ทำน้ำย าล้างจาน มะกรูด ไว้ใช้เอง ทำง่ายประหยัด

น้ำย าล้างจานถือเป็นของใช้ที่สำคัญในครัวเรือน เ พ ร า ะเป็นน้ำย าทำความส ะ อ า ดภาชนะต่าง ๆ ที่เราใช้กันในครัวเรือน จึงถือได้ว่า น้ำย าล้างจานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ทุกวัน ดังนั้นถ้าหากเราสามารถทำน้ำย าล้างจานได้ด้วยตนเอง ในร า ค าต้นทุ นที่ต่ำกว่าการซื้ อน้ำย าล้างจานสำเร็จที่วางข า ยต ามท้องตลาดคงเป็นเรื่องที่ดี เ พ ร า ะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และทำให้เรามีน้ำย าล้างจานไว้ใช้ตลอ ดปีเลยทีเดียว

วัตถุดิบที่ต้องใช้

1 ขมิ้นผง 2 ช้อนโต๊ะ

2 เกลือ

3 มะกรูด 3 กิโลกรัม

4 ส า ร N70 1 กิโลกรัม หาซื้ อได้ต ามร้านเคมีพันธ์

วิ ธีการทำ

1 ล้างมะกรูดให้ส ะ อ า ด มะกรูดที่นำมาทำจะเป็นผลเขียวหรือผลเหลืองก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าจะ ให้ได้ผลดีควรใช้เป็น มะกรูดสีเหลือง หรือ มะกรูดแก่เ พ ร า ะจะทำให้ต้มได้ง่ายกว่า

2 จากนั้น ผ่ า มะกรูดออ กเป็น 2 ซีก แคะเอาเมล็ดออ กให้หมด

3 นำมะกรูดที่ ผ่ า แล้วลงไปต้มในหม้อ ใส่น้ำให้พอท่วม ต้มนานประมาณ 30 นาที หรือ จนกว่ามะกรูดจะเปื่อย

4 จะได้น้ำหัว เ ชื้ อ มะกรูดเข้มข้น จากนั้นใช้ ผ้ า ข า วบางกรองเอาเศษเปลือ กและสิ่งสกปรกออ กเอาแต่น้ำมะกรูดแล้วพักไว้ให้เย็น

5 ใส่ ส า ร N70 ผสมกบน้ำต้มมะกรูดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

6 ใช้ขมิ้นผงละล า ยน้ำร้อน แล้วใส่ลงไปเพื่อทำให้น้ำ ย า เป็นสีเหลืองสวย เหมือนกับน้ำ ย า ล้างจานที่ข า ย ต ามท้องตลาดทั่วไป เลือ กใช้ผงขมิ้นแทนสีปรุงแต่งเ พ ร า ะจะได้น้ำ ย า ล้างจานที่มีส่วนผสมจาก ส า รเคมี น้อยที่สุด ทำให้มี ส า ร เ ค มีตกค้างน้อยกว่าน้ำ ย า ล้างจานต ามท้องตลาดทั่วไป

7 ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ใช้เกลือละล า ยผสมลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้น โดยค่อยๆโรยเกลือลงไปทีละน้อย จนความเข้มข้นของตัวน้ำ ย า พอ ดีต ามต้องการแล้ว

8 นำกรอ กใส่ขวดแล้วนำไปใช้ได้เลย สู ต รนี้รับรองใช้ดีไม่แพ้น้ำ ย า ล้างจานที่ข า ยต ามท้องตลาดแน่นอนค่ะ

ที่มา nooniang,b i t co r e t e c h  sit-smiling