ประโยชน์การปักส้อมพลาสติกลงในแปลงผัก

ถ้าพูดถึงช้อนส้อมก็คงนึกถึงการเอาไว้ตักอาหารกิน แต่วันนี้เรามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับช้อนส้อมมาบอ กกัน การปักส้อมลงในแปลงปลูกผักหรือต ามกระถางต้นไม้หรือโคนต้นไม้มีประโยชน์มากมายอ ย่ างคาดไม่ถึง

1. ช่วยให้ดินร่วนซุย

การปักส้อมให้ทั่วถือเป็นการเพิ่มอากาศในดินก่อนปักให้ใช้ส้อมพรวนดินรอบๆโคนต้นแล้วปักลงดินไว้หน้าดินก็จะไม่แข็งแห้งด้วยค่ะ

2. ป้องกันหอยทากเข้ามากินใบ

การปักส้อมโดยปักทางด้ามลงดินให้มิดแล้วให้เฉพาะด้านส้อมสำหรับจิ้มให้โผล่เหนือ ดิน ปักให้ทั่วบริเวณแปลงผักหรือต ามกระถาง เมื่อหอยทากจะเข้ามาในแปลงเพื่อ กัดกินใบผักจะเจอ กับความแหลมของส้อมจึงต้องถอยกลับไม่สามารถเข้าไปทำล า ยพืชผักได้

3. ป้องกันสั ต ว์เข้ามาทำล า ยแปลงผัก

เมื่อปักส้อมไว้โดยการปักด้านด้ามของส้อมลงดินให้ลึกลงไปเล็กน้อย จะช่วยป้องกันสั ต ว์ต่างๆที่จะเข้ามาทำล า ยแปลงผักหรือคุ้ยดินในแปลงหรือในกระถางทำให้ต้นไม้เ สี ยห า ย เช่น แมว กระรอ ก ไก่ สุ นั ข เป็นต้น ซึ่งเป็นเห็นความแหลมของส้อมก้จะผละหนีไม่ไม่เข้ามาใกล้

4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ย

ปักส้อมลงดินจะช่วยในการบำรุงพืชผักได้โดยเมื่อเรารดน้ำให้ปุ๋ ยก็จะสามารถลำเลียงเข้าสู่รากและและลำต้นในดี เนื่องจากมีส้อมจิ้มนำทางลึกลงสู่ใต้ดินค่ะ

ตัวช่วยในการคปลูกผักในแปลงให้งามผสมดินปลูกกับสิ่งเหล่านี้

กาบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าว วัสดุปลูกที่หาได้ง่ายแต่ดีต่อ การปลูกพืชผักและช่วยปรุงดินให้ดีต่อพืช

ขี้เถ้าแกลบ เมื่อผสมกับดินทำให้ดินเบา ระบายน้ำดี หากดินเหนียวดินแข็งก็จะทำให้ร่วนซุยมากขึ้น ใช้เป็นวัสดุปลูกกล้าบางชนิดและปักชำ

ใบไม้ผุ ยกตัวอ ย่ างคือใบก้ามปู ซึ่งมีการระบายน้ำดีและอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนสูงและมีส า รอาหารอื่นร่มด้วยทำให้เป็นที่ต้องการของพืชผัก

แกลบดิบ มีความพรุนสูง โปร่งเบา จึงถ่ า ยเทอากาศได้ดี แถมยังช่วยอุ้มน้ำ รั ก ษ าความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย

ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั ก ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ร่วนซุยระบายอากาศได้มาก มีอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ดี

ที่มา Postnoname