ประโยชน์ของการกินสับปะรดเป็นประจำ

สับปะรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุ ข ภ า พอีกชนิดหนึ่ง โดยประโยชน์ของสับปะรดนั้น มีอยู่หลากหล า ย เ พ ร า ะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิต ามินต่าง ๆ จำนวน มาก ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุ ข ภ า พเราเป็นอ ย่ างมาก

หล า ยคนถามหาเหตุผล กับการเลือ กกินสับปะรดประจำ แล้วได้ประโยชน์อ ย่ างไร สำหรับในวันนี้ เราจะมาเผยถึง 15 ประโยชน์ของสับปะรด เมื่อเรากินสับปะรดเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปอ ย่ างไรบ้าง

1 บำรุงสายต า สับปะรด เป็นผลไม้ที่ดีสำหรับสายต า สับปะรด มีวิต ามิน มากมาย และมีเ บ ต้ าแคโรทีน ที่ช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่

ดีในการมองเห็น ทำให้สายต ามีสุ ข ภ า พดีขึ้น

2 ล ดริ้วรอย ชะลอวัย ทำให้ผิวข า ว สับประรด ช่วยสัง เ ค ร า ะห์คอลลาเจน จึงช่วยในเรื่องการเกิดริ้วรอยทำให้ชะลอวัย ต้านความแก่ได้ดี

บำรุงร่างกายและผิวพรรณ ต้องบำรุงจากภายในสำคัญกว่าภายนอ ก และยังช่วยล ดการผลิตเมลานิน จึงมีส่วนช่วยทำให้ผิวคุณข า วขึ้นได้

3 ล ดความเ สี่ ย งการเกิดม ะ เ ร็ ง การกินสับปะรด เป็นประจำ ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับม ะ เ ร็ งบางชนิดได้ เ พ ร า ะสับปะรด

เต็มไปด้วยตัวต้าน ที่เกี่ยวกับอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติช่วยล ดความเ สี่ ย งของโ ร คม ะ เ ร็ ง

4 เพิ่มพลังงาน สับปะรด ช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้อ ย่ างที่คาดไม่ถึง เ พ ร า ะในสับปะรด มีน้ำต าลจากธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้เยี่ยมยอ ด

5 รั ก ษ าข้ อที่อักเสบ ให้ลองดื่ มน้ำสับปะรด คั้นบริสุทธิ์ วันละ 3 แก้ว ก่อนหรือหลังอาหาร 15 นาที จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการได้ดี

6 คุมน้ำหนักได้ การย่อยอาหารดีขึ้น ล ดระดับค อ เล สเ ต อ ร อ ล เนื้อของผลสับปะรด มีปริมาณเส้นใยสูง ปรับสมดุลระบบการย่อยอาหาร

ช่วยในการล ดหน้าท้อง น้ำหนักได้ดี สับปะรด ยังช่วยล ดระดับของไขมันไม่ดี (LDL) และทำให้ช่วยล ดระดับค อ เล สเ ต อ ร อ ลได้อีกด้วย

7 ความจำดี บำรุงส ม อ งของคุณ ถ้ารู้สึกหลงๆ ลืมๆ สับปะรด สามารถช่วยให้ความจำของคุณดีขึ้น เรียกได้ว่าสับปะรด เป็นอาหารของส ม อ งเลย เมื่อใดที่รู้สึกว่าส ม อ งเมื่อยล้า คิดอะไรไม่ออ ก หยิบสับปะรดมากิน จะช่วยให้ส ม อ งสดใสปิ๊งไ อ เ ดี ยใหม่ๆ ได้

9 ป้องกันและรั ก ษ าเกาต์ อาการข้ ออักเสบ กินสับปะรด ช่วยล ดอาการเ จ็ บ บ ร ร เ ท าอาการได้เป็นอ ย่ างดี ป้องกันและรั ก ษ าโ ร คเกาต์ อาการข้ ออัก

เสบต ามข้ อได้มากถึง 70เปอร์เซน หากกินต่อเนื่องเป็นประจำ หรือเ จ็ บข้ ออักเสบให้กินสับปะรด เข้าไปแทนการกินย า และสังเกตเลยว่ามันจริงหรือไม่

10 ล ดน้ำต าลในโลหิต ป้องกัน-บ ร ร เ ท าเ บ า ห ว า น สับปะรด ผลไม้สีสวย สีเข้มจนเกือบดำนี่เอง

ที่มีแอนโธไซย านิน ส ร ร พ คุ ณช่วยล ดระดับน้ำต าลในโลหิตได้ ช่วยป้องกันการเกิดเ บ า ห ว า น และบ ร ร เ ท าอาการ

11 ทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้น หากมีปัญหากับการนอนหลับ เป็นคนหลับย าก การกินสับปะรด อ ย่ างสม่ำเสมอช่วยได้อ ย่ างแน่นอน เ พ ร า ะสับปะรดมีเมลาโทนินที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น

12 บ ร ร เ ท าอาการประจำเดือน โพแทสเซียมในสับปะรด ช่วยล ดและป้องกันการปัญหากล้ามเนื้อ

ยังอาจช่วยบ ร ร เ ท าอาการประจำเดือนได้อีกด้วย ดื่ มน้ำสับปะรด

คั้นบริสุทธิ์ วันละ 3 แก้ว ก่อนหรือหลังอาหาร 15 นาที จะช่วยบ ร ร เ ท าได้

13 ช่วยป้องกันการเมื่อยกล้ามเนื้อ สับปะรด มีสารโพแทสเซียมสูงมาก พอๆ กับกล้วย โพแทสเซียมมีคุณสมบัติช่วยล ดและป้องกันการ

เ จ็ บบริเวณกล้ามเนื้อ เราทราบกันดีว่ากล้วยร า ค าถูกกว่าและมีโพแทสเซียมสูง แต่หล า ยคนไม่ชอบกินกล้วย สับปะรด เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งได้

14 ช่วยล ดอาการอักเสบ หนึ่งในประโยชน์ด้านสุ ข ภ า พที่สำคัญที่สุดของสับปะรดคือ ช่วยล ดอาการอั ก เ ส บได้ดี

เหมาะสำหรับนักวิ่งและนักกีฬาที่อาจจะเมื่อยก ล้ า มเ นื้ อ หรือได้รับบ า ดเ จ็ บหลังจากการออ กกำลังกายหรือ กิจก ร ร มหนักๆ กินสับปะรดช่วยได้จริงๆ

15 ล ดความเ สี่ ย งโ ร คหั ว ใ จ สับปะรด ถือเป็นผลไม้หรืออาหารที่ดีสำหรับหั ว ใ จ ช่วยล ดความเ สี่ ย ง

ของโ ร คหั ว ใ จ ดูแลสุ ข ภ า พหั ว ใ จของคุณให้แข็งแรงได้ด้วยการกินสับปะรด

ที่มา deedaily Postsod