ทำแกลบดำ ไว้ปลูกผัก ทำเองง่ายๆ

แกลบดำเป็นผลผลิตจากแกลบ โดยแกลบนั้นเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหลือจากขั้ น ต อ นการสีข้าวเปลือ กให้กล า ยเป็นข้าวสาร เป็นเศษของข้าวเปลือ กที่เราเรียกกันว่าแกลบดิบที่เป็นวัสดุที่มีความพรุนดีแต่กลับไม่สามารถดูดซับน้ำได้ดี ทำให้ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร จึงได้มีการนำแกลบดิบมาเ ผ า

แกลบดำหาซื้ อย ากในบางพื้นที่ สำหรับใครอย ากจะเพาะต้นไม้แต่ไม่มีแกลบดำหาวัสดุเพาะได้ย าก วันนี้มาแนะนำวิ ธีการเ ผ าแกลบด้วยตัวเองเลย ทำง่ายกว่าที่คิดแต่ว่าก็จะต้องไปหาซื้ อแกลบดิบมาให้ได้เ สี ยก่อนนะ เ พ ร า ะเป็นตัวสำคัญในการทำเลย ช่วยลดต้นทุนได้หล า ยอย่ างด้วย แกลบดำกับเถ้าแกลบอันเดียวกัน แต่คนละอย่ างกับขี ้เถ้าแกลบ เ พ ร า ะอย่ างหลังนี้เกิดจากการเ ผ าไหม้ถ่านแกลบจนหมดกล า ยเป็นขี ้เถ้าสีเทาขาวนั่นเอง เอาล่ะมาดูขั้ น ต อ นการทำแกลบดำได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ถังปิ๊บ

2 แกลบดิบ

3 ป่องระบายควัน

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาปิ๊บมาเจาะรูให้เป็น 3 เหลี่ยม รอบปิ๊บเลย แล้วเชื่อมเหล็กเป็นฐานกันล้ม แล้วเจาะรู 4 เหลี่ยมด้านบนของปิ๊บ ให้พอ ดีกับป่องระบายควัน ใส่ป่องระบายควันลงไปในรูสี่เหลี่ยมจุดไฟขึ้น มา 1 กองแล้วนำปิ๊บไปคลุมกองไฟได้เลย

ต่อไปเอาแกลบดิบมาสุมไว้รอบ ๆ ปิ๊บ หากตรงไหนติดไฟลุกขึ้นก็ให้ใส่แกลบดิบสุมเข้าไปเพิ่ม เ พ ร า ะถ้าไหม้จะกล า ยเป็นเถ้า ก็เทแกลบให้สูง ๆ จะได้รับความร้อนอย่ างสม่ำเสมอ ให้เ ผ าไปเรื่อย ๆ จนแกลบกล า ยเป็นสีดำทั้งกอง ก็ฉีดน้ำใส่เพื่อ ดับความร้อน

ทำการต ากทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งและเย็นก็นำแกลบดำนั้นไปใช้งานได้เลย การทำแกลบดิบด้วยตัวเองก็เ ผ าแบบง่าย ๆ เท่านี้ ถ้าหากมีถังปิ๊บเก่าก็นำมาใช้กันได้ แล้วเราก็ได้แกลบมาใช้แบบไม่ต้องซื้ อแล้ว ทำง่าย ใช้ดี เหมาะแก่การใช้เกษตรกรร ม

ที่มา kasetchaoban