ทำน้ำรดชะอม จากข้าวเหลือ ให้แตกยอ ดดี เก็บแทบไม่ทัน

เนื่องจากชะอมนั้นเป็นผักชั้นดีมาก นำมาประกอบอาหารได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่เจียวชะอมแสนอร่อย จิ้มน้ำพริกกะปิ สำหรับใครที่ปลูกชะอมอย ากจะให้มีการแตกยอ ดใหม่มาลองทำสู ต รนี้บำรุงได้เลย จะช่วยให้ชะอมมีการแตกยอ ดได้ดี การทำไม่ย ากแถมประหยัดอีกด้วย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ขวดโหล

2 หัวเ ชื้อจุ ลินทรีย์ (EM) 1 ช้อนโต๊ะ

3 ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน ½ ช้อนโต๊ะ

4 น้ำต าลทรายแดง ½ ช้อนโต๊ะ

5 ขวดพลาสติก

6 ข้าวเหลือจำนวน 1 ส่วน

7 น้ำเปล่าปริมาณมากกว่าข้าว 1 เท่า

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มต้นที่การเอาน้ำกับข้าวต ามปริมาณที่เตรียมไว้ลงไปในชามแล้วคลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วเอาใส่ในขวดโหลแล้วเหลือพื้นที่ในขวดโหลสัก ¼ น้ำที่ใส่จะต้องมากกว่าข้าวจำนวน 1 เท่า จากนั้นใส่จุลิ นทรีย์ น้ำต าลทรายแดง ซีอิ้ว แล้วคนให้ผสมกันอีกครั้ง เสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นเลยวางไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดด แล้วหมั กไว้เป็นเวลา 7 วันและไม่ต้องเปิดก่อนเด็ดข า ด พอห มักครบแล้วก็กรองเอาแต่น้ำใส่ในขวดพลาสติก ส่วนข้าวก็เอาไปฝังดินเป็นปุ๋ ยให้พืชอื่น ๆ ต่อไปได้

การนำไปใช้

พอเราได้น้ำห มั กเศษข้าวมาแล้ว เอามาในปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะเอามาผสมเข้ากับ 10 ลิตร แล้วก็นำไปรดหรือพ่นต้นไม้ทุก ๆ 5 – 7 วัน เป็นการบำรุงพืชผักและเพิ่มจุลิ นทรีย์ให้กับดินได้เป็นอย่ างดี ส่วนที่เหลือนั้นให้เก็บรัก ษาเอาไว้ในร่มแล้วปิดฝาให้แน่นเลย ซึ่งเป็นสู ต รที่เก็บไว้ใช้ได้นานถึง 5 – 6 เดือนเลยทีเดียว จะใช้ค่อยเอาออ กมา เอาสู ต รนี้มาใช้ฉีดพ่นบำรุงต้นชะอมและพืชผักอื่น ๆ จะช่วยให้แตกยอ ดได้ดีพร้อมทั้งบำรุงต้นให้แข็งแรงอีกด้วย

สำหรับสู ต รการบำรุงยอ ดชะอมโดยไม่ใช้ส า รเคมีก็ทำง่าย ๆ เท่านี้เลย จะช่วยบำรุงให้แข็งแ ร งทุกส่วนของชะอม หากปลูกพืชหลากหล า ยและจำนวน มากขึ้นก็อาจจะทำสู ต รนี้ในปริมาณเยอะขึ้นให้เพียงพอต่อต้นพืชที่เราปลูก หากชอบสู ต รนี้ก็ลองนำไปทำใช้กันดูนะ

ที่มา kasetchaoban