ต้นไม้ 10 ชนิด โบราณว่าไม่ควรปลูกในบ้าน

ส่วน มากคน มักจะหาต้นไม้มงคลมาปลูกไว้ในบ้าน เพื่อให้ความร่มรื่น ร่มเย็น และช่วยสร้างบรร ย า กาศ แต่ก็ยังมีต้นไม้อยู่หล า ยชนิด ที่ต ามศาสตร์ความเชื่อโบราณ ห้ามไม่ให้มีปลูกเอาไว้ ด้วยความที่ไม่เหมาะสม และปลูกไว้จะชักนำสิ่งไม่ดีเข้ามาได้ แม้บางชนิดปลูกแล้วให้ร่มเงาได้ดี หรือบางชนิดปลูกประดับประดาให้บ้านดูสวยงามขึ้น แต่ก็ด้วยปัจจัยด้านความเชื่อ ทำให้ต้นไม้ 10 ชนิดนี้ ไม่ควรปลูกเอาไว้ในบ้านเด็ดข า ด

1 ต้นหลิว ด้วยลักษณะของใบหลิวจะย้อยลงมา ให้ความรู้สึกเหมือนคนกำลังโศกเศร้าเ สี ยใจ หากบ้านใดมีลูกสาว ก็จะทำให้ไม่ได้แต่งงาน ไม่มีใครมาสู่ขอ ต้องอยู่ขึ้นคานไปจนแก่เฒ่า

2 ต้นระกำ นี่ก็เป็นต้นไม้ที่มีชื่อไม่มีความเป็น มงคล เชื่อว่าหากปลูกเอาไว้ในบ้าน จะมีแต่ความชอ กช้ำระกำใจ โบราณถือมากๆ

3 ต้นนางแย้มป่า มีความเชื่อสืบต่อ กัน มาว่า ต้นไม้ชนิดนี้เป็นที่สิงสู่ของภูติผีปีศาจ วิญญาณ ร้ า ย

4 ต้น ม ะ รุ ม แค่ชื่อก็บ่งบอ กอยู่แล้วว่า จะถูกม ะ รุ มมะตุ้มด้วยความไม่ดี สิ่งไม่เป็น มงคลจะถาโถมเข้ามาใส่ จึงไม่ควรมีปลูกเอาไว้ในบ้าน

5 ต้นเต่าร้าง หากบ้านไหนเป็นคู่สามีภรร ย า เมื่อปลูกต้นนี้ไว้ ก็จะทำให้ประสบพบเจอแต่ความร้างรา เลิกราจากกันไป

6 ต้นงิ้ว เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เอาไว้ใช้ทำโ ท ษคนผิ ดศีลในนรก เป็นสัญลักษ์แห่งเรื่องชู้สาวคาวโลกีย์ ดังนั้นไม่ควรมีปลูกไว้ในบ้านเลย

7 ต้นซ่อนกลิ่น มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ แค่ชื่อก็ไม่น่าหามาปลูกไว้ในบ้านแล้ว ต ามความเชื่อจะทำให้ความสัมพันในครอบครัวมีแต่ความแตกแยก ไม่สามัคคีปรอง ด อ ง นำสู่เรื่องราวของมือที่สาม

8 ต้นชบา ในตำนานกล่าวมาตั้งแต่โบราณกาล ด อ ก ชบานั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้ เขาจะนำด อ ก ชบามาร้อยสวมคอชายหญิงที่ลักลอบได้เ สี ยกันโดยมิชอบ และยังนำมาร้อยสวมคอนักโ ท ษประหารในพิธีอีกด้วย

9 ต้นโศก แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเศร้าแล้ว หากปลูกเอาไว้จะทำให้มีแต่ความเศร้าโศกโศกา ทำอะไรก็จะประสบแต่ความ ทุ ก ข์

10 ต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาปลูกไว้ต ามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นิยมที่จะปลูกเอาไว้ในวัด ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะมีปลูกไว้ในบ้านพักอาศัยเลย

แม้เราจะอ ย า กปลูกต้นไม้เหล่านี้เอาไว้ในบ้าน มากมายสักเท่าไหร่ ก็ต้องชั่งใจเอาไว้ เพราะยังมีต้นไม้อื่นๆที่สามารถนำมาปลูกทดแทนกันได้ และยังมีความเป็นสิริมงคลเหมาะกับที่พักอาศัยมากกว่า

คำกล่าวของคนโบร่ำโบราณ มักจะเป็นความเชื่อที่มีส่วนจริงแท้อยู่ หากเราจะทำต ามเอาไว้ก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไร อีกทั้งต้นไม้ที่มีชื่อมงคล ก็ไม่ได้สวยงามน้อยไปกว่าต้นไม้ทั้ง 10 ชนิดนี้เลย แค่เลือ กหาชนิดที่เหมาะกับการตกแต่งบ้าน ก็จะช่วยสร้างทั้งบรร ย า กาศที่ร่มรื่น และยังเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับคนในครอบครัวได้อีกด้วย

ที่มา Parinyajai  krustory