ทำสปริงเกอร์ใช้เองจากขวดน้ำ ทำง่ายประหยัด

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำสปริงเกอร์ใช้เองกันจ้า ด้วยจากวัสดุที่เหลือใช้นั่นคือขวดน้ำนั่นเอง นอ กจากจะใช้ได้แล้วยังประหยัดอีกด้วย โดยที่เราไม่ต้องไปซื้ อหัวสปริงเกอร์ต ามท้องตลาดมาใช้เลย สปริงเกอร์ก็คือระบบรดน้ำแบบหนึ่งที่มีการบีบอั ดฉีดน้ำให้แ ต กเป็นสาย และหมุนเหวี่ยงไปรอบบริเวณพื้นที่ปลูกน้ำต้นไม้ หรือช่วยฉีดน้ำเพื่อล ดอุณหภูมิของพื้นที่ให้เย็นลงให้นั่นเอง

สำหรับใครที่มีแปลงผัก หรือทำการเกษตรการมีสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำจะช่วยทุ่นแรงให้เราได้เยอะเลย ไม่ต้องไปเดินรดน้ำเองให้เหนื่อย แต่ก็มาพร้อมกับการลงทุ นที่สูงขึ้น วันนี้เราจึงมีไ อ เ ดี ย การทำสปริงเกอร์จากขวดน้ำพลาสติก มาฝากทุกคน ช่วยล ดค่าใช้จ่าย แถมยังใช้ขวดน้ำที่มีให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 สายไมโคร 1 เส้น

2 เทปย างที่ใช้สำหรับพันท่อน้ำ

3 ขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้ว

4 ฝาสำหรับครอบ pvc แบบ 4 หุน 1 ท่อ

5 สว่าน + ดอ กสว่าน ถ้าไม่มีเอาตะปูหรือเข็มก็ได้ เอาไว้เจาะรู

6 แผ่นไม้เก่าๆไว้ทำเป็นฐานยึดขวด

7 สายย าง

วิ ธีทำ

ให้ทำการเจาะรูที่ฝา จากนั้นเจาะรูที่ฝาครอบ pvc 4 หุน

เจาะด้านล่างของขวดนะคะ

เสร็จแล้วร้อยใส่สายไมโคร ทั้งขวดและครอบ pvc

จากนั้นนำสายไมโครใส่ฝาน้ำอั ดลมเพื่อประกอบหัว แล้วก็เอาฝาไปปิดขวดให้แน่น หากกลัวไม่แน่นก็เอาเทปกาวพันเพิ่ม

ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 3

จากนั้นต่อท่อ กับสายย างเปิดน้ำได้เลย จะได้สริงเกอร์ประสาเกษตรกรชาวบ้านแล้ว งบหลักสิบหลักร้อย ไม่ต้องไปเ สี ยเงินซื้ อสปริงเกอร์แพงๆ อีกต่อไปค่ะ

ไ อ เ ดี ยของคนอื่น 1

ไ อ เ ดี ยของคนอื่น 2

ไ อ เ ดี ยของคนอื่น 3

ข้อมูลอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ ลองทำกันดูนะคะ ได้ผลอ ย่ างไรมาเล่าสู่กันฟัง

ที่มา parinyacheewit