ดูตอนเขาหาไม่ใช่ดูตอนเขาใช้เ งิ น

เ พ ร า ะคนบางคน มักจะมองแค่ตอนที่เขาอวดร ว ย มองตอนที่เขาใช้เ งิ นของเขา แต่กลับไม่เคยไปมองตอนที่เขาหาเ งิ นเลย คนที่เขามีเ งิ นบางคนนั้น กว่าที่เขาจะมีทุกวันนี้ บางทีเขาอาจจะเคยลำบากมาก่อนก็ได้ คนที่คอยแต่จะอิ จ ฉ าคนอื่น แต่ไม่คิดที่จะทำอะไร ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป ก็ไม่มีวันที่จะเจริญได้หรอ ก

แทนที่จะเห็นเขาร ว ย เห็นเขามีเ งิ นแล้วจะมีพลังสู้ชีวิต อย ากร ว ย อย ากมีเ งิ นเหมือนเขาบ้าง กลับเอาเวลา ไปอิ จ ฉ าริษย าคนที่เขามีเ งิ น ถ้าเราอย ากมีเ งิ นเหมือนเขา เราก็รีบลงมือในวันนี้ อ ย่ ามัวเ สี ยเวลาอยู่กับการอิ จ ฉ าคนอื่นที่มีเ งิ นเลยนะ เ พ ร า ะนอ กจากมันจะไม่ช่วยอะไรแล้ว มีแต่จะทำให้แย่กว่าเดิม

ที่เห็นคนอื่นร ว ย จงอ ย่ าคิดว่าเ พ ร า ะเขาโชคดี อ ย่ าไปแต่คอยจ้องอิ จ ฉ า หรือจับผิ ดว่าร ว ยจริงไหม ดูดีๆถ้าเขาไม่เก่งจริง เขาจะมีได้ขนาดนี้เหรอ สิ่งที่เห็นโพสรูปภาพกินหรูอยู่ดีชีวิตดีๆ ในโซเชียล เคยเห็นไหม เบื้องหลังเขาทำงานหนักแค่ไหน ที่เขาเหนื่อยที่เขาลำบาก ไม่ได้มาโพสให้รู้หรอ ก เ พ ร า ะเขาแค่อย ากแสดงให้เห็น

แค่ภาพความสำเร็จ เห็นเขามีแล้วอย ากมีอ ย่ างเขาบ้าง ก็อ ย่ าไปอิ จ ฉ าหรือ คิดถึงแต่ตอนที่อย ากจะมี อย ากจะได้ แต่อย ากให้ลุกขึ้น มาทำอะไรสักอ ย่ าง เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ถ้านั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ บอ กเลยไม่มีใครเสกให้ได้ เลิกคิดว่าเขาแค่ด ว งดี เลิกคิดว่าเขาแค่บ้านร ว ย เมื่อไหร่ที่คิดแบบนี้แสดงว่ากำลังอิ จ ฉ าเขาอยู่ เห็นเขาร ว ย ให้ดูตอนที่เขาลำบากหา อ ย่ าอิ จ ฉ าตอนที่เห็นเขาใช้จ่าย เมื่อไหร่ที่คิดได้แบบนี้คุณจะเลิกอิ จ ฉ าในสิ่งที่เขาอวด

ที่มา bohatto stand-smiling