บริหารเ งิ นให้มีเก็บแสนใน1ปี ด้วย 3 เ ท ค นิ ค

ใครๆก็อย ากเก็บเ งิ นให้ได้เยอะๆ เ พ ร า ะการมีเ งิ นเก็บนั้นทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น วันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คการบริหารเ งิ นอ ย่ างไรให้มีเก็บ มีใช้ย ามฉุกเฉิน เรามาดูกันว่าต้องทำอ ย่ างไรบ้าง

เ ท ค นิ คที่1 เก็บก่อนใช้

เ ท ค นิ คที่เหมาะ สำหรับคนที่เก็บเงิ นไม่อยู่ เอามากๆคือ การเก็บก่อนใช้เพื่อให้เงิ น ส่วนที่ต้องการ เก็บไปอยู่ในที่ที่เรา ไม่เห็นไม่มีแรง กระตุ้นในการใช้ เ งินที่ไม่เห็น เงิ นที่ไม่ได้ใช้ หนึ่งในสาเหตุ ที่ทำให้คนใช้เงิ นเก่ง ไม่มีเงิ นเหลือเก็บ ต ามเป้าห ม า ย และรู้สึกว่า หาเงิ นเท่าไรก็ไม่พอ เ พ ร า ะหวังจะเก็บเ งิน ที่เหลือจากการใช้จ่าย

แต่ความเป็นจริงสิ่งที่ควรทำคือ หักเงิ นที่ต้องการเก็บออ กไป เป็นอันดับแรก หลังมีร า ยรับ ต ามสมการ ร า ยได้-เงิ นออม=ร า ยจ่าย การเก็บก่อนใช้ จะต้องมีกฎว่า ห้ามยุ่ง กับเงิ นก้อนนี้เป็นอันข า ด จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ ต ามที่ตั้งเป้าห ม า ย ไว้ เช่นตั้งใจเก็บเงิ น 100,000 บ า ท ในปล า ยปีนี้ ทุกครั้งที่มีร า ยได้ จะหักเงิ น 20-30เปอร์เซน

ออ กเพื่อเก็บทันที ก่อนนำไปใช้จ่าย และจะไม่ยุ่งกับเ งินก้อนนี้เลย จนกว่าจะถึงปล า ยปี และใช้ต ามเป้าห ม า ย ที่คิดไว้ตอนแรกเท่านั้น อ ย่ า ง ไรก็ต าม สามารถปรับลด เป้าห ม า ย ต่ำลง ต ามร า ยได้และภาระที่มี แบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเริ่ม ที่ปีละ 10,000 30,000 หรือ 50,000 บ า ท ก่อนเพื่อฝึกวินัย ก็ทำได้ต ามสะดวก

เ ท ค นิ คที่2 เก็บเงิ นไว้ในที่ที่เอาออ กย าก

จากเ ท ค นิ ค แรกหล า ยคน เคยทำแล้ว แต่ตกม้าต ายเ พ ร า ะรู้ว่า ตัวเองมีเงิ นอยู่ในบัญชี และเอาออ กมา ใช้ตอนยังไม่ถึง เส้นชัยทุกครั้ง ฉะนั้นเมื่อหักเงิ น มาเก็บ ก่อนใช้ได้แล้ว ลองหาที่พักเงิ นไว้แบบ ที่เอาออ กไปใช้ได้ย า ก เพื่อลดความคล่องตัว โดยอาจ ทำได้หล า ยวิธีเช่น บัญชีออมท รั พ ย์ปิดต า ย ไม่มีบัตร ไม่มี e-banking

ยังคงเป็นการเก็บเงิ นสุดคลาสสิก ที่เป็นทางเลือ ก สำหรับคนที่เริ่มต้นการออม ที่ช่วยหักห้าม การถอน มาใช้ได้ ในระดับหนึ่ง และสามารถสะสมเงิ นง่ายๆ เพียงโอนเข้าไว้ ในบัญชีนั้นๆทุกเดือน บัญชีฝากประจำบัญชี ฝากประจำ ของแต่ละธนาคาร จะมีเงื่อนไข ในการฝากเงิ น เป็นประจำสม่ำเสมอ ที่ช่วยให้ไม่เผลอ เอาเ งินออ กมาใช้ และมีผลตอบแทนเฉลี่ย

ประมาณ 1-2เปอร์เซน ขยับขึ้น มาจากการฝาก ออมท รั พ ย์ธรรมดา เล็กน้อย อ ย่ า ง ไรก็ดี ต้องดูร า ยละเอียด การฝากประจำ บางประเภท ที่จะมีการเรียกเก็บภาษี และปลอ ดภาษีเพื่อบริหารให้เหมาะกับ เป้าห ม า ย ของตัวเองด้วย ซื้ อสลากออมท รั พ ย์ สลากออมท รั พ ย์ คือ การออมเงิ น ประเภทหนึ่ง ที่มีการให้ ผลตอบแทน เป็น ด อ ก เบี้ยต ามที่ตกลง คล้ายกับการฝากประจำ ขึ้นอยู่กับประเภทสลาก

ความพิเศษของการซื้ อ สลากออมท รั พ ย์คือ มีโอกาสลุ้นหวย หรือลุ้นถูก รางวัลต ามเลขบน สลากที่เราซื้ อทำให้มีโอกาส ลุ้นเป็นเ ศ ร ษ ฐี ระหว่างที่ฝากเงิ นด้วย โดยการซื้ อสลาก จะช่วยให้เก็บเ งินอยู่ กว่า การออมแบบธรรมดา เ พ ร า ะมีกำหนดระยะเวลา ไถ่ถอนเช่น 1 ปี 3 ปีฯลฯซึ่ง จะทำให้ตอน ครบเวลาฝาก เราจะได้รับเ งินก้อน ที่เป็นเงิ นต้นที่ซื้ อไว้ คืนทั้งหมด รวมกับ ด อ ก เบี้ยตลอ ดระยะ เวลาที่ฝากด้วย

เ ท ค นิ คที่ 3 หัดล ง ทุ น

การล ง ทุ น คือโอกาสที่ทำให้เงิ นที่มีอยู่งอ กเงย ขึ้น มากกว่า ดอ กเบี้ยเงิ น ฝากประเภทต่างๆ ที่ต้องแลกมากับความเสี่ยง ต ามมา ส่วนจะเสี่ยงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ สินท รั พ ย์ที่ล ง ทุ น ซึ่งปัจจุบัน มีการล ง ทุ นที่ หลากหล า ย และเข้าถึงง่าย ผ่ า น สมาร์ทโฟนโดย การล ง ทุ นเบื้องต้น ที่แนะนำ สำหรับคนที่ ไม่เคยล ง ทุ น มาก่อน และต้องการเก็บเงิ น ให้ค่อยๆงอ กเงย คือ กองทุนรวม กองทุนรวม คือ การใส่เ งินล ง ทุ นเข้า ไปในกองทุน

ที่คน มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการกองทุน ช่วยบริหารจัดการให้ ต ามนโยบายที่แจ้ง ไว้กับนักล ง ทุ น ซึ่งในแต่ละกองทุน ก็จะไปล ง ทุ นใน สินท รั พ ย์ต่างๆอีกทอ ดหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะกระจาย หล า ยสินท รั พ ย์ ซึ่งจะมีโอกาส ได้รับผลตอบแทน 1-12เปอร์เซน ขึ้นอยู่กับสินท รั พ ย์ที่ล ง ทุ น และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยว ข้ องณเวลาที่ล ง ทุ น ซึ่งมีโอกาสปั้นเ งินก้อน ให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้

แบบออ กแรงน้อยลง เช่นอย ากมีเงิ น 1 แสนบ า ทใน 1 ปีหากออมเ งินในกระปุก จะต้องเก็บเงิ น เฉลี่ยเดือนละ 8,333 บ า ท จึงจะครบแสน แต่หากนำเงิ นไปล ง ทุ น กองทุนรวม 1 ปีจะใช้เงิ นต้น ที่น้อยลง เนื่องจาก ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การล ง ทุ นจะ เข้ามาเติมเต็ม เช่นถ้าเราล ง ทุ นใน กองทุนเดือนละ 8,000 บ า ท แล้วได้รับผล ตอบแทน เฉลี่ย5เปอร์เซนต่อปี ก็มีโอกาสจับเงิ น 100,800 บ า ท เนื่องจากมี ด อ กเบี้ย เพิ่มขึ้น มา4,800บ า ทนั่นเอง

ที่มา bangkokbiznews, stand-smiling sabuyjaijung