ต้นกล้วยมีประโยชน์ ตัดแล้วอ ย่ า ทิ้ง ทำปุ๋ ยใส่ต้นไม้ พืชผักงาม

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงสาระความรู้การทำเกษตรให้พืชโตเร็ว งามไว หรือทำประโยชน์จากพืชเหลือใช้ เช่นเคยวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆที่อย ากจะนำมาฝากเพื่อนๆกับการทำปุ๋ ยใส่ต้นไม้หรือพืชผักจากพืชที่เราไม่ได้ใช้แล้ว นั่นก็คือต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วนั่นเอง

กล้วย ผลไม้ที่เกษตรนิยมปลูก หรือ ผู้คนนิยมซื้ อมารับประทาน มีหล า ยชนิด หล า ยพันธุ์ ที่ได้รับความนิยม เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหักมุก เมื่อ กล้วยออ กเครือแล้วสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลกล้วยได้ กล้วยต้นนั้นๆก็จะไม่สามารถที่จะออ กเครือออ กมาได้อีก จำเป็นต้องตัดทิ้ง เพราะถ้าไม่ตัดทิ้งปล่อยไว้ก้ไม่มีประโยชน์

หลังจากตัดกล้วยไปข า ย แล้ว ต้นกล้วยที่เหลือรวมทั้งต่อมีประโยชน์สามารถทำให้เป็นปุ๋ ยให้กับ ต้ น ก ล้ ว ย รุ่นต่อไปได้ วันนี้จึงมีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะ อ ย่ างการนำต้นกล้วยที่ อ อ ก เครือไปแล้วมาแปรรูปเป็นปุ๋ ยห มั กไว้ใส่ให้กับพืช ผัก ผลไม้ บำรุงให้ดิน มีความอุดมณ์สมบูรณ์ ทำให้พืช ผัก ผลไม้ สามารถที่จะออ กผลผลิตได้คุ้มค่นกับต้นทุน ไปดูกันค่ะว่า วิ ธีการทำอ ย่ างไรกันบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก า กน้ำต าล 1 ส่วน

น้ำเปล่า 1 ส่วน

วิ ธีทำ

ตัดให้ตันกล้วย ให้ตอสูงประมาณ 1 เมตร ทิ้งไว้ 4 วัน จากนั้นนำก า กน้ำต าล 1 ส่วน น้ำเปล่า 1 ส่วน มนผสมกัน 1 : 1 คนให้เข้ากัน แล้วนำไปลาดบนตอ ต้ น ก ล้ ว ย ให้น้ำกนกน้ำต าลซึมเข้าต้นกล้วยให้ทั่วพอประมาณ ทิ้งไว้ 3-4 เดือน ต้นกล้วยจะย่อยสล า ยเป็นปุ๋ ย

หมายเหตุ ก า กน้ำต าลเป็นอาหารจุลินทรีย์

ที่มา เกษตร นานาความรู้จาก : คุณนทีภาพจาก Yoนtนbe : Tagple  poobpub