ต้นไม้ไ ล่ยุ ง กินได้ ปลูกติดบ้านเอาไว้

สำหรับวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากอีกเช่นเคย ว่ากันด้วยเรื่องของยุ ง บางทีการจะไ ล่ ยุ ง ให้ไกลห่างจากเรานั้นก็ไม่ต้องใช้ ย า กัน ยุ ง ก ลิ่ นฉุน ๆ มีส า ร เ ค มี แ ร ง ๆ ก็ได้ เ พ ร า ะยังมีวิ ธีที่ ไ ล่ แบบธรรมชาติ โดยให้ปลูกต้นไม้ที่ ยุ ง ไม่ชอบเอาไว้ในบ้านนั่นเอง จุดไหน ยุ ง มักชุมก็ปลูกเอาไว้เลย สำหรับต้นไม้ไ ล่ยุ งที่ว่า วันนี้เราเอามาฝากด้วยกัน 7 ต้น ใครสะดวกปลูกต้นไหนก็ไปหามาปลูกได้เลย แต่ละต้นนั้นหาไม่ ย า ก เลย

1 กระ เ ที ย ม

ใครจะไปรู้ว่ากระเทียมก็ ไ ล่ ยุ ง ได้ด้วย เ พ ร า ะความฉุนของมันนั่นเอง

2 ต้นตะไคร้หอม

สำหรับต้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องการ ไ ล่ ยุ ง อยู่แล้ว ส่วนผสมของโลชั่นกัน ยุ ง หล า ยยี่ ห้ อก็เลือ กใช้ตะไคร้หอม ปลูกเอาไว้รอบบ้านก็ป้องกัน ยุ ง บินเข้าบ้านได้นั่นเอง หรือจะเอาใบมาขยี้แล้วทาหรือ เ ผ า รมควันก็ได้เหมือนกัน

3 ผัก แ ม ง ลั ก

เมนูแกงคงจะข า ดไปไม่ได้เลย แต่รู้ไหมว่าสามารถเอามา ไ ล่ ยุ ง ได้เป็น อ ย่ า ง ดีเลย โดบใช้ใบ แ ม ง ลั ก มาขยี้ ๆ แล้ววางไว้ใกล้ ตั ว ยุ งจะไม่เข้ามารบกวนเลย

4 ต้นกะเพร า

สำหรับต้นนี้นอ กจาก ยุ ง จะไม่ชอบแล้ว ยังเป็นพืชผักสวนครัวที่ทุกบ้านต้องมีอีกด้วย กลิ่นของมันอาจจะหอมสำหรับมนุษย์ อ ย่ า ง เราแต่กับยุ ง มันต่างกัน ไม่ชอบมาก ๆ

5 ผลมะ ก รู ด

ปกติแล้วเราจะเอาไปวางให้ห้องน้ำหอม ๆ แต่ว่ามะกรูดยังเอามา ไ ล่ ยุ ง ได้อีกด้วย โดยเอามาหั่นผิวเป็นฝอย ๆ ขนาดเล็กแล้วก็วางไว้ต ามจุดต่าง ๆ ของบ้านเลย โดยเฉพาะมุมอับ ๆ ที่ ยุ ง ชอบอาศัยอยู่

6 ผักสะระแหน่

เป็นผักที่เวลาทำ ล า บ ทีไรก็ข า ดไม่ได้เลย และยังเป็นผักที่มีกลิ่นหอม ใช้เป็นน้ำมันหอม ร ะ เ ห ย ได้ดีทีเดียวแต่กลิ่นของมันนั้น ยุ ง ไม่ชอบและบินหนีทันทีเ พ ร า ะมันฉุนสำหรับ ยุ ง มาก ๆ

7 ต้น ยู ค า ลิปตัส

ปกติก็คงไม่มีใคร นิย ม ปลูกยูคาลิปตัสในบ้านกัน แต่ว่าก็ไปหาใบมัน มาจากที่อื่นก็ได้ โดยเอาใบมาขยี้ ๆ แล้วก็วางไว้ต ามจุดที่ ยุ งชุม ยุ ง อาศัยอยู่นอ กจาก ยุ ง แล้วเหล่า แ ม ล งต่าง ๆ ก็ยังจะหนีไปด้วยเหมือนกัน

เป็น อ ย่ า ง ไรบ้างสำหรับต้นไม้กัน ยุ ง เชื่อว่าหล า ย ๆ ต้น หล า ยคนคงจะมีปลูกไว้ในบ้านกันอยู่แล้ว ดูแลไม่ ย า ก เลยแต่ละต้นเพียงรดน้ำเช้า เย็น เท่านั้น บำรุงให้สวยงาม นอ กจากจะมีต้นไม้ ไ ล่ ยุ ง แล้วบางต้นก็ยังช่วยให้เมนู อ า ห า ร ของเราอร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วย หรือบางต้น หากมีพื้นที่ไร่หน่อยปลูกต้นไว้ ข า ย ทำร ายได้เยอะอยู่นะ ฉะนั้น อ ย่ า ลืมไปหามาปลูกไว้กันด้วยนะ

ที่มา pooddee  sangkomonline