ตอนกิ่งด้วยน้ำ ร า กออ กเยอะปลูกติดง่าย โตเร็ว

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ มีเทคนิคการขย ายพันธุ์พืชมาฝากกัน เราเชื่อว่าหล า ยท่านคงรู้จักการตอนกิ่งดีและคงได้ใช้วิ ธีตอนกิ่งในการขย ายพันธุ์พืชไม่น้อย เนื่องจากเป็นวิ ธีขย ายพันธุ์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ก็เชื่อว่าหล า ยท่านยังไม่ทราบว่านอ กจากการใช้ดินในการตอนกิ่งแล้ว น้ำก็สามารถใช้ตอนกิ่งได้ดีเช่นเดียวกัน

โดยวิ ธีการและวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งย ากเหมือนใช้ดินอีกด้วย โดยวิ ธีการตอนกิ่งด้วยน้ำนี้มักประสบปัญหาร า กและกิ่งเ น่ าไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เรามีเ ท ค นิ คง่ายๆในการตอนกิ่งด้วยน้ำมาฝากและไม่เ น่ าแน่นอนค่ะ ไปดูขั้นตอนและวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. แก้วพลาสติก

2. เครื่องดื่ มชูกำลัง

3. กะปิ

4. เอ็นเบอร์เล็ก

5. น้ำส ะ อ า ด

วิ ธีการทำ

ขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กกิ่งพันธุ์สำหรับตอนโดยให้เลือ กกิ่งที่แข็งแ ร งไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ซึ่งการตอนกิ่งด้วยน้ำ สามารถตอนกิ่งพืชได้เหมือนกับตอนกิ่งด้วยดินธรรมดา

จากนั้นเลือ กกิ่งได้แล้วให้นำมี ดมาตั ดตรงกิ่งแขนงออ กและเ ฉื อ นลำต้นเฉียงขึ้นไปทางยอ ดเป็นทางย าวเป็นปากฉลามประมาณ 3-4 นิ้ว โดยผ่ าตั ดกลางลำต้น

ต่อมาให้ทำการผสมเครื่องดื่ มชูกำลังและกะปิเข้าด้วยกันแล้วนำมาทาตรงแ ผ ลที่เราเ ฉื อ นกิ่งไว้ให้ชุ่ม แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที วิ ธีนี้จะช่วยเร่งร า กให้งอ กเร็วและทำให้กิ่งไม่เ น่ า

ระหว่างรอให้มาตั ดปากแก้วและเจาะรูสำหรับแขวนต ามลักษณะดังรูป แก้วพลาสติกนี้ใช้เป็นแก้วพลาสติกอ่อนทั่วไปที่ใช้แล้วทิ้งเนื่องจาก มีน้ำหนักเบาและไม่รั่วง่าย

จากนั้นให้สวมแก้วด้านที่ตั ดปากแก้วสวมเข้าไปในรอยที่เ ฉื อ นกิ่งไว้ให้แนบสนิทดี แล้วจึงนำเอ็น มาร้อยรูแก้วยึดกับต้นไว้ให้แน่นและสามารถ รับน้ำหนักได้ดี

จากนั้นให้เติมน้ำส ะ อ า ดลงไปในแก้วให้เต็ม จากนี้ก็ทิ้งไว้เมื่อน้ำเริ่มแห้งก็หมั่นเติมให้เต็มแก้วตลอ ด เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มมีร า กอ่อนงอ กออ กมาให้เห็น นั่นแสดงว่าการตอนกิ่งด้วยน้ำได้ผลและร า กจะไม่เ น่ า

เมื่อผ่านไป 7 วัน ร า กก็จะเริ่มแข่งกันขึ้นร า กเริ่มย าวและแข็งแ ร งมากขึ้น ช่วงนี้ต้องหมั่นเตินน้ำบ่อยๆ

พอครบ 14 วัน ก็จะพบว่าร า กขึ้นฟูเต็มหนาแน่นเต็มแก้วน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสี แบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้สามารถนำมาปลูกได้เลยค่ะ

ทำการตั ดเอ็นที่ยึดแก้วกับต้นแม่ออ ก แล้วค่อยๆดึงแก้วออ กมาอ ย่ างเบามืออ ย่ าให้ร า กเ สี ยห า ยโดยเด็ดข า ด

ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ใช้กรรไกรตั ดกิ่งตั ดกิ่งออ กโดยตั ดตั้งแต่โคนแ ผ ลด้านล่างที่ตั ดไว้ โดยอ ย่ าให้กระเทือนร า ก

เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมนำกิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อไป โดยสามารถปลูกได้ต ามปกติเหมือนกิ่งตอนทั่วไปร า กออ กเยอะแข็งแ ร งไม่แพ้การตอนกิ่งธรรมดาค่ะ การตอนกิ่งด้วยนํ้าสามารถใช้พืชที่สามารถตอนกิ่งได้ทุกชนิดและได้ผลดีไม่แพ้ตอนกิ่งด้วนดินเลยทีเดียว 2 อาทิตย์ก็สามารถตั ดกิ่งไปปลูกได้แล้วค่ะ

ที่มา sangkomonline