ ย มะพร้าว 1 ส่วน

แกลบดำ 1 ส่วน

ดินปลูกพืชจากร้านข า ยทั่วไป 1 ส่วน

น้ำ EM 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตร

รำข้าว 1 ส่วน

วิ ธีการป รุ งดิน

ร่อนส่วนผสมต่างๆ โดยใช้ตะแกรงร่อนในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จะเห็นได้ว่ามีส่วนของดินที่มีเ ม ล็ ดขนาดใหญ่ผสมอยู่ หลังจากทำการร่ อ น เสร็จแล้วก็นําส่วนผสมเทลงไปในภาชนะทําการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตวงน้ำ EM 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 5 ลิตร

เทน้ำลงในส่วนผสม เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ดิน ค่อยๆ เติมน้ำลงดิน ทดสอบดูว่า หลังจากกำดิ น แล้วเกิดไม่จับเป็นก้อน มีการแตกก็ทำการเ ติ ม น้ำลงไปอีก คลุกเคล้าจนกว่ากำดินแล้วจับตัวกันเป็นก้อนแล้ว ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องแฉะจนน้ำซึมออ กจากง่ า ม มือ เพียงเท่านี้ก็จะได้ดินที่ใช้เพาะเ ม ล็ ด ทำให้อัตราการงอ กสูงเ นื่ อ งจากรากสามารถช อ น ไ ช ลงดินได้ง่าย

ที่มา pooddee  sangkomonline