ประโยชน์ของเปลือ กไข่ ที่หล า ยคนไม่เคยรู้มาก่อน

ไม่ต้องบอ กก็รู้ว่าไข่มีประโยชน์อะไรบ้างแต่จะมีใครรู้ประโยชน์ของเปลือ กไข่บ้าง แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนที่เหลือใช้ ตอ กเสร็จก็โดนโยนทิ้งลงถังขยะ ประโยชน์ของเปลือ กไข่ ที่สามารถนำมาใช้กับงานบ้านและงานสวนได้มากมาย รับรองว่าถ้ า รู้แล้วจะไม่อย ากทิ้งเปลือ กไข่อีกต่อไป วันนี้เราจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเปลือ กไข่มีประโยชน์มากมายขนาดไหนกับเรื่องมหัศจรรย์ของเปลือ กไข่ที่สามารถเอามาใช้การงานบ้านและงานสวนได้มากมายกว่าที่คิดไว้เยอะเลย

ใช้เป็นปุ๋ ยให้ต้นไม้ได้

นำเปลือ กไข่ตำเป็นผง โรยลงไปในดินก็สามารถเพิ่มแ ค ล เ ซี ย มให้กับ ดินได้ หรือใช้เปลือ กไข่ป่นผสมในปุ๋ ยห มั ก ทำให้ดิน มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยให้พืชผักในบ้านของเราเ จ ริ ญเติบโตงดงามกว่าเดิม

สามารถนำมาใช้เป็นเ ชื้ อเพลิง

ในกรณีที่เราต้องการใช้เตาถ่าน โ ด ยที่ขณะก่อไฟให้ทุบเปลือ กไข่จนแตกละเอียดแล้วใช้กระดาษห่อมัดไว้วางข้าง ใต้ฟืนจะทำให้ ไฟแ ร งขึ้น

เปลือ กไข่ไล่ม ด

เปลือ กไข่ที่เผาไฟแล้วบ ดละเอียด จะมีส า รแ ค ล เ ซี ย มเมื่อ ผ ส ม กับน้ำก็จะได้แ ค ล เ ซี ย มไฮดรอ กไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบส(ด่ า ง) สามารถขับไล่ม ดได้ วิ ธีทำ ล้าง เ ป ลื อ ก ไข่ให้ส ะ อ า ด เผาให้เหลืองและแห้งสนิท ใส่เปลือ กไข่ที่ย่างแล้วใส่ครก ตำให้ละเอียด นำไปโรยในบริเวณที่ม ดเดินผ่าน หรือรอบๆบ้าน รับรองม ดจะห า ยไปไม่มีเหลือเลย อีกวีธีนึง เทเ ป ลื อ ก ไข่ลงในแก้ว 1 ส่วนแล้วเติมน้ำ 2 ส่วน คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 ชั่ วโมง ใช้ฉีดพ่น หรือราดบริเวณรังม ด

เปลือ กไข่เพิ่มแ ค ล เ ซี ย ม

เปลือ กไข่อุดม ด้ ว ย ธาตุเหล็ก นำเปลือ กไข่มาล้างให้ส ะ อ า ด อบย่างให้ร้อนแล้วตำให้เป็นผงละเอียดนำไปผสมอาหารสั ต ว์ เป็นอาหารที่มีคุณค่าบำรุงดีมาก และส า รอาหารที่จะได้รับจากเปลือ กไข่ ก็คือ แคลเซี่ยม

เป็นเครื่องมือทำความส ะ อ า ด

สามารถนำเปลือ กไข่ไป ใช้ขัด ล้ า ง อ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำและเครื่องใช้เซรามิคทั้งหล า ย ใช้แทนแปรงล้างขวดหรือภาชนะที่มีปากแคบ ใส่เปลือ กไข่ลงไปแล้วเขย่าๆขวด

ใช้แทนสิ่งของไล่แ ม ล ง

ถ้าเราโรยเปลือ กไข่ทุบห ย าบๆ ไว้ต ามใบของต้นไม้ จะช่วยป้องกันศัตรูพืชบางประเภทซึ่งกินใบไม้เป็นอาหาร เช่น ตัวหนอน เนื่องจากความแหลมคมของเปลือ กไข่จะบาด ผิ ว ห นั งที่ไม่มีอะไรปกคลุมของมัน ทำให้มันหลีกหนีจากต้นไม้ของเรา

เปลือ กไข่ซักผ้า

เปลือ กไข่ทำให้ผ้าข า ว เวลาซักผ้า ให้เอาเปลือ กไข่หล า ยๆฟองห่อผ้าเอาไว้ แล้วนำไปต้มรวมกับผ้าข า ว เ ส ร็ จ แล้วก็นำไปซักหรือขยี้ผ้าต ามปกติทั่วไป จะทำให้ผ้าดูข า วผิ ดต าขึ้นเลยทีเดียว หรือนำเปลือ กไข่บ ดละเอียดผสมกับโซ ด า ซักผ้าอ ย่ างละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน ก็นำไปใช้แทนผงซักผ้าได้

รู้อ ย่ างนี้แล้วคงไม่มีใครอย ากจะทิ้งเปลือ กไข่แล้วใช่ไหมคะ ฉะนั้นหลังทำอาหารเสร็จก็อ ย่ าลืมเก็บเปลือ กไข่ไว้ทำประโยชน์ต่อล่ะ จะได้ไม่สร้างจำนวนขยะให้กับโลก แถมยังทำให้บ้านของเราส ะ อ า ดขึ้นด้วย

ที่มา https://www.kleadlnbna.com/  panyacheewit