ประโยชน์การดื่ มน้ำเปล่าตอนท้องว่าง ที่หล า ยคนไม่เคยรู้

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคย ใครเคยตื่นนอนตอนเช้าแล้วชอบดื่ มน้ำเปล่าเป็นสิ่งแรกบ้างก็อาจจะมีและไม่มี ฉนั้นเรื่องที่เรานำมาฝากนั้นก็คือ การดื่ มน้ำเปล่าตอนท้องว่างหรือตื่นนอนเช้าๆนั่นเอง จะเป็นอ ย่ างไรนั้นต ามเราไปดูกันเลย

มีการทดลองทางวิทย าศาสตร์พบว่า การดื่ มน้ำเปล่าหลังจากตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟั น พบว่า น้ำล า ยของเราในช่องปากนั้น มีแบคทีเรียที่ส่งผล ดีต่อร่างกาย และ ระบบทางเดินอาหารอยู่ เมื่อเราดื่ มน้ำเปล่าเข้าไปในตอนเช้า ก็จะเป็นการนำน้ำล า ยเข้าไปด้วย เมื่อน้ำเปล่าผ่านกระเพาะอาหารตอนท้องว่างนั้น เ ชื้ อแบคทีเรียที่ดี ส่งผล ดีต่อระบบทาเดินอาหารอ ย่ างมาก สังเกตได้จากมนุษย์สมัยก่อน ยุคโบร า ณที่ยังไม่มีย าสีฟั นใช้ มนุษย์สมัยก่อนไม่ค่อยป่ ว ยเป็นโ ร คแปลกๆ เ พ ร า ะ ไม่ได้ใช้ย าสีฟั น ซึ่งไปกำ จั ดแ บ ค ที เ รี ยต่างๆในช่องปาก ทั้งแบคทีเรียที่ดี และ ไม่ดี ทำให้ระบบทางเดินอาหารไม่ได้รับแบคทีเรียทีดีในช่องปากเข้าสู่ร่างกาย คนยุคใหม่จึงเ จ็ บป่ ว ยเป็นโ ร คแปลกๆ

ในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้ เป็นที่นิยมดื่ มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เ พ ร า ะ สามารถใช้ชะลอความแก่ และ สามารถบำบัดรั ก ษ าโ ร คเหล่านี้ได้ผล แบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลา อาการ ป ว ดหัว ป ว ดไมเกรน ป ว ดต ามตัว ไขข้ ออักเสบ หลอ ดลมอักเสบ หอบหืด วัณโ ร ค โ ร คไ ต และ ยูริก คลื่นไ ส้ต่างๆ โ ร คกระเพาะ ท้องร่วง ริดสีดวงทวาร อาการท้องผูก โ ร คภายในสตรี รอบเดือนไม่ปกติ โ ร ค คอ หู จมูก

วิ ธีการปฏิบัติ

1. ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟั น ให้ดื่ มน้ำครึ่งแก้ว 80-100 ซีซี ค่อยๆจิบ อ ย่ าดื่ มทีเดียวหมด เ พ ร า ะ ระบบทางเดินอาหารยังไม่เริ่มทำงานทันทีในตอนตื่นนอน เป็นการช่วยปลุกกระบวนการต่างๆภายในร่างกายด้วย

2. หลังจากนั้นสามารถและล้างหน้าอาบน้ำได้ แล้วค่อยรับประทานอาหารเช้าได้ต ามปกติ

3. หลังรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ไปแล้ว 15 นาที ค่อยดื่ มน้ำต าม ไม่ควรดื่ มน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จ และ ไม่ควรดื่ มน้ำพร้อมข้าว

ข้ อปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้ท่านบำบัดรั ก ษ าโ ร คที่เป็นอยู่ค่อยๆเบาลง และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่สำคัญ อ ย่ าอั้นปัสสาวะบ่อย เ พ ร า ะ เป็นน้ำที่เป็นของเ สี ยที่ร่างกายต้องการขับออ ก หากเราอั้นไว้ นอ กจากจะส่งผลเ สี ยแล้ว ร่างกายจะดูดซึมนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการนำน้ำที่เ สี ยเข้าสู่ร่างกายอีกรอบ สังเกตได้จากเวลาที่เราอั้นไว้นานๆ จะออ กมาเป็นสีเหลืองข้น

ประโยชน์ของการดื่ มน้ำตอนท้องว่างอย ากได้ประโยชน์ที่มากขึ้นจากการดื่ มน้ำ ต้องลองดื่ มตอนท้องว่างดูนะ

ป้องกันอาการป ว ดศีรษะอาการป ว ดศีรษะบางครั้งก็มาจากการดื่ มน้ำไม่เพียงพอ และถ้าไม่อย ากจะมานั่งป ว ดศีรษะจนทำอะไรไม่ไหว ก็ต้องดื่ มน้ำให้เยอะ ๆ

กระตุ้นระบบเ ผ าผลาญการดื่ มน้ำในขณะที่ท้องว่าง จะช่วยให้เพิ่มการเ ผ าผลาญในร่างกายได้ถึง 25เปอร์เซน ทีนี้เมื่อเราทานอาหาร ร่างกายก็จะย่อยอาหารได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

ช่วยล ดน้ำหนักสำหรับคนที่กำลังล ดน้ำหนัก ขอแนะนำให้ดื่ มน้ำสักแก้วก่อนที่จะรับประทานอาหาร เ พ ร า ะจะช่วยให้อิ่มไวและช่วยล ดความหิวลงได้ เ พ ร า ะในขณะที่ท้องว่าง เมื่อ ดื่ มน้ำลงไปแล้วน้ำก็จะไปเติมช่องว่างในกระเพาะทำให้เรารู้สึกอิ่มขึ้น มาทีละนิด แต่ก็แนะนำว่าอ ย่ าดื่ มน้ำเยอะเกินไปนะ ไม่อ ย่ างนั้นแทนที่จะอิ่มอาจรู้สึกจุกแทน

ช่วยขจัดสารพิ ษในร่างกายการดื่ มน้ำ เป็นการล้างพิ ษให้กับร่างกายของตัวเองอ ย่ างง่ายที่สุด โดยแค่เพียงดื่ มน้ำเปล่าในขณะที่ท้องว่าง บรรดาสารที่ตกค้างในร่างกายก็จะถูกชำระล้างและขับออ กมาเป็นเหงื่อหรือปัสสาวะในที่สุด ไม่ต้องไปหาสูตรเพื่อสุ ข ภ า พให้เ สี ยเวลาเลย

ป้องกันท้องผูก การดื่ มน้ำในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขั บ ถ่ า ยทำงานได้ดีขึ้น นั่นเป็นเรื่องที่จริงสุด ๆ เ พ ร า ะเมื่อเราดื่ มน้ำในเวลาท้องว่าง ลำไ ส้ก็จะทำงานได้ดีขึ้น ป้องกันอาการท้องผูกที่เกิดจากการทำงานของลำไ ส้ที่ผิ ดปกติ

ร่างกายมีของเหลวเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70 เปอร์เซน เ พ ร า ะฉนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะดื่ มน้ำเวลาไหนก็ล้วนแต่มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น เ พ ร า ะน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่ มที่ดีที่สุด ฉะนั้นก็อ ย่ าลืมดื่ มน้ำกันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย วันละ 6-8 แก้ว

ที่มา  postnoname