ธนาคารไม่เคยบอ ก เ ท ค นิ คผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น มีเ งิ นเหลือ

สำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้าน วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิ ธีการผ่อนบ้านหมดเร็ว และได้เ งิ นคืน ซึ่งวิ ธีเหล่านี้หล า ยๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน ฉนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเองเราก็ควรจะรู้ไว้นะจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยจ้า

1 ปกติสัญญามักจะบอ กว่าห้ามปิด โปะห นี้ ก่อน3 ปี

จริง แล้วเราสามารถ ใช้ช่องโหว่ตรงนี้มาเพื่อลด ด อ ก เบี้ยกับธนาคารได้ โดยการที่เราบอ กว่าขอลดดอ กเบี้ย หลังจากที่เราผ่ อ นครบ 3 ปี แต่ถ้าไม่ได้ เราจะมีแผนว่าจะ รีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่น ตรงนี้ห ม า ย

ความว่าเราจะให้ธนาคารอื่น มาโปะห นี้กับธนาคารเดิม แล้วเราก็ไปเ ป็ นห นี้กับธนาคารอื่น แทนบอ กเลยว่า ถ้าเราบอ กแบ บนี้ กับธนาคารไปแล้วนั้น ธนาคารจะพย าย ามคุยกับเรามากกว่าเดิม เขาจะพย าย ามรั กษ าลูกห นี้เอาไว้โดยการให้ retention รีเทนชั่น นั่นก็คือ การลดดอ กเบี้ยให้ ตรงนี้จำให้แม่น

วิ ธีการ

ไป ติ ด ต่อที่สาขา ที่คุณ ก ู้ เพื่อเจรจาขอลด ด อ ก เบี้ย โดยวิ ธีการคุยให้คุณได้เปรียบคือ ขอลด ด อ ก เบี้ยดื้อ เลยครับ โดยให้เหตุผล ว่า เ พ ร า ะเราเ ป็ นลูกค้ าชั้นดี ไม่เคยมีประวัติชำระไม่ตรง และตอนนี้ผ่ อ น มาครบ 3 ปีแล้ว อย า กขอลด ด อ ก เบี้ย ถ้าไม่ได้จะตั้งใจว่า จะรีไฟแนนท์ เ พ ร า ะไปเช็คดอ กเบี้ย โฮมโลนสำหรับลูกค้ าใหม่

มาแล้ว 4-5 ธนาคาร แล้วดอ กถูกกว่าที่จ่ายอยู่ จากนั้นพนักงาน อาจจะถามคุณว่าสนใจ ที่ไหนอยู่ คุณก็แกล้งบอ กไปซัก 1 ธนาคาร ที่ ด อ ก ต่ำที่สุดในกระดาษที่คุณจดมา แต่คุณต้องเช็คแล้ว เขียนใส่กระดาษไปเลย ว่า ด อ ก เบี้ยแต่ละ ธนาคารเท่าไหร่ 4-5 ที่ อ ย่ างที่บอ กจริง ย้ำว่าต้องเช็คไปจริง เ พ ร า ะคุณจะ ต่อรองได้มาก ธนาคารจะรู้เรต

ของธนาคารอื่นอยู่แล้ว แกล้งถามให้รู้ว่าคุณเช็คมาจริง คุณเอาจริง จากนั้นธนาคาร เค้าจะออฟเฟอร์ ด อ ก เบี้ยใหม่ให้คุณ ซึ่งก็ยังแพงกว่าของธนาคาร ที่คุณแจ้งไปเล็กน้อย เ พ ร า ะเค้ารู้ว่า ถ้าคุณรีไฟแนนท์

คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่าย และบางคนก็มองว่ายุ่ง ย า ก ด อ ก เบี้ยลดให้แล้ว แต่ยังแพงกว่าหน่อย ลูกค้ าส่วนใหญ่ก็โอเค ซื้ อความสะดวก พอคุณได้ดอ กเบี้ยใหม่ คุณก็ถามเค้าได้เลยว่า ด อ ก เบี้ยใหม่ เริ่มคิดให้ตั้งแต่เดือนไหน ผมกำลังห ม า ยความว่า คุณสามารถไป ติ ด ต่อก่อนครบ 3 ปี ล่วงหน้าซัก 1-2 เดือนได้เลย อันนี้สำคัญมาก

ปล. ด อ ก เบี้ยของธนาคารอื่น 4-5 ธนาคารที่ผมให้เช็ค และจดไปว่าที่ไหนต่ำสุด ให้คุณคำนวณว่า ในระยะเวลาอีก 3 ปีที่จะผ่ อ นข้างหน้าต่ำสุด ไม่ใช่ดู ว่า 0เปอร์เซน 3 เดือนแรก

จากนั้น แพง ให้คำนวณดูที่ 3 ปี เ พ ร า ะหลังจากนั้นทุก 3 ปี คุณก็ใช้ช่องโหว่เดิม มาขอลด ด อ ก เบี้ยได้อีก จึงแนะนำให้ดูที่ 3 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้น ยอ ดห นี้ต้องเกิน 1 ล้านบาท

ตอนไปขอลด ด อ ก เบี้ย แล้วแต่ธนาคาร บางธนาคารก็ดูท่าทีเรานะครับ เพื่อประเมินว่า ควรให้ ด อ ก เบี้ยใหม่เท่าไหร่ ถ้าไม่รู้อะไรไปเลยก็จะได้ลดไม่เยอะ เพื่อนผมเคยเจอแบบว่า

พอพูดว่าจะรีไฟแนนท์ เค้าเช็คดูว่าเ ป็ นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตหรือป่าว จนเพื่อนผม ต้องบอ กว่า ห นี้บัตรตั้งใจ ปิดก่อนรีไฟแนนท์อยู่แล้ว เ พ ร า ะรู้ว่าต้องใช้ในการพิจารณ์สินเ ชื่ อบ้าน

ยังไงก็จะปิดอยู่แล้ว เลยได้ลด ด อ กเบี้ยมาครับ ถ้าเค้ารู้ว่าเราไม่มีทางเลือ กเ ป็ นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต อาจจะ ย า ก ใน การขอสินเ ชื่ อจากธนาคารใหม่ ธนาคารก็อาจจะดึงเกมส์ โดยไม่ลดให้

หรือลดให้ไม่มาก เ พ ร า ะรู้ว่าที่จริงแล้วเราไม่มีทางเลือ กน่ะครับ ทางที่ดี ก่อนไปต่อรอง ควรชำระบัตรให้หมด หรือ อ ย่ า ง น้อยให้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ของธนาคารนั้นเ ป็ น 0 ไปรวมห นี้ไว้ที่บัตรของ ธนาคารอื่นก่อน

2 ได้รับเ งิ นคืน เมื่อผ่ อ นหมด

กรณีถ้าคุณโดนบังคับทำประกันพร้อม ก ู้ซื้ อบ้าน และคุณได้ทำสัญญา ก ู้บ้านเช่น ทำสัญญา ก ู้บ้าน 30 ปี แต่คุณผ่ อ นจริง 17 ปีหมด คุณสามารถ ติ ด ต่อขอเคลมเ งิ นประกันคืน โดยคุณให้เหตุผล กับธนาคารว่า คุณได้คุ้มครอง 17 ปี ที่เหลืออีก 13 ปีไม่ได้มีการคุ้มครอง เ พ ร า ะผ่ อ นบ้านหมดแล้ว ดั งนั้นจึงขอเคลม 13 ปีที่ไม่ได้คุ้มครองคืนเ ป็ นเ งิ น ทั้งนี้

เ งิ นที่ขอเคลมคืน อาจจะไม่ได้มากนะครับ อาจจะไม่กี่หมื่น สอบถามธนาคาร ได้เลยว่าได้คืนเท่าไหร่ และธนาคารอาจจะยื่นข้ อเสนอว่า ถ้าไม่รับคืนก็จะคุ้มครองต่อ ซึ่งการคุ้มครอง มักจะเ ป็ นได้เ งิ น ถ้าเราลาโลกไปก่อน ส่วนใหญ่ธนาคารจะทำประกันแบ บนี้ ให้ เ พ ร า ะเค้ากลัวว่า เราไปสวรรค์ก่อนผ่ อ นบ้านหมด ซึ่งผู้ที่ได้ก็ไม่ใช่เรา

แต่เ ป็ นผู้รับประโยชน์ ในสัญญากรมธรรม์ ซึ่งถ้าเราให้เค้าคุ้มครองต่อ เราก็แจ้งชื่อผู้รับประโยชน์ ใหม่ไปได้เลย เ พ ร า ะผู้รับประโยชน์เก่าใน ก ร ร ม ธรรม์ก่อนที่ เราจะปิดบ้านหมด คือธนาคาร ดั งนั้น คุณสามารถลองชั่งน้ำหนักดูได้ว่า จะเคลมเอาเ งิ นคืน หรือให้เค้าคุ้มครอง ต่อไปทั้งหมดนี้เ ป็ น 2 ข้ อง่าย ที่ผมได้ จาก ประสบการณ์ตัวเอง ประหยัดเ งิ นไปได้หล า ยแสน

ที่มา สมาชิกพันทิปห ม า ยเลข 1789217 kiddpan, deejaiplus  sit-smiling