บ้านใครมีกระติกน้ำร้อน ก่อนใช้กระติกน้ำร้อน ดูให้ดี

สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กระติกน้ำร้อน ซึ่งในปัจจุบันหล า ยๆบ้านจะใช้กระติกน้ำร้อนที่เป็นไฟฟ้าและใช้เ สี ยบต้มน้ำร้อนกินกันอยู่ทุกวัน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่า

หล า ยคนอาจจะคงได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สำหรับการดื่ มเครื่องดื่ มน้ำอุ่นน้ำร้อนนั้นเป็นเรื่องที่ดีกับสุ ข ภาพร่างกายให้แข็งแรง หล า ยๆคนนั้นก็ได้ใช้วิ ธีการต้มน้ำร้อนจากกาน้ำร้อนไฟฟ้ากันทั้งนั้น เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว และหล า ยๆคนนั้นก็อาจจะไม่ได้สังเกตุกันว่า สำหรับด้านในที่อยู่ในกระติกน้ำร้อนนั้น มันจะมีเป็นค ร า บตะกรันที่เกาะอยู่ด้านใน ซึ่งเมื่อเราได้ดื่ มน้ำเข้าไปก็จะส่งผลไม่ดี กับสุ ข ภ า พกว่าจะให้ผลที่ดีได้

การใช้ความร้อนสูงหรือ การต้มน้ำเดือ ดๆ ทำให้อาหารหรือน้ำดื่ มนั้นป ร า ศจากเ ชื้ อโ ร คต่างๆได้ ความร้อนนั้นจะเข้าไปทำ ล า ย เ ชื้ อ โ ร คที่มีอยู่ แต่ก็ยังไม่ถูกทั้งหมดไป เพราะการต้มน้ำในการน้ำจำนวนหล า ยๆครั้งนั้น โดยที่ไม่ทำการเปลี่ยนน้ำด้านในหรือไม่ได้ทำความส ะ อ า ด กาต้มน้ำอยู่บ่อยๆ ก็จะส่งผลที่ไม่ดีได้

ผู้ที่ใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าในการต้มน้ำต้มกาแฟ ต้มเครื่องดื่ มชาต่างๆ ประเภทร้อนนั้น ควรที่จะระ มั ด ระ วังในการใช้ หากได้ใช้น้ำจากธรรมชาติอ ย่ างน้ำบาดาล หรือน้ำประปานั้น ก็จะมีความเป็นก ร ดอยู่

เมื่อได้เจอ กับความร้อนในหม้อ ซึ่งเป็นโลหะ หล า ยๆครั้งเป็นเหตุที่จะทำให้น้ำนั้น มีความงวดและกล า ยเป็นก้อนแข็งๆเล็กๆที่เกาะอยู่ต ามผนังด้านในของกาน้ำร้อนได้ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นตะกรันธาตุ ซึ่งไม่ควรดื่ ม การที่ใช้กาน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ควรตั้งการให้อยู่กับความร้อนตลอ ดเวลา เพราะนั่นจะทำให้โลหะได้หลุดมาปะปนอยู่กับในน้ำดื่ มทำให้เราดื่ มเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว ควรที่จะเปิดฝาและควรล้างทำความส ะ อ า ดในทุกๆครั้ง

น้ำที่เราดื่ มกันในทุกวันนี้จะผสมไปด้วยธาตุหล า ยชนิด ซึ่งถ้าหากว่ามีการต้มจนเดือ ดแล้วอุณหภูมิที่สูงในจำนวนหล า ยๆครั้ง น้ำที่เหลืออยู่ด้านในจะมีปริมาณของแร่ธาตุชนิดที่ปะปนเข้มข้น มากขึ้น ซึ่งจะหลงเหลืออยู่ และเกิน มาตรฐานที่เราจะสามารถนำมาดื่ มนำมาบริโภคกันได้

วิ ธีล้างกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

วิ ธีการล้างกาต้มน้ำที่ให้ผลดีที่สุด นั่นก็คือ การใช้น้ำส้มสายชู โดยให้เทน้ำส้มสายชูใส่ลงไป 6 ช้อนโต๊ะในกระติกน้ำร้อนใส่ที่ใส่น้ำเอาไว้แล้วคนให้เข้ากันแล้ว ทำการเ สี ยบปลั๊กทำงานได้ปกติเมื่อถึงจุดความร้อน เดือ ดแล้ว ให้ถอ ดปลั๊กออ กทิ้งเอาไว้นาน 4-5 ชม.หรือจะทิ้งเอาไว้ข้ามคืน สำหรับค ร า บตะกรันที่ไม่ดีนั้น ก็จะหลุดออ กไป แล้วนำมาล้างทำความส ะ อ า ดได้ต ามปกติ

สำหรับค ร า บตะกรันที่เกาะอยู่ในกระติกน้ำร้อนนั้น จะมีผล เ สี ยกับร่างกายของเราอ ย่ างมาก ยิ่งได้สะสมอยู่ปริมาณมากและสะสมอยู่เป็นเวลานาน ก็จะไม่ดี กับสุ ข ภาพร่างกายของเราเลย หมั่นทำความส ะ อ า ด กระติกต้มน้ำและกาต้มน้ำอยู่เสมอในทุกๆครั้ง

ที่มา ideadeede  hostingrc