ทุเรียนปลูกใหม่รอ ด โตไว แค่ห้อยไว้บนต้น

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่หล า ยๆคนชอบกิน ซึ่งทำให้หล า ยคนนั้นถึงต้องปลูกทุเรียนไว้กินเอง แต่การปลูกทุเรียนให้รอ ดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าไม่รู้วิ ธีดูแลอาจจะทำให้ต้นทุเรียนไม่โตได้ วันนี้ขอนำเสนอมิติใหม่ในการบำรุงดูแลสวนทุเรียนให้รอ ดและเจริญติบโตจนสามารถให้ผลผลิตได้และไ ล่ ศั ต รู พื ชกั ดกินยอ ดทุเรียน

ซึ่งเป็นวิ ธีของคุณ Vee Da ได้ทำการทดลองใช้วิ ธีนี้แล้วได้ผลดี นั่นคือ การห้อยสบู่ก ลิ่ นแ ร งไว้บนต้นทุเรียน นั่นเองค่ะ การห้อยสบู่บนต้นทุเรียน ซึ่งก ลิ่ นของสบู่จะช่วยล่อแ ม ล งให้เข้ามาติดกับดักในขวดแทนที่จะไปกั ดกินยอ ดทุเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เชือ กฟางสำหรับแขวน

2. ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้

3. สบู่ก้อนเลือ กที่มีก ลิ่ นแ ร ง

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกให้นำขวดมาเจาะช่องรอบๆขวดเพื่อนเป็นช่วยล่อให้แ ม ล งบินเข้าไปในขวด

2. จากกนั้นให้นำสบู่ก้อนเลือ กที่มีก ลิ่ นแ ร งมาตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กพอที่จะใส่เข้าไปในขวดได้

3. ขั้นต่อมาให้นำสบู่ใส่ลงในขวดแล้วนำเชือ กฟางมาผูกแขวนขวดไว้กับต้นทุเรียนโดยให้แขวนใกล้กับยอ ดต้นทุเรียน

4. ก ลิ่ นของสบู่จะช่วยล่ อแ ม ล งที่ปกติต้นทุเรียนที่ลงปลูกใหม่ๆมักจะเจอ กับแ ม ล งมักมากั ดกินยอ ดเป็นสาเหตุให้ต้นทุเรียนที่ลงปลูกไม่รอ ดได้ เป็นอีกนึ่งวิ ธีดูแลต้นทุเรียนแบบง่ายๆซึ่งวิ ธีนี้สามารถใช้ได้กับต้นไม้ที่มักเจอแ ม ล งกั ดกินยอ ดได้ทุกชนิด

ที่มา Vee Da Postnoname