ทำแปลงปลูกผัก จากล้อย างรถเก่า ปลูกผักง่ายโตเร็ว

ทุกวันนี้การปลูกผักไม่จำเป็นต้องขุดดินทำเป็นแปลงผักเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะทุกวันนี้เราสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและสามารถนำเอาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเอากลับมาทำเป็นแปลงปลูกผักได้ อ ย่ างเช่นวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งไอเดียทำแปลงปลูกผักมาฝากกัน

เคยเห็นกัน มาบ้างแล้วกับการใช้ย างรถยนต์เก่าที่ไม่มี ดอ กแล้วมาใช้ใหม่ด้วยการทำเป็นกระถางหรือแปลงปลูกผัก ซึ่งย างรถยนต์นั้นถือเป็นเป็นวัสดุที่เหมาะอ ย่ างยิ่งในการปลูกผักเนื่องจากมีความหนาทนทานและเหนียวต่อสภาพอากาศน้ำและดินในการปลูกพืช วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีทำแปลงผักจากย างรถยนต์และมีเ ท ค นิ คในการก รี ดย างรถยนต์อ ย่ างง่ายๆไม่ต้องออ กแรงเยอะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กิ่งแขนงไผ่

2. คัตเตอร์

3. ย างรถยนต์เก่า

4. เมล็ดพันธุ์ หรือ กล้าผัก

5. กาบมะพร้าว

6.ดินสำหรับปลูก

7. ปุ๋ ยคอ ก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการก รี ดย างรถยนต์เ สี ยก่อนโดยให้ทำการผสมน้ำกับผงซักฟอ กแล้วนำคัตเตอร์มาจุ่มให้เคลือบใบมี ดเมื่อนำมาก รี ดย างก็จะสามารถก รี ดง่ายไม่ฝืดไม่ต้องออ กแรงเยอะ โดยให้ค่อยๆก รี ดขึ้นลงเป็นวงกลมรอบขอบย างจนข า ดออ กจากกัน ดังรูป

2. จากนั้นให้นำกิ่งแขนงไผ่มาขัดกันเป็นต ารางสี่เหลี่ยมแล้วนำกาบมะพร้าวมาฉีกออ กแล้วปูต ามลงไปอีกชั้นจนหนาเต็มพื้นที่ ส่วนนี้จะช่วยไม่ให้ดินปลูกร่วงสู่พื้นเบื้อล่าง

3. ขั้นต่อมาให้นำดินปลูกมาผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงในวงย างที่เตรียมไว้จนเต็ม

4. นำเมล็ดพันธุ์พืชหรือต้นกล้าลงปลูกโดยอ ย่ าให้หนาแน่นนัก แล้วนำฟางข้าวมาปูทับด้านบนเพื่อพรางแสงและรั ก ษ าความชื้นในดิน

5. ขั้นตอนสุดท้ายทำการรดน้ำต ามลงไปให้ชุ่มแล้วนำวงย างปลูกผักไปไว้ในที่แดดส่องถึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

วิ ธีการปลูกพืชในย างรถยนต์เก่าช่วยลดวั ช พื ชและศั ต รู พื ชทางดินได้ดี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้ อ กระถางปลูกอีกด้วยค่ะ

ที่มา  postnoname.