ตะแกรงพัดลมเก่าอ ย่ าทิ้ง นำมาไว้ปลูกผักชี น้ำไม่ขัง

สำหรับวันนี้ขอนำเสนอไอเดียปลุกผักชีแบบง่ายๆโดยใช้ของเหลือใช้นั่นคือตะแกรงพัดลมนั่นเอง พัดลมเมื่อพังแล้วตะแกรงพัดลมสามารถนำมาปลูกผักได้ต่อได้เนื่องจากกลักษณะของตะแกรพัดลมที่มีความโปร่งแข็งแ ร งทนทานทำให้เหมาะอ ย่ างยิ่งกับการนำมาปลูกผักโดยเฉพาะผักชีซึ่งสามารถระบายน้ำได้ดีไม่ขังทำให้ต้นเ น่ า

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินสำหรับปลูก

2. ปุ๋ ยคอ ก

3. เมล็ดผักชัพันธุ์ดี

4. ขุยมะพร้าว

5. ตะแกรงพัดลมเก่า

6. กาบมะพร้าวหั่นเต๋า

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดผักชีมาแช่น้ำอุ่นไว้ 1 คืน เพิ่มเพิ่มอัตร า การงอ ก เลือ กเมล็ดที่จมมาเพาะส่วนเมล็ดที่ลอยถือเป็นเมล็ดเ สี ยให้ทิ้งไป

2. จากนั้นให้นำตะแกรงพัดลมส่วนล่างมาปูด้วยกาบมะพร้าวหั่นเต๋าแล้วทำการผสมมดินปลูก ขุยมะพร้าว ปุ๋ ยคอ ก ในอัตราส่วน 3:1:1 ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

3. ขั้นต่อมาให้นำเมล็ดผักชีที่แช่น้ำแล้วมาโรยให้ทั่วตะแกรง ระมัดระวังอ ย่ าให้แน่นเกินไปและเมล็ดผักชีซ้อนทับกัน

4. นำตะแกรงด้านบน มาประกอบเข้าด้วยกันอาจนำไปแขวนหรือนำไปตั้งไว้บนเสาก็ได้เพื่อระบายน้ำได้ดีและประหยัดพื้นที่

5. รดน้ำส ะ อ า ดต ามให้จนชุ่มโดยรดทุกวัน เช้า-เย็น หมั่นถอนวัชพืชที่อาจะขึ้น มา

6. เมื่อปลูกผักชีได้ 7 วันก็จะสังเกตได้ว่าเริ่มมีต้นอ่อนของผักชีขึ้น มาให้เห็น ในช่วงนี้ถ้ามีต้นไหนไม่แข็งแรงให้ถอนออ กได้เลย

7. เมื่อปลูกครบ 45 วัน ผักชีก็จะโตเต็มตะแกรงพัดลมแล้วค่ะ โดยในช่วงปลูกสามารถบำรุงพืชผักด้วยฮอร์โมนต่างๆเพื่อ กระตุ้นการเติบโตของผักชีได้

ประโยชน์ในการปลูกผักชีในตะแกรงพัดลม

1. ระบายน้ำได้ดีเหมาะกับการปลูกช่วงน้ำท่วม

2. ประหยัดค่าภาชนะปลูกเนื่องจากใช้ของเก่าเหลือใช้

3. ร า กและต้นผักชีไม่เน่าง่าย

เป็นการใช้ของเหลือใช้มาทำประโยชน์ทางการเกษตรที่เหมาะกับการปลูกผักชีอ ย่ างยิ่งที่สำคัญใช้พื้นที่น้อยและประหยัดค่าภาชนะอีกด้วย

ที่มา Postnoname สวนผักหลังบ้าน