ทำน้ำสนิม ใช้รดพืช แก้ใบเหลืองเ หี่ ย ว

ถ้าพูดถึงสิ่งของที่เป็นสนิมส่วนใหญ่แล้วเราจะมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะนำสิ่งเหล่านนั้น มาใช้ และเป็นเรื่องที่เราต้องหลีกเลี่ยงกันเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าสนิมนั้น ไม่ดีต่อร่างกาย แต่วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยซึ่งมีประโยชน์จากสนิมมาฝากกัน

สนิม (rust) เป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับปฏิกิริย าเ ค มีที่มีอากาศ น้ำหรือความร้อนเป็นตัวการสำคั ญทำให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม เช่น สีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแ ร งลดลง

และทำให้เกิดการผุ ก ร่ อ น ตัวอย่ างที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆ ได้แก่ เหล็ก สำหรับพืชแล้ว สนิมมีส่วนประกอบของออ กซิเจน ซึ่งพืชต้องการใช้งานอยู่แล้วการที่เราเติมเข้าไปให้กับพืชก็เท่ากับว่าเราช่วยให้พืช นำไ ปใช้งานได้โดยตรง มาดูผลการทดลองกันค่ะ

ขั้ น ต อ นการทำ

สภาพต้นไม้ที่เ หี่ ย วเฉา กาบมีใบเหลืองและใบมีสีน้ำต าล เนื่องจากข า ดออ กซิเจน ก่อนอื่น เตรียมน้ำใส่ขวดพลาสติกและนำตะปูที่มีสนิมมาแช่น้ำ ให้สนิมละ ล า ย

จากนั้นปิดฝาและทำการเขย่าให้เข้ากัน

ขั้ น ต อ นต่อมาทำการเจาะรูที่ฝาด้านบนของขวด 3-4 รู

จากนั้นนำไปรดต้นไม้ที่เ หี่ ย วเฉา บริเวณรอบๆ โคนต้น

จากการทดลองพบว่าต้นไม้กลับมามีใบเขียวและงามอีกครั้งครับ วิ ธีการนี้ถือว่าสามารถลช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริงค่ะ เพื่อนลองนําไ อ เ ดี ยนี้ไปทดลองทํากันดูนะคะ ได้ผลอ ย่ างไรแวะมาบอ กแอดบ้างนะคะ

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง สังคมออนไลน์