ต้นไม้มงคล 5 อ ย่ างหามาปลูกไว้หน้าบ้าน มีกิน มีใช้ไม่ข า ด

ในช่วงนี้เทรนในการปลูกต้นไม้กำลังมา เป็นที่นิยมมากหล า ยๆคนเริ่มหัน มาปลูกต้นไม้กันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอ ก ไม้ผล ไม้มงคล ซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลที่น่าปลูกไว้หน้าบ้าน สักต้นสองต้นก็ยังดี จะเป็นยังไงเราไปดูกัน

ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้บริเวณรอบบ้ า นให้ความร่มรื่น ร่มเงาให้ความสดชื่น มีสีเขียวๆดูแล้วเย็นสบายต า โดยส่วน มากแล้วหล า ยๆคน มักจะปลูกต้นไม้ต ามที่ชื่นชอบ ดอ กสวยงาม มีสีสัน และดูแลไม่ย าก

ซึ่งวันนี้เราได้นำต้นไม้ทั้ง 5 ชนิด เป็นต้นไม้มง คลที่แนะนำให้ปลูกกันเอาไว้ เพราะมีความหมายที่ดี เขาว่ากันว่าจะช่วยส่งเสริมในด้านของโชค เสริมความเป็นสิริม ง ค ล ความมั่งมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้หาซื้ อได้ไม่ย าก ไม่ต้องดูแลให้มากมาย ปลูกเอาไว้จะดีมากๆ เราต ามมาดูกันเลยว่าทั้ง 5 ต้นไม้นี้จะมีต้นอะไรบ้ า ง

ต้นไม้ 5 ชนิดเสริมโชค

1 ต้นลิ้น มังกร

ต้นลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่หาปลูกได้ง่ายนิยมปลูกกัน เราสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปมีร า ค าที่ไม่แพง สำหรับใครที่มือใหม่ในการเลี้ยงต้นไม้แนะนำให้ปลูกเป็นต้นลิ้น มังกร เพราะปลูกได้ง่ายไม่ต้องดูแลให้ยุ่งย าก และต ามความเชื่อว่ากันว่า การปลูกต้นลิ้น มังกรนั้นจะช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออ กไป จากชีวิตของเราได้

นิยมปลูกเอาไว้ในห้องนอน ห้องทํางานในบ้ า น ตอนกลางวันจะช่วยในการคาย คาร์ บอน ไดออ กไซด์ ตอนกลางคืนจะช่วยให้ออ ก ซิ เจนออ กมา ทำให้มีอากาศสดชื่น

2 ต้นพลูด่าง

พลูด่างนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหล า ยชนิดมากๆ เป็นต้นที่เลี้ยงได้ง่ายและโตได้เร็ว สามารถนำมาเลี้ยงได้ในน้ำและปลูกในดินได้ จัดใส่ในกระถางสวยๆนำไปวางประดับเอาไว้ต ามห้องต่างๆ ต ามโต๊ะทำงานและยังเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ในการดูดส า ร พิ ษ ในอากาศได้ดี ช่วยให้อากาศที่ดีออ กมา ให้ห า ยใจได้อ ย่ างสดชื่น มีอากาศที่บริสุทธิ์

3 ต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกตต้นไม้ประดับที่จะสามารถหาซื้ อได้ไม่ย าก หาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปมีร า ค าที่ไม่แพง ทั้งยังดูแลได้ง่าย มีหลากหล า ยพันธุ์ ทั้งต้นกวักมรกตด่าง กวักมรกตเขียว กวักมรกตดำ ซึ่งสามารถเลือ กได้ต ามความชื่นชอบ

ความเชื่อของคนโบราณนั้น กวักมรกตเป็นต้นไม้ม ง คลที่นิยมปลูกไว้ใน บ้ าน จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมาเทมาสู่คนในบ้ า นและช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออ กไป

4 ต้นเดหลี

ต้นเดหลีเป็นต้นไม้ที่หล า ยๆท่านนิยมปลูกกันเยอะมาก เป็นพืชมง คลลักษณะของใบนั้นจะมีสีเขียว ดอ กเป็นสีขาวที่ให้ความสวยงาม เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ความสดชื่น คล า ยความชื้นได้ดี โดยส่วน มากแล้วนั้นนิยมปลูกในห้องนอน และเชื่อได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อในเรื่องของอายุมั่นขวัญยืน จะนำพาโชคดีเข้ามาหา วางเอาไว้ในห้องนอนหรือวางเอาไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อเป็นการวางประดับตกแต่งให้สวยงาม ทั้งยังให้ความหมายที่ดีด้วย

5 ต้นว่าน หางจระเข้

ต้นว่านหางจระเข้นั้นเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ประโยชน์อ ย่ างมากมายทั้งยังนำมาเป็นส มุ น ไ พ รเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับผิวและเป็นไม้ประดับ ว่านหางจระเข้นั้นนิยมนำมาทาบริเวณแ ผ ลเพื่อที่จะให้สมานได้เร็วขึ้น โดนน้ำ ร้อน มาก็ให้ใช้เนื้อเจลด้านในของว่านหางจระเข้มาทา จะทำให้ไม่แ ส บไม่ร้อน และต ามความเชื่อว่ากันว่าปลูกต้นว่านหางจระเข้ จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมาเทมาให้กับตัวผู้ปลูกด้วย

ต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้เป็นต้นไม้ม ง คลที่คนส่วนใหญ่แล้วนิยมหามาปลูกเอาไว้ในบ้ า น จัดวางไว้ในห้องนอน บนโต๊ะทำงาน ห้องรับแขก ให้ความสวยงามทั้งยังมีความหมายที่ดีด้วย

ที่มา postsod