ทำระบบน้ำหยดรดต้นไม้ จากขวดพลาสติก ต้นไม้งาม แม้ไม่มีเวลาดูแล

การรดน้ำต้นไม้นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากต้นไม้ข า ดน้ำ ข า ดการดูแลก็ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิ ธี ซึ่งหล า ยๆคนอย ากปลูกแต่กังวลในเรื่องของการดูแลรดน้ำ เพราะไม่มีเวลา วันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คการดูแลที่ไม่ต้องรดน้ำทุกวัน แต่ต้นไม้ก็งามได้ การรดน้ำต้นไม้แบบที่เราไม่ต้องคอยเ สี ยเวลารดนั่นคือ ทำระบบน้ำหยด ก็ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรให้ ยุ่ ง ย า กขวดน้ำในบ้านเราก็เป็นตัวช่วยได้ดี มีขั้ น ต อ นการทำไม่ ยุ่ งย า ก ใครสนใจมาลองอ่านแล้วนำไปทำใช้กันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ขวดพลาสติก

2 กรรไกร

3 เทียนไฟ / ไฟแช็ก

4 ดินสอ

5 ไม้จิ้มฟั น

ขั้ น ต อ นการทำขวดน้ำหยด

อย่ างแรกเลยเอาฝาขวดน้ำออ กมาลนไฟให้ร้อนด้วยเทียนหรือไฟแช็กก็ได้ ลนไปจนฝาขวดเริ่มอ่อนตัว จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟั นจิ้มลงไปตรงกลางแบบค่อย ๆ กดออ กไป แล้วกดลากให้เป็นออ กมาคล้ายทรงกร ว ยแต่ไม่ต้องย าวมาก พอได้ทรงกร ว ยแล้วก็รอให้เย็นลง ก็ตัดส่วนปล า ยนิดหน่อยพอให้ระบายน้ำออ กมาได้ อย่ าตัดกว้างมากไปเพราะจะทำให้น้ำไหลเร็ว หากรู้สึกว่าน้ำหยดเร็วไปหาสำลีมาอุดได้ชะลอให้น้ำหยดออ กมาช้าลงได้

จากนั้นก็ตัด ส่ ว น ก้ น ขวดออ กไป ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยไม่ต้องดึงขวดออ กมาเติมให้เ สี ยเวลา ระดับการหยดของน้ำก็ปรับต ามสะดวกได้เลยว่าอย ากจะให้ไหลออ กมาเร็วแค่ไหน พอทำเสร็จแล้วเราก็นำขวดไปปักลงกระถางต้นไม้ที่ต้องการรดน้ำได้เลย อาจจะหาไม้มาทำหลักมัดยึดเอาไว้ก็ได้ ลองสังเกตว่าน้ำในขวดนั้นจะรดได้ไปกี่วัน หากหล า ยวันเกินไปแล้วน้ำยังไม่ลดไม่หยดแสดงว่าไม่เป็นผลก็ไปปรับรูที่ฝาขวดใหม่เพื่อให้น้ำออ กมาพอ ดี

เป็นเคล็ดที่ไม่ได้ลับอะไร คนปลูกต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้เลยจะเป็นไม้ดอ กไม้ประดับ ไม้ฟอ กอากาศก็สามารถใช้ได้แล้วจะทำให้เรามีเวลาทำอย่ างอื่น มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเวลาต้นไม้เพราะว่าระบบน้ำหยดจะทำหน้าที่ของมันเอง เราแค่คอยเติมน้ำในขวดในตอนที่มันหมดเท่านั้นเอง

ที่มา kasetchaoban