ต้นไม้ฟอ กอากาศดี 9 ชนิด ปลูกใส่กระถางไว้ในห้องนอน ประโยชน์เพียบ

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน ในวันนี้เราก็ได้มีสูตรวิ ธีในการ ทำให้อากาศของเรานั้น สดชื่นภาบในห้องนอนหรือ ต ามบ้าน และบอ กได้เลยว่า ได้ประโยชน์ต่อเราและคนในครอบครัวแน่นอน และจะมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างก็ลองไปชมกันได้เลยจ้า

1 วาสนา

ต้นไม้มงคลชนิดนี้จะช่วยฟอ กอากาศในห้องนอน ช่วยให้เราห า ยใจได้อย่ างสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เรานอนหลับสบาย

วิ ธีการปลูกทำได้ง่าย เริ่มจะผสมดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ ยห ก และแกลบ 1 ส่วน ใส่ลงไปในกระถางที่เราเตรียมไว้ขนาด 10 ถึง 18 นิ้ว จากนั้นให้นำต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วมาปลูก หมั่นรดน้ำทั้งเช้าและเย็น ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีแดดรำไร

2 มะลิ

ด้วยกลิ่นของมะลิที่หอมจะช่วยชโลมจิตใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย และยังช่วยล ดความเครียด ทำให้คุณนอนหลับสบายไม่หลับๆตื่นๆในเวลากลางคืน จะช่วยให้นอนหลับได้อย่ างเต็มที่พร้อมตื่นขึ้น มาด้วยความสดชื่นในวันใหม่

วิ ธีการปลูกในห้องนอนก็ง่ายๆ เพียงปลูกต้น มะลิลงกระถาง ที่มี ดินร่วนผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราที่เท่ากัน รดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้โดนแดดบ้างนิดหน่อยในแต่ละวัน

3 ปาล์มไผ่

เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการฟอ กอากาศได้อย่ างดีเยี่ยม ช่วยจั ด ก า รดูดส า รพิ ษในอากาศที่พักผ่อนอยู่ ทำให้ห า ยใจได้อย่ างบริสุทธิ์ ทั้งย ามตื่นหรือย ามหลับ

วิ ธีการปลูกถั่วงอ กง่ายๆคือ การนำหน่อราก 3 ราก ปลูกลงในกระถางที่ดินร่วนซุย 2 ส่วน ปุ๋ ยหมั ก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และเศษไม้ผุ 1 ส่วน การดูแลรดน้ำคนรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มากเพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น และตั้งในที่ที่มีแดดโดนโดยตรง

4 ลิ้น มังกร

เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกห้องนอน มากๆ เ พ ร า ะต้นลิ้น มังกรนั้น จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยในการคล า ยออ ก ซิเ จนออ กมา เพื่อช่วยในเรื่องของการดูดสา รพิ ษต่างๆและดูดคาร์ บอนไ ด ออ กไ ซ ด์ในช่วงเวลากลางคืน ในร่างกายของเรานั้นได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่ างเต็มป อ ด ทั้งยังช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น

วิ ธีปลูกที่ง่ายที่สุดก็คือ วิ ธีการปักชำ โดยตัดลิ้น มังกรออ กจากต้นพันธุ์มา 1 ใบ ความย าวประมาณ 10 cm ปักลงดิน 1 ส่วนที่ผสมด้วยทราย 0.5 ส่วน และมีส่วนของขุยมะพร้าว2 ส่วน ในการดูแลรดน้ำปานกลาง วันละ 1 ครั้ง แล้วควรวางให้โดนแดดในเวลากลางวัน

5 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

เป็นชื่อที่ฟังแล้วไพเราะมากเ ศ ร ษ ฐีเรือนในจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ดูดส า รพิ ษในอาคารได้ดี มีการวิจัย ว่ามีคุณสมบัติช่วยจั ด ก า รกับสา รฟอร์ มา ล ดี ไฮ ด์ ที่เป็นสา รที่ทำให้เกิดโ ร คม ะ เ ร็ง ในอากาศได้ที่ 90เปอร์เซน ซึ่งเป็นสา ร ที่มาจากวัสดุก่อสร้างภายในบ้าน หากเรานำเ ศ ร ษ ฐีเรือนในมาตั้งไว้ในห้องนอน จะสามารถช่วยจั ด ก า รกับพวกนี้ให้หมดไป พร้อมกับเ ศ ร ษ ฐีเรือนในจะผลิตออ กซิเจนให้เราได้นอนหลับสบาย

วิ ธีการปลูกให้นำต้นอ่อนไปปลูกลงในกระถาง ที่มี ดินร่วนส่วนผสมกับทรายและเศษหินในการดูแลรดน้ำปานกลางและต้องให้โดนแดดรำไร

6 เยอบีร่า

ต้นไม้ชนิดนี้ถ้าได้ปลูกในห้องนอนตั้งแต่ช่วยฟอ กอากาศให้สดชื่นแล้วยังจะช่วยล ดสา รที่ทำให้เกิดภู มิแ พ้ได้เป็นอย่ างดี ช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่ างสบาย

วิ ธีการปลูกน้ำให้แยกหน่อที่มี 1 ยอ ด และมีราก 3 รากออ กมา ให้เล็มรากและใบออ กอย่ า งละนิดหน่อยเพื่อล ดการคายน้ำ จากนั้นปลูกลงดินทรายและขุยมะพร้าว ข้ อควรร ะ วั งอย่ า ให้ดินกลบยอ ด การดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่มาก ควรตั้งในที่ร่มและมีแแดดรำไร

7 ว่านหางจระเข้

เป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นอมตะ นิยมนำมาปลูกเพื่อนำมาใช้ เ พ ร า ะนอ กจากคุณประโยชน์เรื่องความสวยความงามแล้ว แล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องรัก ษ าแผ ลผิวหนังได้ด้วย ในว่านหางจระเข้นั้นยังสามารถช่วยคุณนอนหลับสนิทได้ดี เ พ ร า ะเวลาที่เราหลับว่านหางจระเข้จะคายอ อ ก ซิ เจ นออ กมาในเวลากลางคืน หลับสบายมากขึ้น

วิ ธีการปลูกไว้ในห้องนอน ให้เราเตรียมดิน มาผสมกับปุ๋ ยคอ กและปุ๋ ยมะพร้าวลงในกระถางที่เตรียมไว้ จากนั้นทำการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์บางส่วน มาปักลงในกระถาง อย่ า กดบินจนแน่นเกินไป ดูแลรดน้ำเพียงเล็กน้อยโดนแดดบ้างรำไร

8 พลูด่าง

นอ กจากความสวยความงามแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องล ดฝุ่นในอากาศได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และล ดเ ชื้ อราในอากาศได้ถึง 78 เปอร์เซ็นต์ นอ กจากนี้หากนำพลูด่างมาไว้ในห้องนอน ก็จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ทำให้เรานอนหลับได้อย่ างสบาย ล ดเรื่องอาการภู มิ แพ้ได้

วิ ธีการปลูกนั้นให้นำต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในดินแกลบ ขุยมะพร้าว หรือเศษใบไม้ ในจำนวนอัตราที่เท่าๆกัน หากต้องการปักไว้ในแจกัน ให้ใช้แค่น้ำสะอาดเพียงอย่ างเดียวก็เพียงพอ การปลูก

9 เดหลี

ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยล ดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ทั้งยังจะช่วยผลิตความชื้นในอากาศได้เพิ่มขึ้น มากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจั ด ก า รกับเ ชื้ อโ ร คในอากาศที่ก่อให้เกิดอาการภู มิแ พ้ได้ พร้อมทั้งช่วยในเรื่องของระบบทางเดินห า ยใจ ช่วยให้นอนหลับสบายตลอ ดทั้งคืน

วิ ธีการปลูกให้แยกกอออ กจากต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกในกระถางที่มี ดินร่วน 2 ส่วนทราย 1 ส่วนเศษไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มักก็ได้ 1 ส่วน การล ดน้ำให้พอชุ่มเป็นประจำทุกวัน ตั้งในที่ที่มีแดดรำไร และที่สำคัญควรละล า ย ปุ๋ ยหมั กหรือปุ๋ ยคอ ก เพื่อบำรุงต้นเดือนละ 2 ครั้งด้วย

ที่มา kapook 108archeepparuay