ทำง่ายมากแค่มีขวดพลาสติกเก่า ปลูกกระเทียมคอนโด

กระเทียมเป็นพืชส มุ น ไ พ รเก่าแก่ซึ่งมีฤ ท ธิ์ทางย าหล า ยอ ย่ าง แม้กระทั่งบิดาทางการแพทย์ของกรีกโบราณคือ ฮิปโปเครติส ก็ยกย่องว่ากระเทียมคือส มุ น ไ พ รที่ให้ประโยชน์ทางย าสูงสุดชนิดหนึ่ง เช่น ต่อต้านการเกิดเ ซ ล ล์ม ะ เ ร็ ง ต้านการอั ก เ ส บจากเ ชื้ อแ บ ค ทีเ รี ยและเ ชื้ อไ ว รั สบางชนิด ที่สำคัญคือ ช่วยล ดระดับโ คเ ลส เต อร อลและไ ขมั นชนิดไม่ดีที่ร่างกายไม่ต้องการ จึงแนะนำให้ผู้ที่มีความเ สี่ ย งต่อ การเกิดโ ร คหัวใจและหลอ ดเ ลื อ ดตีบตันกินกระเทียมเป็นประจำ

ซึ่งในแต่ละปีร า ค าของกระเทียมอาจจะมีร า ค าที่สูง ฉนั้นหากใครอย ากจะปลูกกระเทียมกินเอง วันนี้เรามีไอเดียดีๆในการปลูกกระเทียมในขวดพลาสติกมาฝากกัน จะมีวิ ธีทำอ ย่ างไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง เราไปดูกันเล้ยยย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 สว่าน หรืออะไรก็ได้ที่สามารถเจาะรูได้

2 กระเทียม ที่ซื้ อมาจากตลาด แล้วใช้ไม่หมด

3 ดินปลูก ในที่นี้จะใช้ดินก้ามปูหรือ ดิน มูลไส้เดือนก็ได้

4 ขวดน้ำพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้ว แนะนำให้เป็นขวดขนาด 1 ลิตรขึ้้นไปจะได้หล า ยๆ ต้น

ขั้ น ต อ นการทำ

1 ให้เอาขวดน้ำพลาสติกมาเจาะรูให้รอบ เอาให้ได้มากที่สุดเว้นระยะแค่ 1 ซม.ก็พอค่ะ

2 จากนั้นกรอ กดินปลูกใส่ขวดไว้ แนะนำให้เป็นดินที่ชุ่มๆ

3 แกะกระเทียมออ กเป็นกลีบๆ แนะนำให้เป็นกระเทียมที่แก่

4 นำเม็ดกระเทียมยัดไปรูละ 1 กลีบนะคะ

5 นำขวดไปวางไว้ในที่ ที่มีแสงแดดรำไร ไม่ต้องจัดมาก ให้สามารถสังเค ร าะ ห์แสงได้และรดน้ำทุกวัน ให้ดินชุ่ม คอยดูอ ย่ าให้ดินแห้ง สักพักเราจะเห็นว่ามีต้นงอ กออ กมา ก็สามารถตัดใบไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ ก็แบ่งตัดไปทำ ไม่ต้องตัดหมด เพราะหากค่อยๆ ตัดจะทำให้เราใช้ได้นาน แต่ถ้าเราตัดหมดทีเดียวแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้ หากใช้ไม่ทันอาจจะเ น่ าเ สี ยได้ เ สี ยดายค่ะ

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง    poobpub