ทำให้เ งิ นในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ใน 30 วันด้วย 10 วิ ธี

ทำงานหนัก งานเยอะ จุกจิก วุ่นวาย แต่ร า ย ได้สวนทาง ถึงขนาดที่บางคนอุทานว่า นี่เ งิ นเดือนหรือเ งิ นทอน สิ่งเหล่านี้สะท้อนความเป็นจริง ของชีวิตมนุษย์เ งิ นเดือนได้อ ย่ างดี สถิติของมนุษย์เ งิ นเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง บางคนเดือนชนเดือนก็ดีไป แต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงครึ่งเดือน ก็แทบจะไม่มีกินกันแล้ว

ปัญหาเหล่านี้มองว่าเป็นกัน มานาน และคงจะหาทางให้ทุเลาเบาบางได้ย าก ถ้าไม่ถูกหวยร ว ยท รั พ ย์กันขึ้น มา ก็ต้องวนเวียนอยู่ในภาวะเดิมๆ หล า ยคนก็พูดถึงวิ ธีเก็บเ งิ น ออมเ งิ น เพิ่มเ งิ นในกระเป๋า ซึ่งก็มีวิ ธีการหลากหล า ย เราก็ลองรวบรวมมาให้ดู ส่วนจะเลือ กใช้วิ ธีไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน

1. ออมเ งิ นต ามวันที่

การออมเ งิ นต ามวันที่ ใช้ได้ทั้งแบบ 365 วันและแบบ 30 วัน วิ ธีการก็คือเก็บเ งิ นต ามวันที่ เช่น วันที่ 1 เก็บ 1 บ า ท วันที่ 2 เก็บ 2 บ า ท วันที่ 3 เก็บ 3 บ า ท ไปเรื่อยๆ ใน 1 เดือน เราจะมีเ งิ นจากวิ ธีนี้เพิ่มขึ้น 465 บ า ท ดูเป็นตัวเลขที่ ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลย แถมบางคนยังบอ กอีกว่าวุ่นวาย ถ้างั้นก็เอาเ งิ น 400-500 มาเก็บไว้เลยไม่ดีกว่าเหรอ

แต่อ ย่ าลืมว่าวิ ธีนี้คือ การฝึกวินัยการออม ถ้าคุณบอ กว่าเก็บเ งิ น มาเลยเดือนละ 400-500 อันนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่คำว่าเ งิ นออมคือเ งิ นที่เราจะไม่เอามาใช้ จนกว่าจะจำเป็นจริงๆ จะใช้วิ ธีไหนก็ได้ถ้าคุณออมได้ ก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้น

2. เพิ่มเ งิ นด้วยสู ต ร 30-45-25

ไม่ใช่สู ต รปุ๋ ยนะครับ แต่เป็นสู ต รจั ด ก า รเ งิ นเดือนสำหรับคนบริหารเ งิ นไม่เก่ง สำคัญคือเราต้องมีวินัยพอสมควรถ้าจะเลือ กวิ ธีนี้ โดย 30 เปอร์เซน คือเ งิ นออม 45เปอร์เซน คือร า ย จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน และ 25เปอร์เซน คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยกตัวอ ย่ างง่ายๆ ถ้ามีเ งิ นเดือนเข้าบัญชี 10,000 บ า ทจะเป็นเ งิ นออม 3,000 บ า ท ร า ย จ่ายทุกเดือน 4,500 บ า ท ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2,500 บ า ท

แต่ต้องมีคนแย้งแน่ๆ ว่า ร า ย จ่ายต่อเดือนแค่ 4,500 จะไปพอได้ไง แล้วเดือนนึงจะให้กินแค่ 2,500 เองนี่นะ เข้าใจว่าทฤษฏีกับปฏิบัติ มักจะสวนทางกัน คนส่วนใหญ่จึงทำแบบนี้ไม่ได้ ด้วยปัจจัยแวดล้อมหล า ยอ ย่ าง แต่วิ ธีนี้ก็เป็นไกด์ไลน์แบบหนึ่งให้มนุษย์เ งิ นเดือน ได้ลองไปใช้ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มใช้เ งิ นตัวเอง จะช่วยเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าได้ แต่อาจต้องใช้เวลาพอตัวเหมือนกัน

3. ซื้ อของฟุ่มเฟือยแค่ไหน ก็หยอ ดกระปุกแค่นั้น

บางทีห้ามไม่ได้ ก็ต้องหาวิ ธีผสมผสานกันไปซะเลย บางคนเลิกไม่ได้กับการช็อปปิ้ง ซื้ อสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต่างๆ ถ้าห้ามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลย แต่ทุกครั้งที่ซื้ อของฟุ่มเฟือยไป ก็ต้องมาหยอ ดกระปุกไปต ามร า ค าของด้วย เช่น ซื้ อเสื้อผ้ามา 500 ก็ต้องเอาเ งิ นอีก 500 ไปหยอ ดกระปุกด้วย แต่เชื่อว่าในกระบวนการออมเ งิ น เพิ่มร า ย ได้ให้ตัวเอง วิ ธีแบบนี้ย ากที่สุด คงไม่มีใครทำได้ แต่ก็ถือเป็นอีกวิ ธีที่ใครทำต ามรับรองว่าได้ผล มีเ งิ นเป็นก้อนในอนาคตแน่

4. เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำปลอ ดภาษี แบบ 24 เดือนหรือ 36 เดือน

วิ ธีนี้อาจไม่เพิ่มร า ย ได้ภายใน 30 วัน แต่วิ ธีนี้ให้ผลตอบแทนดี โดยอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.25 – 3เปอร์เซน ต่อปี เป็นการบังคับให้เรา ต้องนำเ งิ นไปฝากธนาคารทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กันตั้งแต่ 1,000-25,000 บ า ท ยิ่งฝากเยอะ ยิ่งฝากนาน ก็ยิ่งได้ดอ กเบี้ยเพิ่มขึ้น

5. แบ่งเ งิ นใช้ต ามวัน

วิ ธีการที่ยกตัวอ ย่ างให้เห็นภาพ เช่น ตั้งเป้าจะใช้เ งิ นไม่เกินวันละ 150 บ า ท ก็แยกเ งิ นออ กมาไว้เลย หรือแบ่งเ งิ น 150 บ า ท ออ กเป็น 30 ถุง สำหรับใช้ 1 เดือน แล้วใช้แค่เท่าที่มี อาจมีเ งิ นสำรอง ติดตัวไว้หน่อยเผื่อเหตุฉุกเฉิน ถ้าวันไหนเ งิ นเหลือ ก็เอามาหยอ ดกระปุกเก็บออมเพิ่มได้อีก

6. ลงทุนในแฟรนไชส์ร า ค าเบาๆ

การลงทุน มีความเสี่ยง เรื่องนี้ทุกคนเข้าใจ แต่ปัจจุบันการลงทุนกับแฟรนไชส์ เป็นวิ ธีที่น่าสนใจมากที่สุด มีหล า ยแฟรนไชส์ที่ให้เลือ กลงทุนในแพ็คเกจสบายๆ ร า ค าไม่แรงเกินไป เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลัก 10,000 ต้นๆ สำคัญคือแฟรนไชส์เหล่านี้ มีอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบให้เรา พร้อมเปิดร้านได้ทันที แต่คนลงทุนก็ต้องมีทำเลการลงทุนที่ดี และต้องขยันตั้งใจทำจริงๆ อาจทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยลง แต่ถ้าเห็นเ งิ นในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อย

7. ออมเ งิ นเท่าค่ากาแฟ

ไม่ปฏิเสธว่าร า ย จ่ายของมนุษย์เ งิ นเดือนส่วนหนึ่ง หมดไปกับค่ากาแฟ ยิ่งแบรนด์ใหญ่ ร า ค ายิ่งแพง แต่บางคนก็เลิกดื่มไม่ได้ และต้องซื้ อทุกวัน แถมบางวันกินวันละ 2-3 แก้วอีกด้วย การออมเ งิ นเท่าค่ากาแฟ ลองคิดดูเล่นๆ ถ้าเราซื้ อ กาแฟแก้วละ 60 บ า ททุกวัน ใน 1 สัปดาห์ (5 วันที่ทำงาน) มีร า ย จ่ายส่วนนี้ 300 บ า ท ใน 1 เดือนทำงานประมาณ 20 วัน (จันทร์-ศุกร์) ร า ย จ่ายค่ากาแฟ ประมาณ 1,200 บ า ท ถ้าเปลี่ยนพฤติก ร ร มการดื่มกาแฟไม่ได้ ก็ลองเก็บเ งิ นจากวิ ธีนี้ดู แล้วจะรู้ว่าได้ผลจริงๆ

8. ซื้ อ กองทุนรวมที่ไม่เสี่ยง

คนที่ไม่อย ากฝากเ งิ นไว้ในธนาคาร เพราะดอ กเบี้ยต่ำ อาจเลือ กวิ ธีออมด้วยการซื้ อ กองทุนรวม ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ 1เปอร์เซน กว่าๆ หรือจะเลือ กกองทุนตราสารห นี้ที่ความเสี่ยงต่ำก็น่าสนใจ ให้ผลตอบแทนราวๆ 1-3เปอร์เซน เ งิ นต้นก็ไม่ห า ย แต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเ งิ นฝากออมท รั พ ย์ ที่ให้ดอ กเบี้ยไม่เกิน 0.5เปอร์เซน ด้วย

9. เก็บแต่เ งิ นเหรียญเท่านั้น

อ ย่ าดูถูกพลังของเ งิ นเหรียญเด็ดข า ด เหรียญ 1 บ า ท 2 บ า ท 5 บ า ท 10 บ า ท ลองเก็บรวมๆ ไปเรื่อยๆ รับรองได้นับกันจนเมื่อยนิ้วแน่ ถามว่าจะเก็บยังไง วิ ธีไม่ย าก แค่เอาเ งิ นที่ได้จากการใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเ งิ นทอนจากค่ารถ ค่าข้าว ซื้ อของร้านสะดวกซื้ อ

ส่วนใหญ่มีทั้งแบงก์และเหรียญรวมกัน มา แยกไปเลยเอาแบงก์ไปใช้ แต่เหรียญทุกบ า ททุกสต างค์เก็บเอาไว้ ห้ามใช้ วิ ธีนี้ไม่เห็นผลทันที แต่จะเห็นผลในระยะย าว ที่สำคัญ มันไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดเรื่องการใช้เ งิ นในแต่ละวันด้วย

10. ลงทุนข า ยของออนไลน์

วิ ธีการออมเ งิ นต่างๆ อาจจะไม่สร้างร า ย ได้ในทันที ใครที่อย ากมีร า ย ได้เพิ่มขึ้นชัดเจน ลองเลือ กข า ยของออนไลน์ดู น่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้มากที่สุด แต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า สมัยนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีเกลื่อนเมือง สินค้าในอินเทอร์เน็ตมีให้เลือ กมากมาย การที่เราจะข า ยสินค้าอะไร ก็ต้องรู้จักวิ ธีทำตลาดให้ลูกค้ารู้จักตัวตนของเรา

รู้จักร้านค้าของเราในโลกออนไลน์ ซึ่งก็มีวิ ธีการโปรโมท และกลยุทธ์การตลาดมากมาย ถ้าเบื่อ การออม ก็ลองเลือ กลงทุนแบบนี้ได้ วิ ธีเพิ่มเ งิ นที่ดีที่สุดในยุคนี้ คือบริหารเ งิ นให้เป็น อันไหนที่ไม่ควรจ่ายก็อ ย่ าจ่าย

และพย าย ามหาร า ย ได้เพิ่ม ทั้งจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีนัก การช่วยเหลือตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในยุคที่การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ อ ย่ ารอว่าเศรษฐกิจจะดี ทุกอ ย่ างเริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่ต้องรอใครมาช่วยทั้งนั้น

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r profession-j55