ทำไมคนจีนถึงร ว ยเร็ว ร ว ยไม่หยุด

คนไทยในปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วง นั่นก็เพราะว่าคนอินเดีย คนเวียดนาม คนจีน อพยพมาไทย แล้วได้ดีซะด้วย แต่คนไทยยังเป็นลูกจ้างอยู่เหมือนเดิม ไม่ไปไหนเลย เมื่อ 100 ปีก่อน คนจีนหนีความย ากจนอ ดอย าก มาเมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบ เป็นกุลี แบกข้าวสาร ลากรถ ฯลฯ

คนไทยดูถูก เรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ไม่เกี่ยงงาน อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า แต่คนไทยนี่แหละชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติ จน มาถึงวันนี้ คนจีนร่ำร ว ย เป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะ คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนจีน 50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาที่เมืองไทย เป็นคนข า ยน มแพะ เป็นย าม ข า ยถั่ว

คนไทยดูถูก เรียกไอ้บัง คนอินเดียขยัน เจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัดอ ดออม อ ดทน ไม่ยอมเ สี ยเปรียบ จนวันนี้คนอินเดีย เป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทย คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย และ 30 ปีก่อน คนเวียดนาม อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงคราม มาเมืองไทย มาเป็นลูกจ้างทำประมง

ซ่อมรถ ทำนา คนไทยดูถูก เรียกไอ้แกว จนวันนี้เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออ ก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย ส่วนคนไทยน่ะเหรอ เป็นลูกจ้างเขาต ามเคย วันนี้คนเขมร ลาว พม่า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ A E C เปิด รับค่าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม เด็กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนไทยดูถูก เรียกไอ้เขมร

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีก 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา เขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหมด เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับคนจีน คนเวียดนาม คนอินเดีย และคนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลาว นี่คือคนไทยแท้ๆ นะ ทำไมกัน คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่า

งานหนักหน่อย ท้อ ออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่น งาน มากหน่อย บอ กค่าจ้างถูก ไม่คุ้ม ลาออ ก น่าเป็นห่วง คนไทยที่รักสนุก ไม่อ ดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง รักสบาย ชอบหรูหรา ต้องการชื่อเ สี ยง แข่งกันอวดร ว ย โดยการมีห นี้ จนห นี้ท่วมตัว เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เสพติดวัตถุนิยม ข า ยที่ดิน

ปู่ ย่า ต า ย าย กิน ขออ ย่ าให้เป็นเช่นนี้เลย เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด เอาตัวรอ ดเก่ง จงนำมันออ กมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย อ ย่ าให้อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือต้องเป็นลูกห นี้ต่างชาติเลย

ที่มา aanplearn