ดูแลต้นไม้พืชผักเมื่อโดนน้ำท่วม ให้รอ ดเติบโต ด้วย 6 วิ ธี

เข้าหน้าฝนทีไรก็มีปัญหาต ามมาทุกที ปัญหาใหญ่เลยที่มักจะเห็นไม่ภาคใดก็ภาคหนึ่งนั่นคือ น้ำท่วมนั่นเอง ซึ่งเมื่อเกิดน้ำท่วมทีไรก็มักจะมีปัญหาต ามามากมาย ทั้งบ้านเรือน รถการเดินทางแม้กระทั่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ต่างได้รับผลกระทบทั้งนั้น

ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนแน่นอนว่ามีผลกระทบกับต้นไม้พืชผักที่เราปลูกไว้แน่นอน บางสวนบางไร่พืชผักต้นไม้ใกล้จะเก็บผลผลิตได้แล้วก็เ สี ยห า ยเป็นบริเวณกว้าง วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการดูแลและฟื้นฟูต้นไม้หลังน้ำท่วม ถ้าปล่อยไว้รับรองว่าต้นไม้อาจไม่รอ ดได้

อาการของต้นไม้ที่โดนน้ำท่วม

1. ใบเหลือง ใบที่มีอายุเยอะและใบที่อยู่ส่วนโคนของกิ่งจะเกิดสีเหลืองเข้มมากขึ้นเรื่อยๆลู่ลงและร่วงหล่นในที่สุด

2. ทิ้งใบดอ กและผล ร า กต้นไม้เมื่อเจอน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะมีการสร้างฮ อ ร์ โ ม น มากกว่าปกติส่งผลให้ต้นไม้เกิดการทิ้งใบดอ กและผลซึ่งจะเกิดขึ้นอ ย่ ารวดเร็วจนร่วงเกือบหมดต้น

3. ต้นเอน ร า กต้นไม้ไม่สามารถยึดเกาะดินได้อ ย่ างมั่นคง ทำให้เอนหรืออาจะล้มได้ควรมาไม้มาค้ำเป็นหลักไว้แต่เนิ่นๆ

4. ข า ด อ า ก า ศ ร า กข า ดออ กซิเจน น้ำแทรกซึมไปต ามช่องว่างของอากาศในดินทำให้ต้นไม้มีออ กซิเจน มาเลี้ยงอ ย่ างเพียงพอยิ่งท่วมนานต้นไม้ยิ่งไม่รอ ด

วิ ธีการดูแลต้นไม้ช่วงน้ำท่วม

1. อ ย่ าเหยียบย่ำบริเวณ โคนต้นไม้เด็ดข า ด เนื่องจากพืชบางชนิดมีระบบร า กอากาศ ร า กฝอยเหนือพื้นดินทำให้ร า กช้ำและจมลงดินที่ชุ่มน้ำทำให้เกิดการข า ด อ า ก า ศ

2. ทำให้น้ำบริเวณโคนต้นไม้ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน มีการเคลื่อนไหว เพื่อ กระตุ้นให้เกิดออ กซิเจนในน้ำทำให้ร า กสามารถดูดซับออ กซิเจนไปเลี้ยงต้นไม้ได้ สังเกตได้ว่าหากพื้นที่ไหนน้ำไหลอยู่ตลอ ดเวลาต้นไม้มักจะยังมีอัตรารอ ดได้มากกว่าพื้นที่ๆมีน้ำนิ่ง

วิ ธีการดูแลต้นไม้หลังน้ำท่วม

1. เมื่อหน้าดินแห้งดีแล้วให้ทำการถอนหรือขุดพืชที่คลุมดินออ กทิ้งไปเนื่องจากพืชขนาดเล็กที่คลุมดินพวกนี้มักจะไม่รอ ดและเมื่อทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดโรคแพร่ไปต ามต้นไม้อื่นๆได้

2. เมื่อต้นไม้เอนหรือจะล้มอ ย่ ากดดินหรือเติมดินเข้าไปเนื่องจากร า กยังไม่แข็งแรง ให้หาไม้มาปักหลักค้ำเอาไว้ก่อนเป็นขั้นแรก

3. ในช่วง 5 วันแรก หลังน้ำลดให้งดการให้ปุ๋ ยและน้ำบำรุงต้นไม้โดยเด็ดข า ด รอจนต้นไม้ฟื้นตัวได้ค่อยเริ่มจากการให้น้อยๆก่อน

4. น้ำเมื่อลดแล้วจะพบว่าดินจะแฉะชุ่มน้ำให้ปล่อยไว้ต ากแดดให้แห้งประมาณ 2 วัน ให้หน้าดินแห้งเ สี ยก่อนอ ย่ าพึ่งไปเดินหรือจัดการดิน

5. พบใบเหลืองเหี่ยวลีบลง ให้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งดีซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูระบบร า กและช่วยให้ร า กทำงานไม่หนักไม่จำเป็นต้องเร่งส่งสารอาหารมาเลี้ยงใบมากนัก

6. เมื่อต้นไม้และดินฟื้นตัวดีแล้วค่อยทำการปรับพื้นที่ พรวนดินให้ร่วยซุย และหว่านปุ๋ ยและฮ อ ร์ โ ม นบำรุง ใครเจอปัญหาน้ำท่วมพืชผักต้นไม้ต้นไร่ก็ลองนำวิ ธีไปใช้ดูนะคะ

ที่มา Postnoname