ประโยชน์ของเม็ดขนุนต้ม

เม็ดขนุน หรือ เมล็ดขนุน มีคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อสุ ข ภ า พสูงไม่แพ้เนื้อขนุนเลยทีเดียว นอ กจากนี้ยังสามารถนำมาประกอบอาหารทั้งคาว-หวานได้อีกหลากหล า ยเมนู เช่น แกงไ ตปลาเม็ดขนุน แกงเขียวหวานเม็ดขนุน แกงบวดเม็ดขนุน มะพร้าวอ่อน เม็ดขนุนต้ม เป็นต้น

สำหรับวันนี้นั้น เราจะพาเพื่อนๆรู้จักกับเม็ดขนุน ซึ่งหล า ยๆคนทานขนุนแล้วก็ทิ้งเม็ด แต่เราจะมาบอ กว่าต่อไไปนี้อ ย่ าทิ้งนะคะ เ พ ร า ะเม็ดขนุนนั้น มีประโชน์มากกว่าที่คืิด ไปดูกันค่ะว่าดีอ ย่ างไร อุดมไปด้วยวิตมามินที่ดีต่อร่างกายเช่น วิต ามินบี1 วิต ามินเอ วิต ามินบี 2 วิต ามินซี และแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ ที่สำคัญยังมีสา รพอลิฟีนอล, ฟลาโวนอยด์ และ ซ า โ ปนินอีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ของเมล็ดขนุน

1 ช่วยบำ รุงสายต า

2 ชะลอความแ ก่ทำให้ดูเยาว์วัยขึ้น

3 ช่วยบำรุ งน้ำ น มของคุณแม่หลังค ล อ ด ให้มี น้ำน มเยอะ

4 ช่วยล ดความเ ค รี ย ด ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

5 มีฤ ท ธิ์ช่วยป้ อ ง กั นการเกิดม ะ เ ร็ ง และมี ส า รต้านอนุมูลอิสระ

6 ช่วยกระ ตุ้น ระบบเ ผ าผลาญในร่างกาย

7 ลดระดับค ล อเ ร สเ ต อ ร อ ลใน โ ล หิ ต

8 ต้านเ บ า ห ว า น

9 มีฤทธิ์ ยับยั้ง แบค ทีเรียใน ช่อง ปาก

10 บำรุง ระบบป ร ะ ส า ท

สู ต รต้มเมล็ดขนุน ทานเองให้อร่อย

1 เริ่มจากการนำเมล็ดขนุนสดมา ปอ กเยื่อเหลืองๆ ที่หุ้มอยู่ออ กให้จนหมด แล้วล้างน้ำให้ส ะ อ า ดไม่มี เมือ ก

2 จากนั้นนำใส่หม้อต้ม แล้วเทน้ำส ะ อ า ดลงไปจนท่วมเมล็ด แล้วปิดฝาหม้อ ต้มเมล็ดขนุนต่อไปเรื่อยๆประมาณ 30 นาที

3 ต้มจนเปลือ กชั้นนอ กเริ่มแตกออ ก ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลอ กหยิบออ กมาลองชิมดูซักเม็ดก็ได้ค่ะ เมื่อลสุกได้ที่แล้วก็โรยเกลือต ามลงไปเล็กน้อย

4 ต้มต่ออีกสักครู่ แล้วค่อยยกหม้อลงเทน้ำออ กให้สะเด็ดน้ำ รอจนเย็นก็สามารถแกะเปลือ กแล้วรับประทานได้เลย

ใครจะไปคิดว่าเมล็ดขนุนที่ชอบทิ้งกันนั้น มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ คราวนี้กินขุนครั้งใดก็อ ย่ า ลืมเก็บเมล็ดขนุนไว้ต้มกินด้วยนะคะ

ที่มา 108archeepparuay parinyajai